vitaliteitskundige

Chivo vitaliteitskundige

Specialist in motiveren, floreren en presteren

Aangenaam

Aangenaam

Vitaliteitskundige

Een vitaliteitskundige is een specialist op het gebied van motiveren, floreren en presteren. Als vitaliteitskundigen zijn we geïnteresseerd in het beschrijven en beïnvloeden van de menselijke drijfveren van individuen en groepen, zodat ze zich beter voelen en effectiever kunnen worden in het behalen van doelen.

Een vitaliteitskundige wordt opgeleid om te kunnen coachen en te adviseren. Als coach heb je de analytische vaardigheden nodig van een consultant, maar als consultant leer je door te coachen veel beter begrijpen wat het effect is van je advies. In het werkveld worden vaak een mix van vaardigheden toegepast, mede omdat is gebleken dat deze vaardigheden schaalbaar zijn van individuen tot complete organisaties.

Vitaliteitskundigen zijn werkzaam in organisaties als het gaat om thema’s als psychologische veiligheid, werkgeluk, maar ook sociale identiteit. Ook zijn vitaliteitskundigen actief in het coachen op persoonlijke ontwikkeling, stressmanagement en veerkracht. Ze trainen en coachen medewerkers, leidinggevenden, maar ook scholieren, studenten en particulieren. Daarnaast adviseren ze en helpen ze bij het bepalen van beleid. Als individuen, teams of organisaties willen floreren en presteren, kan elke vitaliteitskundige een wetenschappelijk onderbouwd traject ontwerpen en uitvoeren.

waardigheid

Waardigheid vitaliteitskundige

Chivo kompas 2024a

Het Chivo kompas

In dit Venn-diagram worden de talrijke determinanten (bepalende factoren) weergegeven die van invloed zijn op waardigheid, en waarmee je zowel individuen als organisaties kunt ondersteunen om te floreren en te presteren. Wil je een quickscan van je waardigheid en vitaliteit, dan kun je die meten via het Chivo kompas.

Het uitgangspunt van een vitaliteitskundige is niet gezondheid of geluk, maar inherente waardigheid. Dat komt omdat waardigheid een van de belangrijkste drijfveren is van motivatie. Inherente waardigheid betekent dat alle mensen waarde hebben, maar als je dat niet voelt, heeft dat een enorme invloed op motivatie. Dat bepaalt niet alleen de hoeveelheid, maar ook op de richting van de motivatie. Wanneer je waardigheid wordt versterkt, zul je gaan floreren (opbloeien). Als je waardigheid wordt aangetast, zal iemand (zichzelf) saboteren. Mensen worden gedreven in hun streven naar een waardig leven, waardig werk en waardige relaties. Waardigheid ontstaat als je voor jou waardevolle activiteiten ontplooit en het gevoel hebt van waarde te zijn voor anderen op basis van gelijkwaardigheid.

Als waardigheid toeneemt, heeft dat een positieve invloed op welzijn, weerbaarheid, eigenwaarde en veerkracht. Mensen gaan dus floreren als gevolg van waardigheid. Daardoor maken mensen meer constructieve keuzes, gaan ze meer samenwerken en zullen ze hun waardigheid verder voeden. Dat is een bijna onuitputtelijke bron voor duurzame vitaliteit, de energie die nodig om doelen na te streven. Een meer technische beschouwing kun je vinden in onze whitepaper met wetenschappelijke onderbouwing, getiteld ‘Homo collaboratus – De essentie van duurzame vitaliteit‘. De inhoud van de paper is in de opleiding concreet uitgewerkt tot een nog breder kennisfundament en is omgezet naar concrete handvatten voor de praktijk.

wijsheid

Wat is wijsheid

Wat is er nodig voor de juiste vraag?

