• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  8 maanden, 1 week geleden

  Een uitgebreid en prima onderbouwde kritiek op geweldloze communicatie (GC) tref je in de bijlage. De conclusie is spot-on. Het is op een aantal punten in strijd is met de meest solide wetenschappelijke theorieën en het is sterk gericht op het individu. Lezenswaardig.

  Daarnaast storen we ons aan aan de GC uitspraak dat je niet verantwoordelijk bent voor andermans gevoel. Dat is een veel te ongenuanceerd standpunt, een die gaat leiden tot rechtszaken irt Donald Trump, die mensen aan het opruien was. Was Trump mede-verantwoordelijk voor het geweld dat plaatsvond op 6 jan 2020? Het gegeven dat dit een juridische kwestie is, geeft aan wat voor impact je kunt hebben op anderen.

  Dat affect (basisgevoel) het product is van behoeften zoals men in GW beweert is op zich juist, maar de lijst in het boek Geweldloze communicatie is ellenlang en weinig relevant. We hebben een handjevol psychologische basisbehoeften en die zijn overal ter wereld gevonden. Als je die frustreert gaat de relatie hard achteruit. Hetzelfde geldt voor morele behoeften. Als jij iets doet wat onrechtvaardig is, dan zullen mensen emotioneel reageren. Jij bent daar overigens gewoon verantwoordelijk voor.

  Het boek is geschreven in de jaren zeventig van de vorige eeuw en ademt dat ook uit. Van een transactioneel analytische ‘Jij bent ok, ik ben ok’, tot de RET-achtige cognitieve gedragstherapie, waarbij het steeds draait om het veranderen van de betekenis. Dat betekenis invloed kan hebben op gevoel weten we, dat is nl de kern van humor, waarbij je een onderliggende waarheid ontdekt. De basis is echter het lichaamsgevoel zelf. Dat is overigens niet per se emotie, maar affect. Een basisvorm ervan die ons motiveert tot gedrag.

  Als je affect betekenis geeft, dan kan het zich ontvouwen tot een volledige emotie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit Zweeds onderzoek dat mensen die beta-blockers gebruiken, in die periode veel minder vaak betrokken zijn bij geweldsdelicten. Aangezien hun hartslag niet toeneemt, is er minder affect en dus ook minder om betekenis aan te geven. Het onderzoeksveld emotie heeft de afgelopen 20 jaar echt een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

  We weten niet of je het empathisch vermogen kunt verbeteren met GW, maar het kan wel. Compassie verhoogt empathie. Ook geschoold worden in de illusie van de meritocratie verhoogt empathie. Je niet verantwoordelijk achten voor het gevoel van anderen daarentegen, neigt juist de andere kant op.

  Wij zijn sociale wezens en we hebben morele regels die redelijk universeel gevonden worden. Schending van die regels leidt tot conflicten en ook tot emotie. Als je dat voelt, dan is er dus NIETS mis met je. Het is heel duidelijk een signaal dat iemand de samenwerking schoffeert. Dat je boos wordt is ook niet veel mis mee. Je wordt dan serieuzer genomen. Je aan je verantwoordelijkheid onttrekken van wat je bij anderen teweeg brengt, is zeker niet de weg. Het enige wat je voor moet houden is dat we allemaal fouten maken en vanuit daar samenwerken om het probleem op te lossen!

  Conflicten voorkomen en oplossen, leer je in onze los te volgen module Toegepaste Ethiek onderdeel van de opleiding Vitaliteitskundige. Meer info:

  Toegepaste Ethiek

  Opleiding Vitaliteitskundige

  #geweldlozecommunicatie #HRM

  Geweldloze communicatie kritiek.pdf
  196.23 KB
  Download
  2 Shares
  1 Comment