emotieregulatie

Van beter voelen naar een beter leven

Prijzen en data

Van beter voelen naar beter leven

Prijzen en data

Helpen met emotieregulatie

Ons leven draait vooral om het gevoel. Mensen die niet kunnen voelen door een hersenbeschadiging, maken bijzondere keuzes, weet men uit onderzoek. Zo blijken ze in competitiespelen goed uit te kunnen leggen welke strategie het meest effectief is, maar kunnen zich er toch niet toe zetten om de winnende aanpak te volgen. Begrijpen is niet hetzelfde als voelen, zo weten we allemaal. Daar hoef je geen hersenbeschadiging voor te hebben. Dat gevoel bepaalt wel grotendeels onze keuzes en dat kan cliënten in de weg zitten. Met deze module emotieregulatie kun je ze helpen.

Emotieregulatie is het adequaat om kunnen gaan met de eigen emoties en het uiten ervan. Naar schatting heeft 40 procent van de mensen problemen met emotieregulatie. Dat is lastig in een wereld vol prikkels en waar men al snel uitgesloten kan worden. Daardoor raakt het gevoel wel eens verstoord, waardoor er keuzes worden gemaakt die niet altijd leuk of gunstig zijn. Daar kun je veel mensen mee helpen.

Dat begeleidingsproces leren we je graag in deze module Emotieregulatie. Het vereist veel kennis van de neuropsychologie van het gevoel en emoties. Daarna volgt pas het regulatieproces. Wat voelt men, wat zijn de behoeften, wat voelt de ander, hoe uit ik mij? Daar kun je allemaal mee helpen, waardoor relatie van de cliënt met zichzelf en met anderen verbetert. 

Het gevoelsleven beinvloeden met de emotieregulatie module van Chivo vitaliteitskundige

voelen is leven

Neuropsychologie

Om cliënten te helpen met emotieregulatie dient men een goed begrip te hebben van de zogenaamde determinanten. Dat zijn de factoren die het gevoel en de emotie bepalen. Voor het gemak noemen we deze twee samen het gevoelsleven. Er zijn veel factoren die een rol spelen, maar dit zijn de drie belangrijkste determinanten:

 

 1. Betekenis
 2. Behoeften
 3. Bewaking

 

Deze drie determinanten lopen in elkaar over, maar zijn voor de bespreking gescheiden van elkaar.

 

Betekenis, behoeften en bewaking

Het is overduidelijk dat je gevoel als een blad aan de boom om kan slaan, als je ineens de betekenis begrijpt. Humor is een goed voorbeeld, als een waarheid zich openbaart terwijl deze niet benoemd wordt. De betekenis veranderen kan instant het gevoel beïnvloeden. Naast betekenis hebben we ook te maken met behoeften. Die kunnen bestaan uit biologische behoeften zoals eten of psychologische behoeften zoals contact met anderen. Ze kunnen leiden tot respectievelijk honger en eenzaamheid. Naast de directe behoeften hebben we ook te maken met bewaking en dat zijn behoeften in de toekomst, het zogenaamde voorgevoel. De bewaking van je lichaam onderneemt acties op basis van voorspellingen en die leiden tot een voorgevoel. Die voorspellingen zijn niet altijd juist. Een herkenbaar voorbeeld is ineens honger ervaren, terwijl dat gevoel ook plots kan verdwijnen zonder iets gegeten te hebben. Dat is een voorspellingsfout die leidt tot een onjuist gevoel. Ze kunnen ook leiden tot onjuiste emoties of de onjuiste intensiteit van emoties. In deze module leer je hoe je deze op elkaar af kunt stemmen.