Vitaliteit is het onderwerp; het uitgangspunt is waardigheid, en het ontwikkelen en bereiken van doelen is het probleem dat opgelost moet worden. Elke situatie is uniek en er zijn meerdere wegen naar het doel. Niet alle wegen zijn even begaanbaar, niet alle doelen zijn even goed, en niet alle standpunten zijn even constructief. Daarom is er zelden een kant-en-klare oplossing. Dit vereist wijsheid, en wijsheid betekent niet dat je alle antwoorden hebt, maar dat je de juiste vragen stelt.

Het stellen van de juiste vraag vereist veel kennis van de menselijke drijfveren en daarmee de aard van de mens. Een vitaliteitskundige wordt daarom geschoold in relevante onderdelen van filosofie, motivatietheorie, moraalpsychologie en ook interoceptie. Interoceptie is het neurofysiologische vakgebied dat zich bezighoudt met het gevoel, aangezien motivatie altijd gaat over gevoel. In 2023 vroeg de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in het rapport ‘Grip‘ voor het eerst aandacht voor het gevoel van de burger om beter beleid te creëren. Dit aspect van gevoel is tot nu toe onderbelicht gebleven, maar de belangstelling neemt toe, en de vitaliteitskundige is een expert bij uitstek.

Als er meerdere wegen zijn naar het doel, welke wegen sluiten dan het beste aan bij de natuurlijke neigingen van de mens? Welke omstandigheden moeten worden gecreëerd om die natuurlijke neigingen tot uiting te laten komen? Hoe kan men dat pad zo soepel mogelijk maken, zodat mensen kunnen floreren in plaats van zichzelf te saboteren? Dit is de puzzel die een vitaliteitskundige kan oplossen, zodat individuen, teams en organisaties kunnen floreren en presteren, zowel als coach als consultant.

Wijsheid en ontwikkeling Chivo vitaliteitskundige

Podcasts over vitaliteit

Chivo heeft zelf geen podcast, maar vitaliteitskundige Chi L. Chiu is een veel genodigde gast in podcasts van anderen als het gaat om vitaliteit, motiveren, floreren en presteren. Een selectie van drie podcasts.

De weg naar rechtvaardigheid in de Ecosofie Podcast

Vitaliteit en politiek

Vanuit ons vak voorspelden we de winst van PVV in 2023. Welke signalen we daarvoor kregen en wat het motivatiemechanisme is, kun je horen in de Ecosofie podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met vitaliteitskundige Chi L. Chiu. 

Roel Hermans in gesprek met vitaliteitskundige Chi L. Chiu in de Leefstijlab podcast

Vitaliteit als basis voor gezondheidsgedrag

Gedragswetenschapper Roel Hermans gaat in gesprek met vitaliteitskundige Chi L. Chiu over hoe we leefstijltrajecten veel succesvoller kunnen maken door te erkennen dat gezondheid geen basisbehoefte is.

Dingen duiden over vitaliteit en maakbaarheid

Vitaliteit en coachen

Hoe loods je iemand door een wereld waarin alles maakbaar lijkt? Susan Dullink gaat hier in gesprek met vitaliteitskundige Chi L. Chiu over succes en falen, de rol van toeval en vooral hoe je daar mee om zou kunnen gaan.

details vitaliteitskundige

Details opleiding vitaliteitskundige

Het vak vitaliteit is in de kern gebaseerd op wetenschappelijke theorie. Het verschil tussen een theorie in de volksmond en een wetenschappelijke theorie is dat de laatste iets kan voorspellen in de praktijk. Het betekent dat je met meer zekerheid beter verantwoorde keuzes kunt maken in situaties die je nog niet hebt meegemaakt. Dat is wel zo praktisch, omdat elke situatie uniek is. Op basis van deze theorieën zijn interventies en technieken verzameld of ontwikkeld door ons, zodat je het meteen in de praktijk toe kunt passen. Dat oefenen we in de opleiding met 20 contactdagen van 3 uur verspreidt over anderhalf jaar. Daarnaast is er zelfstudie in de vorm van leeswerk en online videopresentaties. Na het succesvol afleggen van een praktijkexamen kan men zich Chivo vitaliteitskundige noemen en kun je aan de slag. Sommigen kiezen erna voor om zich te specialiseren in leiderschap of de klinische (patiënt) richting.

