• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  • 6 maanden geleden

  Autonomie is een psychologische basisbehoefte, dus subjectief, die vaak verward wordt met individualisme en “vrijheid-blijheid”. Deze vergelijking is echter oppervlakkig.

  Het draait om het ervaren van controle over keuzes die in lijn liggen met je behoeften en waarden. Het kan betekenen dat je bereid bent taken uit te voeren die niet per se leuk zijn, maar die je belangrijk vindt voor een groep waar je deel van uitmaakt. Dit heeft niets te maken met “vrijheid-blijheid” of individualisme. Toch blijkt uit onderzoek dat mensen in landen met een meer individualistische cultuur over het algemeen gelukkiger zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat in een individualistische cultuur de mogelijkheid bestaat om op te trekken met gelijkgestemden, terwijl individualistische uitingen vaak veroordeeld worden in een collectivistische cultuur.

  Het effect van autonomie op welbevinden is zeer significant. Uit een Europese analyse van 33 landen blijkt dat autonomie een onafhankelijke factor is die bijdraagt aan het welbevinden, zelfs na correctie voor veiligheid, respect en vriendschap.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02565-8

  Het toevoegen van psychologische basisbehoeften in het algemeen is een belangrijke stap voor het bevorderen van welbevinden. Een recente analyse van 27 Europese landen laat zien dat deze basisbehoeften welzijn veel beter voorspellen dan objectieve sociaaleconomische status.

  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/19485506221113678

  Waardigheid betekent dat je van waarde bent en die waarde wordt uitgedrukt in basisbehoeften. Autonomie is daarom een cruciaal onderdeel van waardigheid.

  Het is jammer dat autonomie geen deel uitmaakt van het spinnenweb van positieve gezondheid en ook niet van PERMA uit de positieve psychologie. Hoewel ze zingeving als uitgangspunt hebben, is zingeving geen basisbehoefte op zich. Zingeving is sterk afhankelijk van de context en vaak leidt meer autonomie automatisch tot meer zingeving. Zingeving is een gevolg van het vervullen van basisbehoeften. Hierdoor zijn positieve gezondheid en positieve psychologie onvolledig en helaas wat oppervlakkig.

  Autonomie vormt het uitgangspunt van de capabilities approach, de zelfdeterminatietheorie, Ryff’s model van psychologisch welbevinden en ons waardigheidsmodel. Er is veel bewijs voor de rol van autonomie in het bevorderen van welbevinden. Het zou daarom een prioriteit moeten zijn op scholen, in de opvoeding, in de zorg, op het werk en in de maatschappij.

  Wli je leren hoe je mensen helpt om een meer autonoom leven te leiden dan kan dat in de los te volgen module Veranderkunde. Dat kan ook tijdens de summerschool van ma 24 juli t/m vr 28 juli.

  https://chivo.nl/veranderkunde/
  https://chivo.nl/summerschool/

  #autonomie #welbevinden #psychologischebasisbehoefte #capablitiesapproach #ryff #zelfdeterminatietheorie #positievegezondheid #positievepsychologie

  1 Share