• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  • 3 maanden, 3 weken geleden

  In de popcultuur is het algemeen aanvaard dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen, maar dat wordt in wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd. Dit wil echter niet zeggen dat er geen verschillen zijn.

  Het idee dat vrouwen emotioneler zijn, blijkt vooral uit retrospectief onderzoek, waarbij mensen in hun geheugen graven naar situaties waarin ze emoties ervoeren. Hierbij ontstaat een disconnectie met het toenmalige gevoel. Een andere methode is het uitlokken van emoties door situatiebeschrijvingen, videobeelden, enzovoort. Hierbij ervaren mensen het in het moment. Uit een onderzoek met zeven verschillende samples van verschillende afkomsten en sociale cirkels, blijkt er geen verschil te zijn tussen mannen en vrouwen in de frequentie of intensiteit van de ervaringen.

  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01461672002611001

  Vrouwen blijken echter wel veel meer in detail te kunnen beschrijven wat ze voelen. Dit geldt zelfs na correctie op verbale vaardigheden. Ze zijn bewuster van hun emoties, maar zijn niet per se emotioneler.

  Hoewel mannen en vrouwen dezelfde emoties en intensiteit rapporteren, blijken de hersenpatronen zoals gemeten met een fMRI (breinscan) wel gemiddeld te verschillen. Dit sluit aan bij het idee dat emoties een construct zijn. Dezelfde emotie kan worden geconstrueerd uit verschillende netwerken. Er is geen specifiek hersendeel is dat verantwoordelijk is voor emoties. Wij hebben geen emotioneel brein, net zomin als dat we over een reptielenbrein beschikken. De hersenpatronen verschillen niet alleen per geslacht, maar ook binnen hetzelfde geslacht.

  Als het gaat om de regulatie van negatieve emoties, blijken vrouwen meer gebruik te maken van hun beloningscentra en de cognitieve delen. Het idee is dat vrouwen positief affect zouden inzetten om een negatieve emotie tegen te gaan. Ook blijken ze meer bewust te reflecteren bij het reguleren van de negatieve emotie.

  https://psycnet.apa.org/record/2008-06177-002

  Deze onderzoeken suggereren dat er weinig verschil is in de ervaring van emoties tussen de geslachten, hooguit in de manier waarop mannen en vrouwen er bewust van zijn en ermee omgaan.

  Hoe je mensen helpt met het bewust worden van en omgaan met hun positieve en negatieve emoties kun je leren in onze los te volgen module Emotieregulatie, onderdeel van de opleiding Vitaliteitskundige. Meer info:

  Emotieregulatie

  Opleiding Vitaliteitskundige

  #emotie #geslacht #psychologie #fmri

  Postlink: https://chivo.nl/connect/p/1227/