• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  6 maanden, 3 weken geleden

  Er is steeds meer aandacht voor morele verwonding buiten militair en politiepersoneel, bijvoorbeeld bij zorgpersoneel. Er wordt onderzoek gedaan door de Faculteit Militaire Wetenschappen, gecoördineerd door Tine Molendijk.

  https://faculteitmilitairewetenschappen.nl/cms/view/8815bb91-f941-4620-b480-156f7558d13c/morele-stress-en-verwonding-de-rol-van-individuele-factoren-organisatiefactoren-technologie-rechtvaardigheid-en-erkenning-in-moral-injury

  “‘Moral injury’ of ‘morele verwonding’ verwijst naar de psychische, spirituele en sociale problematiek die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld wordt aangedaan door eigen of andermans handelen. Die problematiek kan enerzijds gevoelens van schuld en schaamte inhouden, en anderzijds gevoelens van boosheid en verraad. Ook morele desoriëntatie en fundamentele zingevingsproblemen kunnen spelen,” zo valt te lezen op de website van Project Moral Injury.

  Wat is morele verwonding

  Wij hebben er als vitaliteitskundigen regelmatig mee te maken en we zijn eerst begonnen met definiëren van moraliteit. Volgens ons zijn het ongeschreven samenwerkingsregels waarmee het mogelijk is om elkaars basisbehoeften te bevredigen, zodat iedereen waardigheid ervaart. Wij claimen dat moraliteit zelf eveneens een psychologische basisbehoefte (PBB) is en we zitten in een proces om dat te formaliseren.

  Een PBB kun je frustreren, vervullen of bevredigen. Een verwonding ontstaat als er sprake is van frustratie. Een afwijzing van iemand waar je verliefd op bent, leidt tot een verwonding. Dit is geen morele verwonding, want dat is het pas als het de PBB, moraliteit, betreft.

  Moraliteit is intuïtief, aangezien het gaat om wat men over het algemeen ziet als behoorlijk. Die regels blijken uit cross-cultureel en historisch onderzoek behoorlijk universeel te zijn.

  Moraliteit draait nl grotendeels om rechtvaardigheid, en dat kun je vertalen naar eerlijke verdeling (voor basisbehoeften en inspanning). Wat eerlijk is, blijkt eveneens gebonden te zijn aan ongeschreven regels die uniek zijn voor een sociale context. Binnen die sociale context zijn de regels behoorlijk eenduidig.

  Wij identificeren ons met verschillende groepen. De hechtheid binnen die groep bepaalt de norm. Binnen het gezin gaat het om altruïsme. Je stuurt geen rekening naar je kinderen nadat je ze met je auto hebt weggebracht naar de sportvereniging. Als je echter een taxi inschakelt om dat te doen, betaal je de taxichauffeur. De norm is dan wederkerigheid.

  Als een partner zichzelf echter van het leven berooft, ervaart de overgebleven partner niet alleen intens verdriet, maar soms ook verraad – het tegenovergestelde van loyaliteit. Bij vreemden is er een ander soort loyaliteit, nl die van de groep ‘mens’. Met die afstand is een grovere schending nodig voor verwonding, bijvoorbeeld de permanente frustratie van autonomie, zoals het nemen van het leven van een ander mens. Ook dat is verraad.

  De mate waarin je dit ervaart is mede afhankelijk van je persoonlijkheid, maar door de bank genomen zijn we allemaal gevoelig voor morele verwonding. Wij hanteren deze systematiek om mensen te helpen met morele verwonding. Wil je dat ook leren, dan kun je onze module Toegepaste Ethiek volgen, onderdee van de opleiding Vitaliteutskundige. Meer info:

  Toegepaste Ethiek

  Opleiding Vitaliteitskundige

  #moreleverwonding #moraliteit #basisbehoefte #maatschappij

  Postlink: https://chivo.nl/connect/p/1241/

  1 Share