vitaliteitskundige

Chivo vitaliteitskundige

Specialist in motivatie, energie en veerkracht

Aangenaam

Duurzame vitaliteit

Een vitaliteitskundige is een specialist op het gebied van motivatie, energie en veerkracht (MEV). Als vitaliteitskundigen zijn we geïnteresseerd in de menselijke drijfveren van individuen, zowel op zichzelf staand als binnen een groep, en ook in de drijfveren van het collectief gezien vanuit een sociale identiteit.

In dit kader adviseren we bedrijven, gemeenten, scholen en stichtingen, variërend van persoonlijke ontwikkeling tot verandermanagement. We trainen medewerkers, leidinggevenden, maar ook scholieren, studenten en particulieren. Wij zijn actief in het sociaal domein, bedrijfsleven, scholen, re-integratie en zorg.

De vitaliteitskundige helpt om doelen scherp te krijgen en mensen voor te bereiden op tegenslagen die onderweg zullen ontstaan, zodat de motivatie, energie en veerkracht gewaarborgd blijft. Dat noemen we duurzame vitaliteit.

waardigheid

Waardigheid vitaliteitskundige

Waardigheid is het uitgangspunt voor vitaliteit volgens Chivo

Vitaliteit gaat niet over gezondheid of geluk, maar over inherente waardigheid, een waardig leven. Het is de basis voor alle fundamentele mensenrechten en het betekent dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Daar kan iedereen het mee eens zijn, maar toch voelen we dat niet altijd zo. En als dat gevoel van minderwaardigheid aanhoudt dan tast dat ook de duurzame vitaliteit aan. Waardigheid is opgebouwd uit basisbehoeften en moraliteit, zo hebben we beschreven in onze technische whitepaper met wetenschappelijke onderbouwing, genaamd ‘Homo collaboratus – De essentie van vitaliteit‘. De inhoud van de paper is in de opleiding concreet uitgewerkt tot een nog veel breder kennisfundament en het is geconverteerd naar concrete handvatten voor de praktijk.

Het curriculum is opgebouwd rondom psychologie, predictief coderen en immunologie (PPI). Psychologie en immunologie zijn bekender, maar predictief coderen is de neurowetenschappelijke discipline die bestudeert hoe het lichaam constant voorspellingen doet en omzet in gevoelens die ons (de)motiveren. De onderdelen uit de PPI beïnvloeden elkaar continu. De vakgebieden leveren de kennis die ons duidelijk maken hoe we reageren als onze waardigheid wordt aangetast of wanneer we juist een waardig leven hebben. Daarmee kunnen we effectiever helpen om mens, maatschappij of organisaties te veranderen om doelen te bereiken. PPI is verwerkt in vakken als emotieregulatie, veranderkunde en toegepaste ethiek, waarmee we onderliggende theorie versmelten met domeinspecifieke vaardigheden.

wijsheid

Wat is wijsheid

Hoe bereik je duurzame vitaliteit?

Vitaliteit is het onderwerp, het uitgangspunt is waardigheid en het ontwikkelen en bereiken van doelen is het probleem dat opgelost dient te worden. Dat vereist wijsheid en dat betekent niet dat je alle antwoorden hebt, maar dat je de juiste vraag stelt.

De vitaliteitskundige fungeert als klankbord, adviseert, begeleidt en traint. In het bedrijfsleven vertaalt dat zich in effectiever de energie richten en te managen, op scholen helpen we leerlingen met sociale waardigheid opbouwen, in re-integratietrajecten draait het om passend persoonlijk leiderschap, in de zorg helpen we chronisch zieken met symptoommodificatie en een waardig leven op te bouwen mét ziekte en in beleidsvorming helpen we rechtvaardige kaders te creëren om daarmee het draagvlak te vergroten. Het vak is daarmee heel veelzijdig.

