• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  3 maanden, 4 weken geleden

  Het concept van dienend leiderschap is gebaseerd op het idee dat leiders zich moeten bekommeren om hun volgers en hen moeten helpen met hun behoeften en groei. Hoewel dienend leiderschap klinkt als een geweldig model voor leiders (wie wil er nu niet dat hun leider voor hen zorgt?), beginnen onderzoekers nu ook de mogelijke keerzijde van deze altruïstische leiderschapsstijl te verkennen.

  In dit artikel wordt gesuggereerd dat wanneer leiders dienend leiderschap vertonen, volgers zich soms gedwongen voelen om het voorbeeld van hun leider te volgen en zich bezig te houden met gedrag dat niet helemaal authentiek is voor wie ze werkelijk zijn. Dit idee wordt “impression management” genoemd. De onderzoekers beweren verder dat deze relatie sterker is in organisaties met hoge niveaus van politieke invloeden binnen de organisatie.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.2682

  Om deze theorie te testen, hebben de onderzoekers meer dan 500 werknemers in China en de Verenigde Staten ondervraagd. Ze werden gevraagd naar hun ervaringen met dienend leiderschap, hun eigen impression management en hoe emotioneel uitgeput ze zich voelden. Ze ontdekten dat hoe meer dienend leiderschap een volger ervaart, hoe groter de behoefte is om indrukmanagementstrategieën toe te passen en deel te nemen aan dit soort gedrag. Het gebruik van deze strategieën leidde vervolgens tot hogere niveaus van emotionele uitputting bij die werknemers. Bovendien was in organisaties met hoge politieke spanning de relatie tussen dienend leiderschap en emotionele uitputting nog sterker.

  Hoewel dienend leiderschap veel voordelen heeft, zoals hogere tevredenheid onder werknemers en betere prestaties op het werk, beginnen onderzoekers nu ook aandacht te vestigen op de eerder onbekende negatieve bijwerkingen. Om deze tegen te gaan, suggereren de auteurs enkele beschermende maatregelen die organisaties kunnen nemen:

  1. Verminder politieke invloeden binnen de organisatie. Organisaties moeten streven naar duidelijke beleidslijnen en evaluatie- en prestatiecriteria die consistent worden toegepast op alle werknemers. Hierdoor zal de behoefte voor werknemers om politieke spelletjes te spelen om gunst te winnen of oneerlijke voordelen te verkrijgen, verminderen.

  2. Betrek de volgers. Leiders moeten ook duidelijk en transparant zijn over verwachtingen en evaluaties, en wanneer mogelijk, hun volgers betrekken bij het proces. Betrek hen bij gesprekken over middelen en beloningen. Vraag om feedback en ideeën en zet deze daadwerkelijk om in actie wanneer mogelijk.
  3. Benadruk psychologische veiligheid. Door een omgeving te creëren waarin volgers zich vrij voelen om meningen, waarden of fouten te uiten zonder te worden beoordeeld of gestraft, zullen werknemers meer open en authentiek kunnen zijn, waardoor de behoefte om deel te nemen aan impression management wordt verminderd.

  Een van de problemen die hier ontstaan is dat de autonomie van de werknemer in geding komt. Dat leidt waarschijnlijk tot de uitputting, waardoor werknemers meer geintrojecteerd gedrag vertonen om indruk te maken. Wij pleiten voor autonomie-ondersteunend leiderschap. Hoe je leidinggevenden daarmee kunt helpen, leer je in onze specialisatie Vitaliteitskundige leiderschap.

  Opleiding Leiderschap voor vitaliteitskundigen

  #psychologie #leiderschap #arbeid #leidervolger #dienend #uitputting

  Postlink: https://chivo.nl/connect/p/1178/

  1 Share