Effectief duurzame doelen bereiken

Prijzen en data

veranderkunde

Effectief duurzame doelen bereiken

Prijzen en data

Veranderdoel, veranderbereidheid en verandervaardigheden

Om (duurzame) doelen te behalen moet er iets veranderen en meestal is dat de cliënt zelf. Dat veranderproces is heel complex, maar bestaat praktisch gezien uit drie pijlers: het managen van het veranderdoel, het monitoren van de veranderingsbereidheid en het aanleren van verandervaardigheden. Het geeft concrete aanknopingspunten waarmee men kan koers kan zetten, zodat de cliënt dit veranderproces zo succesvol mogelijk aflegt.

Het bepalen van doelen blijkt dikwijls lastig, omdat de cliënt vaak niet kan vertellen wat de wens is. Men vertelt vooral wat men kent. Helpen veranderen begint daarom met het concreet krijgen van het doel. Dat doel kan motiveren. Maar het kan ook demotiveren, waardoor de veranderingsbereidheid afneemt. Meestal kan men dit ondervangen door te werken aan verandervaardigheden zoals het verhogen van wilskracht, ongewenste gewoontes kunnen doorbreken of leren zichzelf te motiveren. Om lesstof concreet te maken zullen we deze toepassen op (eigen) levensdoelen, maar de kennis en vaardigheden zijn bruikbaar voor elk verandertraject. De meest recente inzichten in de wetenschap van motivatie en gedrag zijn in deze module verwerkt tot een flexibel en effectief raamwerk waarmee je mensen effectief kunt helpen met het bereiken van duurzame doelen.  

duurzame doelen

drijfveren

Titel Drijfveren

Van inspireren naar excelleren

Het hebben van een doel is belangrijk als men iets wilt veranderen, maar hoe en wanneer weet men wat nu de echte wens is? Hoe gaat men de energie op kunnen brengen om het doel na te streven? Daarvoor moeten we kijken naar drijfveren. We hebben het dan over motivatie, (basis)behoeften en waarden. Er is veel verwarring over deze onderwerpen en daarom worden de drie drijfveren vaak op één hoop gegooid. Beter begrijpen wat de verschillen zijn en hoe ze elkaar kunnen versterken, zorgt ervoor dat men goede keuzes maakt en ook beter kan volhouden. Er is veel wetenschappelijke kennis over deze drijfveren. Die hebben we vertaald naar een compleet en concreet raamwerk dat je in de praktijk kunt toepassen. 

Naast drijfveren heeft men ook te maken met persoonlijkheid en sterke eigenschappen. Hoe kan men deze in lijn brengen met de drijfveren, zodat men voldoende brandstof heeft om het doel te kunnen blijven nastreven? Je leert het allemaal in deze module.

succes is nooit het doel

Podcast over waarom je niet naar succes moet streven

In deze podcast van Thomas de Vries vertelt Chi L. Chiu van Chivo waarom je niet naar succes moet streven als doel, maar waarom je vooral je psychologische basisbehoeften zou moeten ontdekken en bevredigen. Te beluisteren via Spotify

stress management

Titel stressmanagement
Stress maakt je sterker

Zonder stress kun je niet leven, maar de vraag is of je controle kunt krijgen over de hoeveelheid en de duur. Als dat lukt, dan kan stress helpen met de persoonlijke ontwikkeling. Als dat niet lukt, dan beland je in een neerwaartse spiraal. Er gebeurt dan van alles dat tegen je waarden indruist. Het maakt je niet alleen zwakker, maar je kunt tot een punt komen waar je breekt. We leren je een systeem waarmee je je cliënten weerbaarder kunt maken en daar bovenop leren ze veerkrachtiger worden. Ook aan die zijde besteden we aandacht, zodat je je client kunt helpen bij duurzame zelfoptimalisatie.

