Homo collaboratus

De essentie van duurzame vitaliteit

Download de whitepaper

Homo collaboratus chivo vitaliteitDe essentie van duurzame vitaliteit

Download de whitepaper

Duurzame vitaliteit

Vitaliteit is volgens de definitie van Deci & Ryan de ervaring van levend en alert voelen met de energie om doelen na te streven. Het is hét kenmerk van een goed leven.

Ons standpunt is dat vitaliteit niet draait om (emotionele) gezondheid, maar om waardigheid. Vanuit die waardigheid ontstaat het verlangen om je te ontwikkelen in harmonie met de omgeving. Dat is volgens Chivo dé essentie van duurzame vitaliteit.

Waardigheid is een rechtsfilosofisch begrip dat verankerd ligt in de Europese grondwet. In artikel II-61 staat dat waardigheid onschendbaar is en beschermd moet worden. Het probleem is alleen dat waardigheid een vaag begrip is. Om dit praktisch te maken, dient men het te vertalen naar een wetenschappelijk construct dat toets- en normeerbaar is. Wij hebben een whitepaper geschreven waarmee we waardigheid wetenschappelijke kaders geven en de relatie met duurzame vitaliteit blootleggen.

Waardigheid is de sleutel voor het goede leven; een waardig leven. Het is ook de basis van welbevinden, weerbaarheid en productiviteit. De aantasting van waardigheid leidt tot politieke polarisatie, een ongezonde leefstijl en destructieve prioriteiten. Het belang van waardigheid kan daarom niet onderschat worden. Download daarom de whitepaper ‘Homo collaboratus, de essentie van duurzame vitaliteit’.

 

 

goed leven

Welke stappen dien je te nemen voor een goed leven? Je kunt het lezen in de whitepaper homo collaboratus - de essentie van duurzame vitaliteit op chivo.nl/vitaliteit<br />

De whitepaper is een technisch stuk dat start vanuit rechtsfilosofie en zich beweegt naar moreelpsychologie met een wetenschappelijke benadering van het goede leven. Uiteindelijk wordt dit samengetrokken tot vijf aanbevelingen, die in de afbeelding in een cirkel zijn gezet. De whitepaper is geen zelfhulpmiddel, maar een wetenschappelijke onderbouwing voor het goede leven.

whitepaper

Download de whitepaper over duurzame vitaliteit

De whitepaper heeft een wetenschappelijk karakter en is bedoeld voor beleidsmakers in overheid, gemeente, stichtingen, bedrijven, gezondheidsprofessionals en gemotiveerde leken die meer willen begrijpen over motivatie, energie en veerkracht.

Verzoek whitepaper

Whitepaper verzoek

Dank voor de interesse voor onze whitepaper. Wilt u aangeven naar welk emailadres dat mogen sturen. We zullen uw emailadres zeker niet gebruiken delen met derden of gebruiken voor spam.