module Healthcoach

van veranderen naar volhouden

De meest compacte en complete leefstijlmodule

Kennis van gezondheid

Het kunnen scheiden van feiten en fabels is belangrijk, omdat je alleen het beste wil bieden. Zeker als het gaat om een onderwerp als gezondheid. Daarom gaan de we de diepte in.

Coachen en trainen

Met kennis alleen kom je er niet en daarom helpen we mensen niet alleen met veranderen, maar vooral met volhouden. Met coachen en trainen help je cliënten ontdekken en te ontwikkelen wat voor hen werkt.

Realistische doelen stellen

Het stellen van doelen is niet zo gemakkelijk als dat het lijkt, omdat je te maken hebt met wat mensen denken dat ze willen, wat ze denken dat je wilt horen en een gebrek aan kennis over wat realistisch is. Als healthcoach neem je dat allemaal mee. 

Leer effectief coachen

Coachen betekent dat je helpt met de betekenis te veranderen van zaken en gebeurtenissen. Gezondheid hoeft namelijk niet altijd voor iedereen evenveel waarde te hebben, totdat de betekenis verandert. Het is een belangrijke vaardigheid van de healthcoach

Leer alles over gezondheid

Gezondheid is niet het gevolg van een wondermiddel, maar een mix van geluk en gedrag. Beiden hebben invloed op wat er in je lichaam gebeurt. Een Healthcoach moet op basis daarvan helpen bepalen wat de beste aanpak is en die is daarmee nogal persoonlijk

Leer cliënten vaardigheden

Elk jaar nemen mensen voor om te veranderen en dat lukt ook. Ze investeren en ze halen succes, maar toch beginnen ze het jaar erop vaak van voor af aan. Dat komt omdat men niet leert hoe ze het moeten volhouden. Dat vereist vaardigheden. Als healthcoach kun jij ze die aanleren.

Wat is leefstijl?

Volgens het RIVM is leefstijl het totaal aan gedrag dat invloed heeft op de gezondheid. Dat gaat niet alleen over bewegen en voeding, maar ook over slapen tot het gebruik van allerlei middelen zoals roken, vapen, alcohol en recreatieve drugs. De vraag is vervolgens wat je ermee kunt. Alleen vertellen dat het in meer of mindere mate ongezond is, is duidelijk onvoldoende. We moeten mensen helpen met veranderen en volhouden.

Voor wie is deze module?

Deze module is bedoeld voor de (aspirant)professional. Hoewel het aan diepgang niet ontbreekt, is de module ook toegankelijk voor leken die mensen willen helpen met een gezondere leefstijl. Dat komt omdat het vooral heel praktijkgericht is. Leefstijlcoaches, personal trainers en andere gezondheidsprofessionals waarderen het integrale raamwerk waarin actuele wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten samenkomen. Het is dus verrijkend voor elk niveau.

Een complete aanpak

Leefstijlbegeleiding vereist een complete aanpak, die strekt van intake, evaluatie tot exit. Het gaat ook over educatie, veranderen, bijsturen, personaliseren en volhouden. Je leert het allemaal in de module Healthcoach. Je kunt na deze module zelfstandig en verantwoord aan de slag. 

1. Intake

Welke vragen stel je nu eigenlijk? Wat is belangrijk en wat doe je met de antwoorden? Als je tijdens de intake je werk goed doet, dan bespaar je verderop in het traject veel tijd. Je kunt ook een realistische afweging maken of je iemand kunt helpen of door moet sturen.

2. Het gesprek

Hoe weet je of de antwoorden van de cliënt nu daadwerkelijk kloppen? Hoe weet de cliënt dat ze kloppen? Effectieve gespreksvoering, waarbij je vraagt, doorvraagt en toetst, is belangrijk. Geen vage uitspraken als ‘je moet doorvragen’, maar concreet wát je moet doen en hóe je dat doet. Tijdens die gespreksvoering zie je vaak dat de veranderingsbereidheid toeneemt. Je leert wanneer het tijd is voor coachen en wanneer het tijd is voor educatie. 

3. Testen en meten

Als je een doel hebt, is het handig om te weten waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je heen wilt. Op het gebied van leefstijl kan dat allemaal low-tech en toch heel effectief.

4. Veranderen en bijsturen

Veranderen betekent dat het veilig moet zijn, maar ook dat de doelen scherp moeten staan. Daarnaast zijn vaardigheden nodig, want wat als iemand je vertelt dat hij geen discipline heeft? Wat als iemand je vertelt dat hij wel weet wat hij niet moet doen, maar het al gedaan heeft voor hij er erg in heeft? Je leert niet alleen wat het antwoord zou moeten zijn, maar ook hoe je het kunt aanpakken.

5. Volhouden

In het begin is de motivatie volop aanwezig. We noemen dat de verliefdheidsfase, waarin alles leuk is en niets moeilijk. Na verloop van tijd dooft die vlam en dan moet er iets staan. Tijdens het verandertraject zijn we daar al mee bezig. Wat past bij deze cliënt en wat doen we als iemand in een crisis beland? We hebben dan een gepersonaliseerd crisisplan.

DETAILS HEALTHCOACH

Voor wie?

De module Healthcoach wordt gevolgd door ervaren gezondheidsprofessionals zoals personal trainers, gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches, (para)medici en gemotiveerde leken (carrièreswitch). De verschillende achtergronden blijken heel goed samen te kunnen, zo is de ervaring. De professionals blijken vooral interesse te hebben in de laatste wetenschappelijke inzichten met de vertaling naar de praktijk, terwijl de beginners een solide start kunnen maken met een overzichtelijk raamwerk met praktische handvatten. 