De module Veranderkunde kun je losstaand volgen, ook al maakt het onderdeel uit van de jaar opleiding Vitaliteitskundige. De stof is verdeeld over 5 contactdagen die om de twee weken plaatsvinden en je bent ongeveer 10 weken onderweg. Hoewel er geoefend wordt in de klas, sluiten we af met een theoretische toets. De module kan zowel op locatie (Driebergen) als op afstand (Zoom) worden gevolgd.

Deze module heette vroeger Functioneel Coachen / Lifecoachen

Voor wie?

De module Veranderkunde wordt gevolgd door een ieder die (beroepsmatig) mensen willen helpen met veranderen om duurzame doelen te halen. Het accent ligt sterk op duurzame doelen die uiteindelijk het welbevinden verhogen.

Dat kunnen carrière-, relatie of gezondheidsdoelen zijn. Het nastreven van nagenoeg elk doel vereist dat er iets moet veranderen, evenals de persoon zelf die het nastreeft. Dat hele proces verantwoord kunnen begeleiden staat centraal in deze module. Het is daarom geschikt voor leidinggevenden, coaches, medewerkers personeelszaken, maar ook gezondheidsprofessionals als leefstijlcoaches en personal trainers die verdieping zoeken in diepere drijfveren van mensen. De module is ook een onderdeel van de opleiding Vitaliteitskundige.

De module wordt sterk gewaardeerd omdat deze wetenschap en praktijk overbrugt die leiden tot concrete handvatten. In deze module wordt alle stof samengesmolten tot een samenhangend raamwerk.

Inhoud

In de module Veranderkunde maak je kennis met basisvaardigheden en toepassingen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Motivatievormen
 • Basisbehoefte
 • Waarden en moraliteit
 • Waarden en drijfveren
 • Sterke eigenschappen
 • Effectieve gespreksvoering
 • Helpen met veranderdoel
 • Managen veranderingsbereidheid
 • Trainen van eigen effectiviteitsvaardigheden
 • Passie en zingeving
 • Stressmanagement

Onderwerpen komen op meerdere contactdagen terug, zodat ze herhaald en verdiept worden.

  Planning & structuur

  Structuur

  • Maximaal 12 deelnemers
  • Totaal van 5 contactdagen van netto 3 uur
  • Een lesdag wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
  • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
  • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
  • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
  • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

  Lessen op locatie of op afstand

  De module kan zowel op afstand als op locatie gevolgd worden, omdat we blended klaslokalen hebben waarbij de thuisblijvers als het ware op de ‘achterste rij’ zitten. Wel dient men dit van te voren aan te kondigen, omdat als iedereen op afstand deelneemt, de docent niet naar de locatie hoeft te komen.

  Planning

  • Elke lesweek krijg je huiswerk op, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
  • Online staat staat videomateriaal ter voorbereiding van een les
  • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast een contactdag om de week
  • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
  Veelvoorkomende vragen
  • Waarom de naamsverandering?
   Deze module heeft verschillende namen gehad, waaronder module Functioneel Coachen en Lifecoachen. Door de jaren heen is de inhoud zoveel breder geworden dat de naam geen recht meer deed aan de inhoud. Helpen veranderen is namelijk op zoveel meer terreinen inzetbaar. Daarom heet het nu Veranderkunde.
  • Wat is het verschil met Healthcoach?
   Veranderkunde en Healthcoach hebben een gedeelde basis, maar Healthcoach is gericht op het veranderen van gezondheidsgedrag en daarbij wordt ook veel tijd besteed aan gezondheid zelf. In Veranderkunde wordt er geen aandacht besteed aan gezondheid, maar wel aan diepere drijfveren zoals behoeften en waarden in relatie tot passie, zingeving en stress. 
  • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
   We werken met een uitgebreid maar overzichtelijk systeem waar je als beginner effectief mee kunt zijn, terwijl de gevorderde coach juist bestaande en nieuwe kennis kan verenigen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer.
  • Zijn jullie aangesloten bij een branche organisatie?
   De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
  • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
   Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu vaak in de problemen gebracht.

   

  beperkt aantal plaatsen

  schrijf je snel in

  Leer hoe je effectief duurzame doelen kunt behalen

  waar wacht je nog op?