• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  1 maand, 3 weken geleden

  Hoeveel en vooral hoe draagt transformationeel leiderschap bij aan betrokkenheid en werkprestaties? Dat werd onderzocht bij de Noorse marinecadetten (adelborsten) die een leiderschapstraining hadden doorlopen.

  https://chivo.nl/bcpg

  Transformationeel leiderschap kent drie dimensies:

  1. Inspirerend
  2. Intellectuele stimulatie
  3. Individualisatie

  Deze drie dimensies zijn al heel lang onderwerp van discussie, mede omdat het onduidelijk is hoe deze interacteren, maar ook hoe dat zich manifesteert tot concreet observeerbaar gedrag. Een ander belangrijk punt van kritiek is dat onduidelijk is via welk mechanisme een dergelijke dimensie leidt tot meer effectiviteit. In dit onderzoek concentreert men zich vooral op het mechanisme van individualisatie.

  De deelnemers werden ingedeeld in teams en dagelijks rouleerde de leider van het team. De deelnemers vulden een maand lang dagelijks vragenlijsten in over hoe ze het leiderschap hadden ervaren, hoeveel ze gebruik hadden gemaakt van hun competenties (sterke eigenschappen), hoeveel persoonlijk initiatief ze hadden genomen, hoe hun betrokkenheid was en hoe effectief ze waren.

  De auteurs gebruikten multilevel analyses om de verschillende interacties te volgen en ook uiteen te rafelen. Dit past in de trend om geavanceerdere onderzoekstechnieken, zoals multilevel en gemengde modelanalyses, toe te passen om meer inzicht te krijgen in de ketenwerking. Een uitgebreid overzichtsartikel vind je hier:

  https://chivo.nl/8qht

  De auteurs hadden in het marineonderzoek vijf hypothesen, maar de korte versie is dat de ervaring van transformationeel leiderschap (alle kenmerken bij elkaar opgeteld) zou correleren met meer gebruik van competenties en inzet van persoonlijk initiatief. Dat werd bevestigd door de analyse. Een daaropvolgende hypothese is dat dit invloed had op betrokkenheid en op werkprestaties. Ook dat werd bevestigd en de coëfficiënten zie je in de afbeelding. Belangwekkend, naast de analysevorm, is ook dat men heeft gekeken naar een uitgesteld effect, en in dit geval de volgende dag, wanneer er een nieuwe leider is.

  De inzet van competenties en persoonlijk initiatief is effectief, maar dat wisten we al. Nu wordt duidelijk dat er een effect is van de leidinggevende. Daar is echter niet specifiek transformationeel leiderschap voor nodig. Feitelijk valt dit in het domein van autonomie-ondersteuning.

  Met dit soort onderzoek krijgen we een steeds beter beeld van wat wel en wat niet effectief is. Het is mooi werk. Of we dat dan transformationeel leiderschap moeten noemen, valt echter nog te bezien.

  Wil je zelf leren hoe je leidinggevenden kunt trainen, dan kan dat via de opleiding vitaliteitskundige met specialisatie in leiderschap (bij elkaar 2 jaar). Meer info:

  Hoeveel en vooral hoe draagt transformationeel leiderschap bij aan betrokkenheid en werkprestaties? Dat werd onderzocht bij de Noorse marinecadetten (adelborsten) die een leiderschapstraining hadden doorlopen.https://chivo.nl/bcpgTransformationeel leiderschap kent drie dimensies:1. Inspirerend2. Intellectuele stimulatie3.…Read More– Redactie Chivo (@redactiechivo) 11 januari 2024


  (start 1, 2 en 3 februari)