• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  3 maanden, 1 week geleden

  De talent-motivatie analyse (TMA) is gebaseerd op een echte theorie, namelijk de behoeftentheorie van Henry Murray. Het idee is dat mensen basisbehoeften hebben, maar dat deze behoeften kunnen verschillen per individu. Deze verschillen zouden de persoonlijkheid kunnen verklaren, wat aantrekkelijk is, aangezien velen vinden dat de Big Five te beschrijvend is en een onderliggende theorie mist, ook een van mijn eigen grieven.

  Dit idee is niet nieuw. Zelfs McCrae en Costa, de ontwikkelaars van het Five Factor Model, hebben eerder gesuggereerd om hun FFM te koppelen aan behoeftentheorie (van Murray). Ze moedigen onderzoekers zelfs aan om de link met motivatie te leggen.

  https://psycnet.apa.org/record/1989-01431-001

  We denken ook dat dit de toekomst is, maar zover zijn we nog niet. Ten eerste zijn de behoeften van Murray te vaag gedefinieerd, wat leidt tot overlap tussen de verschillende behoeften. Dit is een teken dat het systeem nog niet volledig uit ontwikkeld is. Bovendien is er te weinig crosscultureel onderzoek naar gedaan, waardoor het een wankel fundament vormt voor een goed systeem.

  https://www.cambridge.org/core/books/personality-determinants-dynamics-and-potentials/632C1C2BAECCA1863FA912773C22336D

  Een sterk punt is echter dat alle behoeften goed verdeeld zijn over de FFM-kenmerken. De correlaties met de FFM-kenmerken of -facetten zijn echter teleurstellend. Een correlatiecoëfficiënt van 0,80 zou een goede match zijn, maar 15 van de 21 behoeften halen zelfs de 0,60 niet. Alleen affiliatie redt het boven de 0,70 irt extraversie. Het probleem is dat enkele behoeften van Murray geen basisbehoeften zijn, maar secundaire behoeften. Degenen die beweren dat TMA vergelijkbaar is met de Big Five doen dit ten onrechte.

  Een tweede probleem is dat basisbehoeften slechts een deel uitmaken van de internalisatie van het motivatiecontinuüm. Het andere deel is betekenis. De combinatie wordt goed gevangen door taal, waarop de Big Five is gebaseerd, maar niet zo goed door alleen naar de behoeften te kijken. Er is een reden waarom lexicale analyse zo succesvol is. Dit zou de matige match met de FFM verklaren.

  Naast het feit dat TMA maar matig kan overeenkomen met de FFM, heb ik ook een probleem met wat gecertificeerde coaches doen met TMA. Hun interventies zouden gebaseerd zijn op positieve psychologie. Dit is echter een zwakke wetenschap. Het komt zelden boven het niveau van een dertien-in-een-dozijn zelfhulpboek uit.

  https://chivo.nl/positievepsychologie/

  TMA kent overlap met de FFM en is gebaseerd op een theorie. Dat maakt het beter dan veel andere systemen die gewoon verzonnen zijn, zoals DiSC, Insights, MBTI, enzovoort. Echter, TMA is echter niet nauwkeurig genoeg, de coaches zijn vaak niet voldoende bekwaam en er zijn betere alternatieven. Wat overblijft is gebruiksgemak en kleurrijke rapporten. Daar kunnen zouden andere leveranciers lering uit moeten trekken.

  Meer over dit onderwerp kun je leren in de module Veranderkunde, onderdeel van de opleiding Vitaliteitskundige. Meer info:

  De talent-motivatie analyse (TMA) is gebaseerd op een echte theorie, namelijk de behoeftentheorie van Henry Murray. Het idee is dat mensen basisbehoeften hebben, maar dat deze behoeften kunnen verschillen per individu. Deze verschillen zouden de persoonlijkheid kunnen verklaren, wat aantrekkelijk is, aangezien velen vinden dat de Big Five te…Read More– Redactie Chivo (@redactiechivo) 28 augustus 2023

  De talent-motivatie analyse (TMA) is gebaseerd op een echte theorie, namelijk de behoeftentheorie van Henry Murray. Het idee is dat mensen basisbehoeften hebben, maar dat deze behoeften kunnen verschillen per individu. Deze verschillen zouden de persoonlijkheid kunnen verklaren, wat aantrekkelijk is, aangezien velen vinden dat de Big Five te…Read More– Redactie Chivo (@redactiechivo) 28 augustus 2023

  #TMA #HRM #motivatie #drijfveren #behoeften #psychologie #arbeid

  Directe postlink: https://chivo.nl/connect/p/1289/