Een calorie is een calorie, maar wat wil je nu echt zeggen?

Een calorie is een calorie, maar wat wil je nu echt zeggen?

De stelling dat niet alle calorieën gelijk zijn, is natuurkundig gezien, onjuist. Het is daarmee een ongelukkige uitdrukking, die door puristen meteen van tafel geveegd kan worden. Juist deze harde houding, zorgt ervoor dat de discussie in de kiem wordt gesmoord en de...