Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

door | okt 25, 2019 | Opleidingnieuws

Onze opleidingen worden constant aangepast op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en de feedback van onze vitaliteitsprofessionals in het veld. Dat heeft geleid tot een aanpassing aan de basisstructuur voor 2020.

 

 

Het vak toegepaste ethiek maakt nu onderdeel uit van de opleidingen vitaliteit

Gezondheid of ethiek

In de wetenschappelijke literatuur wordt vitaliteit niet gekoppeld aan gezondheid, aangezien het heel goed mogelijk is om vitaal te zijn als je aan een ongeneeslijke (mentale) ziekte lijdt. Vitaliteit gaat namelijk over het bereiken en behouden van een autonoom en zinvol bestaan. Dat betekent concreet jezelf dromen toestaan, de wereld een klein beetje beter achterlaten dan je hem gevonden hebt en nu iets voor een ander kunnen betekenen, zonder jezelf te verliezen. Het draagt allemaal bij aan groei in harmonie met je omgeving. Dat is meer dan leven, dat is vitaliteit. Het is overduidelijk dat groei in harmonie met je omgeving een moreel kompas vereist, aangezien het lastig is om op koers te blijven in deze snelle wereld waar alles lijkt te mogen en alles moet kunnen. Het ijken van het moreel kompas is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van een vitaliteitsaanpak. Vitaliteit gaat daarom niet over gezondheid, maar over ethiek.

De onderstroom

 
Ethiek is altijd een rode draad geweest binnen onze opleidingen, maar analyse van de hulpvragen van cliënten leidde tot de ontdekking dat veel oplossingen te vinden zijn in morele helderheid. Het is om die reden dat we die ethische onderstroom een prominentere plaats gaan geven in de opleidingen die starten in 2020. Het leidt tot een aantal wijzigingen in het eerste jaar van de vitaliteitsopleidingen. Deze bestond uit de modules Functioneel Voeden, Functioneel Bewegen en Functioneel Coachen. De belangrijkste wijziging is dat Functioneel Voeden komt te vervallen en wordt vervangen door Toegepaste Ethiek. Daarnaast zal de module Functioneel Bewegen hernoemd worden naar Fysiek Coachen. In die module gaat het om grenzen verleggen, spelen en emotieregulatie, waardoor cliënten bereikt kunnen worden die minder geschikt zijn voor gespreksvoering. Het nieuwe basisjaar, ook wel het vitaliteitsfundament genoemd, bestaat dus vanaf 2020 uit de modules Functioneel Coachen, Toegepaste Ethiek en Fysiek Coachen.

Leefstijl gaat vooral over wat je moeder je adviseerde en vitaliteit gaat meer over de zorgen die ze niet met je deelde

Leefstijl of vitaliteit?

Het is voor ons al heel lang duidelijk dat vitaliteit niet zoveel te maken heeft met leefstijl, aangezien vitaliteit niet gaat over gezondheid en leefstijl juist wel. Het is alleen voor sommige mensen lastig te bevatten en daarom leggen we het vaak uit aan de hand van een herkenbaar voorbeeld. Leefstijl is het totaal aan praktische adviezen die je moeder je al gaf. Op tijd naar bed, niet de hele tijd televisie kijken, je groente opeten, lief zijn, je huiswerk maken en ook eens naar buiten gaan. Vitaliteit daarentegen gaat meer over de zorgen van je moeder die zij juist niet met je deelde, omdat ze daar namelijk ook geen antwoord op had. Het gaat dan om haar eigen levenskeuzes, of ze je goed opgevoed heeft, maar ook of ze achter het beleid kon staan van het bedrijf waar ze voor werkt. Leefstijl gaat dus over praktische zaken die vooral invloed hebben op gezondheid, terwijl vitaliteit vooral gaat over antwoorden over het leven zelf. Dat leidt tot keuzes die betrekking hebben op je eigen leven, maar ook op die van anderen.

Het streven naar harmonie kan niet zonder ethiek

Invloed van keuzes

Het leven is grotendeels het gevolg van toeval en dat is de reden waarom sommige mensen in derde wereldlanden worden geboren, terwijl anderen in een miljonairsgezin het levenslicht zien. Binnen dat enorme spel van toeval kunnen we toch keuzes maken en die hebben invloed op jezelf, op anderen, maar ook op de planeet. Vervuiling, uitputting van bronnen en klimaatverandering zijn voorbeelden van de gevolgen voor de planeet. Mensen goed of slecht behandelen heeft invloed op jezelf en op anderen, zowel fysiek als emotioneel. Aangezien we niet alleen (kunnen) leven en ook maar één planeet hebben, draait het om maken van de juiste keuzes, ethische keuzes. Onze vitaliteitsprofessionals helpen mensen met het maken van betere keuzes,. In de praktijk betekent het dat ze cliënten helpen met het in harmonie leven met zichzelf en anderen, rekeninghoudend met dier, plant en planeet. De vertaling naar de praktijk illustreert heel duidelijk het integrale karakter van het vak vitaliteit en waarom het gegrond is in ethiek. De stevige wetenschappelijk onderbouwing is noodzakelijk om verantwoording af te kunnen blijven leggen voor onze adviezen.

Een schematisch overzicht van de twee opleidingen zoals deze in 2020 worden gegeven

Uitstroom

Onze opleidingen vitaliteit starten in het eerste  jaar met een basis dat we het vitaliteitsfundament noemen. Daarna gaan de studenten door naar een uitstroomrichting vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut. De vitaliteitscoach helpt cliënten én bedrijven met vitaliteitsvraagstukken. De vitaliteitstherapeut gaat aan de slag met patiënten die chronische klachten hebben zonder duidelijke oorzaak, zoals chronische pijn en vermoeidheid, vaak in combinatie met depressie/burnout. Het doel van de therapeut is niet alleen bereiken van verlichting, maar het bouwen aan een autonoom en zinvol bestaan, ook als de klachten blijven bestaan. Twee uitstromen met verschillende doelgroepen, maar met een eenduidige basis. Indien men nog niet kan kiezen tussen de twee dan is inschrijven voor alleen het eerste jaar, het vitaliteitsfundament ook een mogelijkheid. De nieuwe module, Toegepaste Ethiek, helpt om de kern van vitaliteit meer substantie te geven. De kern draait dus niet om gezondheid, maar om ethiek.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Het vak vitaliteit is relatief nieuw en daardoor nog volop in beweging. Er zijn niet alleen nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar daarnaast leidt het nauwe contact dat we houden met de honderden vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten in het veld, dat we de vertaling naar de praktijk ook constant evalueren. Daarmee krijgen we onze unieke identiteit steeds scherper en worden we steeds effectiever. Het geeft ons de energie om constant aan te passen, maar ondanks alle veranderingen blijft een ding overeind. Voor ons is vitaliteit is het mooiste vak ter wereld. 

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Wat voegt de leefstijlarts toe?

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Het echte verhaal over Ikigai

Het echte verhaal over Ikigai

Op de foto zie je Mieko Kamiya, een Japanse psychiater en auteur van het boek 'Ikigai ni Tsuite' (Over de zin van het leven). Hoewel ze ze wordt beschouwd als de geestelijke moeder van Ikigai, bestaat het concept al heel lang. Er zijn heel veel misverstanden over...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Chivo opleidingen