details vitaliteitskundige

Details opleiding vitaliteitskundige

Het vak vitaliteit is in de kern gebaseerd op tien wetenschappelijke theorieën. Het verschil tussen een theorie in de volksmond en een wetenschappelijke theorie is dat de laatste iets kan voorspellen in de praktijk. Het betekent dat je met meer zekerheid beter verantwoorde keuzes kunt maken in situaties die je nog niet hebt meegemaakt. Dat is wel zo praktisch, omdat elke situatie uniek is. Op basis van deze theorieën zijn interventies en technieken verzameld of ontwikkeld door ons, zodat je het meteen in de praktijk toe kunt passen. Dat oefenen we in het vitaliteitsfundament met 20 contactdagen van 3 uur verspreidt over anderhalf jaar. Daarnaast is er zelfstudie in de vorm van leeswerk en online videopresentaties. Na het succesvol afleggen van een praktijkexamen kan men zich Chivo vitaliteitskundige noemen en kun je aan de slag. Sommigen kiezen erna voor om zich te specialiseren in leiderschap of de klinische (patiënt) richting.

Voor wie?

De vitaliteitskundige gaat over de diepste drijfveren van mensen. Dat gaat niet over gezondheid, maar waardigheid. Het beschermen van de waardigheid is een van de krachtigste motivatoren gebleken en verklaart waarom mensen bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Als gezondheid je primaire interesse heeft, dan kun je het beste kiezen voor de module Healthcoach.

Als je wilt begrijpen waarom mensen niet voor zichzelf willen zorgen, een team van medewerkers niet goed loopt of waarom er zoveel politieke polarisatie is, dan leer je dat als vitaliteitskundige. Daar staat tegenover dat je ook begrijpt wat inspireert, wat bindt en tot resultaat leidt. Het is een bijzondere en creatieve ontdekkingsreis waarbij je mensen helpt om te ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan, maar ook invloed kunt hebben met het ontwerp van (bedrijfs)beleid. Als die veelzijdigheid je aanspreekt, dan is deze opleiding voor jou.

Het is toegankelijk voor mensen die een carrièreswitch overwegen en geen aanverwante (studie)achtergrond hebben, maar het is ook sterk verrijkend voor mensen die psychologie-, filosofie- of een HR achtergrond hebben. Wil je het inzetten in een klinische situatie dan is het een goede aanvulling op basisarts, fysiotherapie of psychosomatische therapie. De meest recente wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar een geïntegreerd systeem dat concrete handvatten biedt voor het begeleiden van cliënten in de praktijk en het schrijven van vitaliteitsprogramma’s.

Na deze opleiding heb je daadwerkelijk een vak geleerd en ben je breed inzetbaar op alle terreinen waar motivatie, energie en veerkracht van belang zijn. Dat is meestal in situaties waar de belangen groot zijn en je dus van doorslaggevende betekenis kunt zijn. Je kunt eventueel erna nog een specialisatie kiezen als klinisch vitaliteitskundige of vitaliteitskundige leiderschap.

Vitaliteitskundige in de praktijk

Wat doet een vitaliteitskundige in de praktijk? Er zijn op dit moment 5 domeinen waar men werkzaam is:

 1. Sociaal domein
 2. Re-integratie
 3. Scholen
 4. Bedrijfsleven
 5. Persoonlijk leiderschap

Daar geeft men consults, coacht men medewerkers, geeft men workshops of schrijft men mee aan beleidsadviezen. Veel vitaliteitskundigen hebben een mix van deze werkzaamheden, omdat ze de veelzijdigheid waarderen.

Naast de domeinen zijn er ook nog onderwerpen waar de vitaliteitskundige veelal bij betrokken is.

 • Stress managen
 • Relaties versoepelen
 • Conflicten oplossen
 • Eigenwaarde verbeteren
 • Passend werk vinden
 • Werk-privé balans
 • Grenzen stellen (assertiviteit)
 • Milder worden (naar zelf en anderen)

Het vertrekpunt is waardigheid en vanuit daar zijn er letterlijke honderden routes te nemen die passen bij een individu, een bedrijf, een gemeente of een school.