PODcast over waarom je mag oordelen over wat je voelt

In deze podcast van Thomas de Vries vertelt Chi L. Chiu van Chivo waarom je niet moet voelen zonder oordeel, zoals dat bij mindfulness meditatie wordt aanbevolen en waarom oordelen soms prima is. Te beluisteren via Spotify

beter lijden

Lijden vormt karakter

Lijden heeft invloed op hoe we als mens ontwikkelen. Er is alleen een verschil tussen vrijwillig en onvrijwillig lijden. Bij vrijwillig lijden vormen we ons karakter, bij onvrijwillig lijden plegen we vaak roofbouw. Veranderen betekent soms lijden en om dat in goede banen te leiden is enige mentale en emotionele weerbaarheid belangrijk. Vrijwillig lijden kan bijdragen aan  het opbouwen van die mentale weerbaarheid. Naast vrijwillig lijden is er ook onvrijwillig lijden. Ook dat is vaak sprake van enige keuze, maar dat is afhankelijk van de psychologische flexibiliteit en of je in staat bent om een andere relatie te ontwikkelen met je emoties. Het maakt allemaal onderdeel uit van het trainen van emotieregulatie en we leren het je in de module emotieregulatie. 

De module Emotieregulatie kun je losstaand volgen, ook al maakt het onderdeel uit van de opleiding Vitaliteitskundige. De stof is verdeeld over 5 contactdagen die om de twee weken plaatsvinden en je bent ongeveer 10 weken onderweg. Hoewel er geoefend wordt in de klas, sluiten we af met een theoretische toets. De module kan uitsluitend op locatie (Driebergen) worden gevolgd.

DETAILS EMOTIEREGULATIE

Voor wie?

De module Emotieregulatie wordt gevolgd door een ieder die (beroepsmatig) mensen willen helpen met mensen in contact te brengen met hun gevoel. Gezondheidsprofessionals zoals leefstijlcoaches, personal trainers, gewichtsconsulenten, paramedici en artsen, maar ook lifecoaches en psychologen die vorm willen geven aan het ‘lichaam en geest is één’-principe blijken veel uit deze module te halen. Omdat er vaak een groot gat is tussen theorie en praktijk, maar nog een groter gat tussen praktijk en wetenschap. In deze module worden deze samengesmolten tot een samenhangend raamwerk, dat de beginnende – en de gevorderde coach vanaf dag 1 structuur en flexibiliteit geeft bij het begeleiden van mensen met emotieregulatie en belichaamd coachen.

Inhoud

De module Emotieregulatie biedt een compleet systeem waarmee men cliënten kan helpen met de fascinerende wetenschap van het voelen om te zetten in een beter leven.

Het begint met de verkenning van de drie determinanten van gevoel, namelijk betekenis, behoeften en bewaking. Liggen ze op een lijn? Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden om te ontspannen of juist de weerbaarheid te verhogen.

 

Opbouw van de module:

 • Dag 1: Van nauwkeurig voelen naar emotie
 • Dag 2: Het waardenperspectief
 • Dag 3: Emotie als communicatie middel
 • Dag 4: Autonomie door lijden
 • Dag 5: Herhaling dag 1 t/m 4 mbv casuïstiek
Planning & structuur

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Totaal van 5 contactdagen van netto 3 uur
 • Een lesdag wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal ter voorbereiding van een les
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast een contactdag om de week
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

Lessen op locatie of op afstand

De module wordt bij voorkeur op locatie gevolgd, aangezien emoties beginnen met fysieke manifestaties. Het is daarom verplicht om tenminste 3 van de 5 contactmomenten op locatie te volgen. 

Veelvoorkomende vragen
 • Waarom de naamsverandering?
  De module heeft een evolutie doorlopen en daarom verschillende namen gehad zoals fysiek coachen en belichaamd coachen. Dat het lichaam noodzakelijk is om te voelen, betekent niet dat we per se de focus exclusief op het lichaam hoeven te houden. We hebben besloten dat het gaat om het doel en dat is emotieregulatie, de huidige naam voor deze module.
 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
  We werken met een uitgebreid maar overzichtelijk systeem waar je als beginner effectief mee kunt zijn, terwijl de gevorderde coach juist bestaande en nieuwe kennis kan verenigen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je word, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer.
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie?
  De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
  Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu, vaak in de problemen gebracht. Onze coaches blijken zichzelf in de markt te kunnen zetten.

 

beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in

Leer beter voelen voor een beter leven