Je kunt de module zowel op afstand als op locatie (indien toegestaan) volgen. 

Het vak Healthcoach in de praktijk

Healthcoaches werken veelal zelfstandig met een eigen (online) praktijk, soms als ZZP’er gelieerd aan gezondheidsmanagementbureaus en in fitness- en gezondheidscentra. Ze geven workshops, hebben online trainingen voor groepen of begeleiden 1-op-1. 

Inhoud

Veel cliënten, maar ook professionals, raken in verwarring als het gaat om tegenstrijdige adviezen van bijvoorbeeld artsen die zich verzetten tegen het voedingscentrum of de noodzaak van krachttraining voor gezondheid, zoals de branche-organisatie voor fitness bepleit. Dat maakt het niet gemakkelijk om mensen te begeleiden in leefstijlveranderingen. In deze module gaan we daarom regelmatig de biomedische diepte in om juist dit soort tegenstrijdigheden een plek te geven. Zo kan men cliënten veel beter gerust stellen, zodat ze zich kunnen richten op het veranderproces, dat volgens de laatste psychologische inzichten wordt aangeleerd.

 • Functional interviewing, gesprekstechnieken gebaseerd op de zelfdeterminatie- en de goalsetting theorie
 • Vaardigheden aanleren zodat cliënten zichzelf kunnen motiveren en kunnen blijven volhouden
 • Een flexibel en effectief plan leren schrijven om clienten te kunnen begeleiden
 • Hoe je mensen kunt helpen met vastgeroeste gewoontes en gebrek aan discipline
 • Voordelen van fysieke activiteit die niets te maken hebben met kcaluitgave
 • Voeding & gedrag (hoe verander je eetgedrag)
 • Beter slapen
 • Omgaan met verslavende middelen zoals alcohol en roken

Na deze module ben je in staat om een compleet traject van intake tot exit te begeleiden

Structuur en planning

Structuur

 • Een klas heeft maximaal 12 deelnemers
 • Totaal van 5 contactdagen van netto 3 uur
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag, om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen.
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken. Aaangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste dag de hele module samenvat, blijkt men toch relatief weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag
 • Er is een presentieplicht van 80%
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

De module Healthcoach is altijd klassikaal, maar je kunt hem op afstand volgen (Zoom) of op locatie (mits toegestaan). Ook als je een keer thuis moet blijven, kun je ervoor kiezen om die les op afstand te volgen. Je kunt niet achteraf opnames bekijken, omdat een klassikale les vooral waarde heeft door de samenwerking.

Veelvoorkomende vragen

 

 • Wat is het verschil met de Vitaliteitscoach?
  De vitaliteitscoach is niet primair geïnteresseerd in gezondheid, terwijl de Healthcoach daar juist op gericht is. De vitaliteitscoach gaat over het helpen schrijven van een handleiding voor het leven en als gezondheid daar een hoofdstuk in is, dan verwijst de vitaliteitscoach naar een Healthcoach
 • Wat is het verschil tussen de Healthcoach en de module Functioneel Coachen?
  De Healthcoach bevat gesprekstechnieken en het motivatiedeel van Functioneel Coachen en is daarmee een subset. Wil je daarboven op meer leren over stressmanagement en zingeving dan is Functioneel Coachen een goed vervolg. Functioneel Coachen bevat daarnaast geen leefstijlonderdelen zoals fysiek bewegen of voeding.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding?
  Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We oefenen de stof in de klas door middel van casuïstiek.
 • Heb ik na het volgen van de module toegang tot de BLCN?
  De leefstijlcoach is een beschermde titel en om deze te mogen voeren dien je te lid te worden van de BLCN. Deze module bied je geen toegang tot de BLCN. We hebben wel BLCN geaccrediteerden die de Healthcoach volgen om bij te scholen.

 

 

Healthcoach opties

Module Healthcoach

Je kunt de Healthcoach als losse module volgen. Hierna ben je in staat om verantwoord en effectief cliënten te begeleiden op het gebied van leefstijlveranderingen.  Goed onderbouwde theorie, maar nog veel belangrijker: een flexibel en concreet systeem met praktische handvatten die je zelfverzekerd maken in je aanpak. 

 

Healthcoach als onderdeel van de PT Essentials

Als personal trainer draait het niet langer meer om het trainen, maar wat mensen buiten de gym doen. ‘Life outside the gym’, zoals we dat noemen. Het maakt daarom onderdeel uit van de opleiding PT Essentials, het meest complete fundament dat je kunt hebben als personal trainer. 

 

Over Chivo

Chivo analyseert de wetenschappelijke literatuur en vertaalt dit naar de concrete handvatten. Deze vertaling wordt getoetst in de praktijk en doorlopend verbeterd. De successen en het falen helpen om continu ‘best-practices’ te ontwikkelen. Het is die aanpak die we je leren in onze module Healthcoach, zodat je een vliegende start kunt maken. 

Testimonials

Mijn HBO voeding en diëtetiek kan niet tippen aan de bruikbare en actuele kennis die ik tijdens mijn opleiding bij Chivo heb geleerd“, Aron Visser 

“Een unieke opleiding voor de kritische professional die echt waarde wil toevoegen. “, Karel Pieterse

Dit opleidingsinstituut ligt mijlenver vooruit als het gaat hoe je de meest recente wetenschappelijke kennis praktisch leert toepassen bij je cliënten.“, Baltasar Tieskens

Wil je een complete aanpak leren om verantwoord en effectief cliënten te helpen met veranderen en volhouden?