toegepaste ethiek

Moraliteit is samenwerken

Prijzen en data

Moraliteit is samenwerken

Prijzen en data

Moraliteit is samenwerken

Bij ethiek en moraliteit gaat het over goed of juist handelen. De vraag die erbij hoort is: waarom zouden we dat moeten doen? Filosofen breken daar al duizenden jaren hun hoofd over, maar het antwoord is inmiddels gevonden door de moreelpsychologen. De mens wordt gedreven en ook geremd door moraliteit om beter samen te kunnen werken. Goed en juist handelen bevordert het samenwerken. 

Wij zijn namelijk sociale wezens en net als veel andere organismen op deze planeet werken we samen. Wij hebben echter als soort dat samenwerken tot een kunst verheven. Wij werken structureel en grootschalig samen met mensen die we nog nooit ontmoet hebben. Daarvoor hebben we samenwerkingsregels nodig en volgens de wetenschap kun je moraliteit zien als een set van samenwerkingsregels.

Die samenwerkingsregels goed begrijpen én weten toe te passen in verschillende sociale situaties, zorgt ervoor dat je beter kunt leiden en beter kunt samenwerken. Dat zorgt voor betekenisvolle relaties, meer welbevinden en beter resultaat. Zowel op persoonlijk, professioneel als op maatschappelijk niveau. In de module Toegepaste Ethiek leren we je hoe je samenwerken bevordert en hoe je dat cliënten kunt leren, zodat ze hun welbevinden en hun prestaties verbeteren. 

De behoeften die horen bij sociale waardigheid

sociale wezens

Sociale waardigheid

Samenwerken gaat uit van het principe van sociale waardigheid, het idee dat we gelijkwaardig zijn. Men wordt echter niet altijd zo behandeld of men voelt het niet zo. Op dat moment ontstaat er een cascade aan potentieel negatieve effecten. Sociale waardigheid hangt namelijk samen met psychologische basis- en morele behoeften. Het leren herkennen en inspelen op die behoeften leidt tot beter samenwerken met anderen. Maar ook met jezelf.

Als die behoeften van sociale waardigheid gefrustreerd worden, dan kan het leiden tot onwaardige gedrag waar men achteraf niet zo trots op is. Het is de donkere kant van de mens die iedereen heeft. Het kan leiden tot conflicten en potentieel tot het schaden van anderen en soms van de persoon zelf. Het kan daarmee zelfs bijdragen aan morele verwonding. Kennis van deze drijfveren die te maken hebben met omgeving, persoonlijkheid, identiteit, behoeften en waarden, geven je veel diepgang in de analyse en handvatten om te helpen om conflicten op te lossen. Het is een fascinerende kant waar voor veel mensen juist de meeste persoonlijke groei zit. In deze module leert je hoe anderen kunt helpen om in harmonie met zichzelf en anderen te leven.  

counselen

Debatteren is analyseren

Samenwerken vereist heel vaak dat we afwegingen maken en veel van die afwegingen hebben te maken met morele dilemma’s. In de module Toegepaste Ethiek besteden we daarom veel tijd aan het analyseren van morele dilemma’s en een onderdeel ervan is debatvoering. Naast debatvoering besteden we veel tijd aan het counselen. Dat is gespreksvoering waarbij er geen specifiek doel is. Het is eerder klankborden dan adviseren. Het gaat er niet om dat je alle antwoorden weet, maar dat je de juiste vraag kunt stellen. Daar heb je paradoxaal genoeg ook juist veel kennis voor nodig. Die kennis krijg je aangereikt in de vorm van een concreet raamwerk over moraliteit waarmee je kunt analyseren. Debatvoering en counselen in de klas helpen je om dat raamwerk onder de huid te krijgen, zodat je betere vragen kunt stellen. 

De module Toegepaste Ethiek kun je losstaand volgen, ook al maakt het onderdeel uit van de opleiding Vitaliteitskundige. De stof is verdeeld over 5 contactdagen die om de twee weken plaatsvinden en je bent ongeveer 10 weken onderweg. Er wordt geoefend wordt in de klas en we sluiten af met een theoretische toets. De module kan op locatie (Driebergen) en online (Zoom) worden gevolgd.

DETAILS TOEGEPASTE ETHIEK

Voor wie?

De module Toegepaste Ethiek wordt gevolgd door een ieder die (beroepsmatig) mensen willen helpen om beter samen te werken. Het is daarmee geschikt voor teamcoaches, leidinggevenden, zorgprofessionals, mediators, maar ook beleidsmedewerkers die draagvlak proberen te creëren of relatiedeskundigen die verdere diepgang zoeken in waarom relaties wel of niet werken.

Inhoud

De module Toegepaste ethiek gaat over de wetenschap van samenwerken en daarmee verbinding.

Opbouw van de module:

 • Dag 1: Drijfveren, counselen en moreel fundament, deugdethiek
 • Dag 2: Sociale identiteit en waarden, relatiecounseling morele dilemma’s, samenwerken
 • Dag 3: Argumenteren, debatteren en conflict counseling
 • Dag 4: Donkere zijde van de persoonlijkheid, compassie, empathie en ethiek in counseling.
 • Dag 5: Herhaling dag 1 t/m 4 mbv casuïstiek
Planning & structuur

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Totaal van 5 contactdagen van netto 3 uur
 • Een lesdag wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten, waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal ter voorbereiding van een les
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast een contactdag om de week
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

Lessen op locatie of op afstand

Lessen kunnen geheel op afstand worden gevolgd, hoewel de meeste studenten aangeven meer uit fysieke aanwezigheid te halen.

Veelvoorkomende vragen
 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
  We werken met een uitgebreid maar overzichtelijk systeem waar je als beginner effectief mee kunt zijn, terwijl de gevorderde coach juist bestaande en nieuwe kennis kan verenigen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer.
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie?
  De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.

beperkt aantal plaatsen

schrijf je snel in

Beter leven door beter samen te werken