Inhoud

De vitaliteitskundige doorloopt vier modules, namelijk:

Veranderkunde

 • Doelgerichte en effectieve gespreksvoering
 • Doelen bepalen (echte hulpvraag)
 • Doelen behalen (veranderen en volhouden)
 • Ontdekken van het authentieke zelf
 • Stressmanagement (obstakels wegnemen)
 • Helpen ontdekken van passie & zingeving

 

Toegepaste Ethiek

 • Counselen wanneer er geen doel is, alleen maar een onvrede of onbehagen
 • Non-directieve gespreksvoering (technieken wanneer er geen doel is)
 • Leven met compassie
 • Het ijken van het moreel kompas
 • Leren omgaan met de donkere zijde van de persoonlijkheid
 • Conflictresolutie

Emotieregulatie

 • Nauwkeurig leren voelen
 • Communiceren via het lichaam (als gespreksvoering niet gepast is)
 • Visualisatie en ademhaling
 • Van beter voelen naar beter leven
 • Rol van het immuunsysteem

Praktijkvoering

In deze laatste module wordt alle samengetrokken en word je voorbereid voor de echte wereld. Je zult geleerde gaan toepassen in de context van counselen, coachen, trainen en adviseren. 

Planning & structuur

 Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 kernmodules (Veranderkunde, Emotieregulatie, Toegepaste ethiek) en wordt afgerond met de module Praktijkvoering
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de praktijkvoering
 • Totaal van 20 contactdagen van netto 3 uur, verdeeld over 4 modules van 5 contactdagen per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen.
 • Je sluit af met een optioneel praktijkexamen. Mocht je daarvoor slagen, dan ontvang je een diploma Vitaliteitskundige.

Lessen op locatie of op afstand

De module kan zowel op afstand als op locatie gevolgd worden, omdat we blended klaslokalen hebben waarbij de thuisblijvers als het ware op de ‘achterste rij’ zitten. De module Emotieregulatie dient men op locatie te volgen. De module Praktijkvoering dient men op dag op dag 2, 3 en 5 op locatie te volgen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staan videopresentaties die de accenten op de theorie leggen en ze zijn noodzakelijk om de contactmomenten voor te bereiden
 • Houd rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken. In totaal 180 studiebelastinguren (SBU)
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
Veelvoorkomende vragen
 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig? Je bent bij ons bijna anderhalf jaar onderweg, waarin we in het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen, evenals ons praktijkexamen, stellen de docent in staat om te zien of we goede vitaliteitskundigen afleveren. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin overvallen kunt worden door het jargon, maar je kunt goed teruggrijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok Praktijkvoering. Toch is het vaak mogelijk om mee te lopen met collega’s in het veld via de branche-organisatie.
 • Zijn jullie aangesloten bij een brancheorganisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om ons niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken gedogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten en staande kunnen houden.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach
  Vanaf 2019 werd leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitskundigen houden zich niet specifiek bezig met leefstijl en ze kunnen daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een diëtiste, een psycholoog of een personal trainer.
 • Waarom is dit een opleiding en geen cursus?
  Hoewel men met opleiding soms bedoeld dat het rijkserkend is, hanteren wij de letterlijke betekenis van beroepsvormend. Het moet dus leiden tot een beroep en in dit geval tot vitaliteitskundige. Een cursus is een reeks lessen die niet hoeven te leiden tot een beroep, maar een vaardigheid.

is het niet tijd voor vitaliteit?

Is het niet tijd voor wijsheid

Een unieke opleiding waar je
je leven lang voordeel van hebt

Modules

SBU's

Contactdagen

per klas

Structuur opleidingen vitaliteit

Structuur opleidingen vitaliteit (chivo)
Structuur opleidingen Vitaliteitskundige 2023

Beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in!

Wordt een specialist in duurzame vitaliteit