Voor wie?

De vitaliteitskundige gaat over de diepste drijfveren van mensen. Dat gaat niet over gezondheid, maar waardigheid. Het beschermen van de waardigheid is een van de krachtigste motivatoren gebleken en verklaart waarom mensen bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Als gezondheid je primaire interesse heeft, dan kun je het beste kiezen voor de module Healthcoach.

Als je wilt begrijpen waarom mensen niet voor zichzelf willen zorgen, een team van medewerkers niet goed loopt of waarom er zoveel politieke polarisatie is, dan leer je dat als vitaliteitskundige. Daar staat tegenover dat je ook begrijpt wat inspireert, wat bindt en tot resultaat leidt. Het is een bijzondere en creatieve ontdekkingsreis waarbij je mensen helpt om te ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan, maar ook invloed kunt hebben met het ontwerp van (bedrijfs)beleid. Als die veelzijdigheid je aanspreekt, dan is deze opleiding voor jou.

Het is toegankelijk voor mensen die een carrièreswitch overwegen en geen aanverwante (studie)achtergrond hebben, maar het is ook sterk verrijkend voor mensen die psychologie-, filosofie- of een HR achtergrond hebben. Wil je het inzetten in een klinische situatie dan is het een goede aanvulling op basisarts, fysiotherapie of psychosomatische therapie. De meest recente wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar een geïntegreerd systeem dat concrete handvatten biedt voor het begeleiden van cliënten in de praktijk en het schrijven van vitaliteitsprogramma’s.

Na deze opleiding heb je daadwerkelijk een vak geleerd en ben je breed inzetbaar op alle terreinen waar motivatie, energie en veerkracht van belang zijn. Dat is meestal in situaties waar de belangen groot zijn en je dus van doorslaggevende betekenis kunt zijn. Je kunt eventueel erna nog een specialisatie kiezen als klinisch vitaliteitskundige of vitaliteitskundige leiderschap.

Vitaliteitskundige in de praktijk

Wat doet een vitaliteitskundige in de praktijk? Er zijn op dit moment 5 domeinen waar men werkzaam is:

 1. Sociaal domein
 2. Re-integratie
 3. Scholen
 4. Bedrijfsleven
 5. Persoonlijk leiderschap

Daar geeft men consults, coacht men medewerkers, geeft men workshops of schrijft men mee aan beleidsadviezen. Veel vitaliteitskundigen hebben een mix van deze werkzaamheden, omdat ze de veelzijdigheid en de afwisseling ervan waarderen. De werkzaamheden strekken van :

Coachen individuen

 • Stressmanagement
 • Conflictresolutie
 • Zingeving
 • Talentontwikkeling
 • Morele dilemma’s
 • Emotieregulatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Eigen effectiviteit verhogen
 • Weerbaarheid en veerkracht

Coachen en trainen teams

 • Samenwerken
 • Werk en teamidentiteit
 • Conflictresolutie
 • Talentspotting (van elkaar)
 • Elkaar inspireren
 • Groepsdynamiek

Consultancy

 • Ziekteverzuim preventie
 • Werkgeluk
 • Psychologische veiligheid
 • Morele vraagstukken
 • Changemanagement
 • Beleidsondersteuning welzijn
 • Beleidsondersteuning waardigheid

Het vertrekpunt is waardigheid en vanuit daar zijn er letterlijke honderden routes te nemen die passen bij een individu, een bedrijf, een gemeente of een school.

