• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  8 maanden, 1 week geleden

  Bewegen is gezond, behalve als het fysiek zware arbeid is. Dan is er sprake van een zogenaamde beweegparadox. Veel van de gezondheidsproblemen die we hebben, zijn niet het gevolg van leefstijl, maar van werk.

  De beweegparadox is een tijd genegeerd, omdat het vooral zelfrapportage betreft, hoewel ziekteverzuim in sommige beroepen heel duidelijk boven het gemiddelde ligt. Recent heeft er een onderzoek plaatsgevonden, waarbij ruim 1.300 deelnemers uit twee beroepsgroepen voorzien zijn van een beweegmeter. Daarmee is een een objectieve inschatting te maken van de beweegtijd en beweegintensiteit. De deelnemers zijn vervolgens voor een periode van vier jaar gevolg, waarbij er vooral gekeken is naar langdurig ziekteverzuim, uitgedrukt in tenminste 6 dagen afwezigheid.

  https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-020-00988-7

  Na vier jaar bleek dat 21% van de werknemers die zich matig tot hoogintensief inspande op het werk, langdurig ziekteverzuim te hebben. Een toename van elke 20 minuten van dit type inspanning verhoogde de kans op uitval door ziekte met 15 procent. Andersom bleek dat matig-hoogintensief inspannen in de vrije tijd te leiden tot minder ziekteverzuim. Deze correlaten bleven overeind na een indirecte correctie op sociaal economische status.

  Zwaar werk is heel duidelijk een risicofactor en leidt vaak tot chronische pijn. Het betekent dat de kwaliteit van het leven afneemt en mogelijk ook de subjectieve sociale status. Dat is een onafhankelijke voorspeller van gezondheidsklachten, mogelijk omdat mensen minder goed voor zichzelf zorgen. Zwaar fysiek werk, zeker in combinatie met een persoonlijkheidstrek conscientiëusheid, is problematisch. Volgens het CNV zullen 2 miljoen mensen in Nederland volledig afgekeurd zijn, voor ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5253672/cnv-twee-miljoen-werkenden-redden-het-niet-tot-hun-pensioen

  Een mogelijke optie is dat men minder specialiseert in fysiek werk, maar juist veel meer rouleert in verschillende werkzaamheden waardoor men kan herstellen. In Nederland is er geen speciale zwaarwerkregeling. Het is wat vakbonden en brancheorganisaties zelf uit moeten zoeken. We kunnen de gezondheid niet alleen neerleggen bij het individu. Werk is een belangrijke factor.

  Klinisch vitaliteitskundigen kunnen adviseren in het verbeteren van werkomstandigheden op zowel fysiek als mentaal gebied. Wil je zelf mensen en organisaties helpen op dit gebied dan kun je dat via de opleiding Klinische vitaliteitskundige:

  Opleiding Klinisch vitaliteitskundige

  #beweegparadox #ziekteverzuim #chivo.nl/beweegparadox

  1 Share