• Profielfoto van Redactie Chivo

  Redactie Chivo

  3 maanden, 4 weken geleden

  Werknemersvermoeidheid vormt een belangrijke belemmering voor de prestaties op het werk. Om die reden hebben onderzoekers twee afzonderlijke studies uitgevoerd om de redenen te onderzoeken waarom werknemers vermoeid raken op het werk en om te beschrijven wat organisaties kunnen doen om dit probleem te bestrijden. Dit artikel richt zich specifiek op de noodzaak voor organisaties om werknemers te helpen los te koppelen van het werk door middel van pauzes, evenals de beste werkwijzen om werknemers thuis los te laten koppelen van het werk.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-022-09866-4

  De onderzoekers hebben werknemers van verschillende organisaties ondervraagd. Deelnemers moesten minstens 30 uur per week werken en gemiddeld minstens één pauze per dag nemen om deel te nemen aan de studie. De deelnemers vulden een enquête in over de kwaliteit van hun slaap, het “pauzeklimaat” van hun organisatie en hun pauzegedrag.

  De resultaten onthulden twee belangrijke redenen waarom werknemers pauzes vermijden. Ten eerste vermijden veel werknemers het nemen van pauzes op het werk, zelfs als ze zich willen loskoppelen, wanneer ze het gevoel hebben dat ze te veel werk hebben en niet genoeg tijd. Ten tweede vermijden werknemers pauzes wanneer ze werken in een organisatie waar het nemen van pauzes ontmoedigd wordt door de leiders. Al met al blijkt dat degenen die het meest behoefte hebben aan pauzes, degenen zijn die gedurende de dag de minste pauzes nemen.

  De auteurs raden drie maatregelen aan die organisaties moeten nemen om het nemen van pauzes te bevorderen en vermoeidheid te verminderen. Ten eerste moeten organisaties een cultuur bevorderen waarin pauzes worden aangemoedigd en niet als negatief worden gezien, zodat werknemers zich comfortabel voelen om pauzes te nemen. Vervolgens kunnen organisaties hun werknemers helpen om minder negatieve emoties te ervaren met betrekking tot hun werk door stressoren zoals overbodig papierwerk, verbetering van ergonomie of het upgraden van apparatuur te verminderen. Ten slotte moeten organisaties proberen de communicatie tussen werknemers buiten werktijd te beperken (bijvoorbeeld werkgerelateerde e-mails of telefoontjes). Deze communicatie buiten werktijd kan aanvoelen als extra werkdruk, wat vermoeidheid verhoogt. Organisaties die zich richten op deze drie punten kunnen werknemersvermoeidheid verminderen en de prestaties van werknemers verbeteren.

  Hier tref je een voorbeeld aan van het effect dat leidinggevenden hebben op het gedrag van werknemers. Het kan leiden tot verminderde productiviteit. Hoe je leidinggevenden helpt om beter de energie van de afdeling leert richten en managen kun je in onze specialisatie Vitalitetskundige Leiderschap.

  Opleiding Leiderschap voor vitaliteitskundigen

  #arbeid #psychologie #leiderschap #productiviteit

  Postlink: https://chivo.nl/connect/p/1176/

  1 Share