Inhoud

De vitaliteitskundige doorloopt vier modules, namelijk:

Veranderkunde

 • Doelgerichte en effectieve gespreksvoering
 • Doelen bepalen (echte hulpvraag)
 • Doelen behalen (veranderen en volhouden)
 • Ontdekken van het authentieke zelf
 • Stressmanagement (obstakels wegnemen)
 • Helpen ontdekken van passie & zingeving

 

Toegepaste Ethiek

 • Wat zijn de mechanismen van samenwerken
 • Counselen wanneer er geen doel is, alleen maar een onvrede of onbehagen
 • Non-directieve gespreksvoering (technieken wanneer er geen doel is)
 • Teambuilding
 • Identiteitspolitiek en polarisatie
 • Moderne deugdethiek
 • Het ijken van het moreel kompas
 • Leren omgaan met de donkere zijde van de persoonlijkheid
 • Conflictresolutie
 • Leren adviseren

Emotieregulatie

 • Nauwkeurig leren voelen
 • Voelen om keuzes te maken
 • Communiceren via het lichaam (als gespreksvoering niet gepast is)
 • Visualisatie en ademhaling
 • Van beter voelen naar beter leven
 • Verbinden en synchroniseren voor betekenisvol contact
 • Reguleren van negatieve emoties
 • Rol van het immuunsysteem
 • Psychologische flexibiliteit en zelfcompassie

Praktijkvoering

In deze laatste module wordt alle samengetrokken en word je voorbereid voor de echte wereld. Je zult geleerde gaan toepassen in de context van counselen, coachen, trainen en adviseren.

Planning & structuur

 Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 kernmodules (Veranderkunde, Emotieregulatie, Toegepaste ethiek) en wordt afgerond met de module Praktijkvoering
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de praktijkvoering
 • Totaal van 20 contactdagen van netto 3 uur, verdeeld over 4 modules van 5 contactdagen per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen.
 • Je sluit af met een optioneel praktijkexamen. Mocht je daarvoor slagen, dan ontvang je een diploma Vitaliteitskundige.

Lessen op locatie of op afstand

De module kan zowel op afstand als op locatie gevolgd worden, omdat we blended klaslokalen hebben waarbij de thuisblijvers als het ware op de ‘achterste rij’ zitten. De module Emotieregulatie dient men op locatie te volgen. De module Praktijkvoering dient men op dag op dag 2, 3 en 5 op locatie te volgen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staan videopresentaties die de accenten op de theorie leggen en ze zijn noodzakelijk om de contactmomenten voor te bereiden
 • Houd rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken. In totaal 180 studiebelastinguren (SBU)
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
Veelvoorkomende vragen
 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig? Je bent bij ons bijna anderhalf jaar onderweg, waarin we in het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen, evenals ons praktijkexamen, stellen de docent in staat om te zien of we goede vitaliteitskundigen afleveren. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin overvallen kunt worden door het jargon, maar je kunt goed teruggrijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok Praktijkvoering. Toch is het vaak mogelijk om mee te lopen met collega’s in het veld via de branche-organisatie.
 • Zijn jullie aangesloten bij een brancheorganisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om ons niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken gedogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten en staande kunnen houden.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach
  Vanaf 2019 werd leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitskundigen houden zich niet specifiek bezig met leefstijl en ze kunnen daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een diëtiste, een psycholoog of een personal trainer.
 • Waarom is dit een opleiding en geen cursus?
  Hoewel men met opleiding soms bedoeld dat het rijkserkend is, hanteren wij de letterlijke betekenis van beroepsvormend. Het moet dus leiden tot een beroep en in dit geval tot vitaliteitskundige. Een cursus is een reeks lessen die niet hoeven te leiden tot een beroep, maar een vaardigheid.

is het niet tijd voor vitaliteit?

Is het niet tijd voor wijsheid

Een unieke opleiding waar je
je leven lang voordeel van hebt

Modules

SBU's

Contactdagen

per klas

Structuur opleidingen vitaliteit

Structuur opleidingen vitaliteit (chivo)
Structuur opleidingen Vitaliteitskundige 2023

Beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in!

Wordt een specialist in duurzame vitaliteit