• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  2 maanden geleden

  Wat een zeldzaam goed rapport over het effect van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren van Unicef Nederland, samengesteld door onder andere Patti Valkenburg. Je kunt het hier lezen:

  https://t.ly/gBphA

  In plaats van meteen te zoeken naar wat er allemaal mis is met sociale media, constateren de auteurs dat psychische gezondheidsklachten sinds de jaren zestig van de vorige eeuw al toenemen. Er wordt een waslijst van oorzaken besproken, maar het is belangrijk te beseffen dat deze trend al zichtbaar was voordat sociale media hun intrede deden.

  Wat ons erg verheugt, is de constatering met betrekking tot het onderzoek van hoogleraren Twenge en Haidt. Hierover zeggen ze:

  “wat minder bekend is bij dat bredere publiek, is dat vrijwel al hun bevindingen gebaseerd zijn op gegevens die op één specifiek moment zijn verzameld.”

  Hoewel de onderwijsstresshypothese nog minder systematisch is onderzocht, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de verschuiving naar kenniseconomieën in welvarende landen de laatste decennia de levenskansen van jongeren meer afhankelijk heeft gemaakt van hun onderwijsprestaties.

  De auteurs baseren hun kwalitatieve conclusies op hun AWeSome data, waarin 388 jongeren longitudinaal zijn gevolgd met vragenlijsten, dagboeken en mobiele telefoongegevens. Ze constateren dat sociale media nauwelijks tot geen effect hebben op stress (zie afbeelding), maar dat het vooral draait om prestatiedruk. Dit komt overeen met wat wij in onze eigen programma’s hebben vastgesteld, en ook andere rapporten zoals “Mentaal Kapitaal” hebben vergelijkbare bevindingen:

  https://t.ly/8Vf-U

  Daarnaast wijzen ze op iets belangrijks: de 10 procent van de jongeren die wel kwetsbaar zijn voor de negatieve effecten van sociale media, zijn ook offline kwetsbaar.

  Dan komen we bij de aanbevelingen van de auteurs, die we zeker kunnen onderschrijven. Ze zijn praktisch, genuanceerd en verstandig. Graag voegen we hier nog iets aan toe. Ze pleiten voor aanpassingen in de opvoeding thuis, maar wij betogen dat in een steeds complexere wereld, persoonlijke ontwikkeling een formeel vak op school moet worden. Daarnaast hebben we aangegeven dat een deel van het probleem ligt in het niet begrijpen van de psychologische basisbehoeften en het onvermogen om deze te vervullen. Dit is een zeer concrete invulling van dat vak:

  Op zoek naar oplossingen?

  EZY – Het jongerenprogramma

  #socialemedia #jongeren #psychischegezondheid #stress

  1 Share