Wijzigingen opleidingen vitaliteit 2019

door | okt 10, 2018 | Opleidingnieuws

Het vak vitaliteit is nog jong en hoewel de markt nog bezig is om de contouren te ontdekken, zijn wij deze al geruime tijd stevig aan het inkleuren. Er is bij ons geen misverstand over wat vitaliteit is en wat vitaliteitsprofessionals doen. De identiteit staat als een huis en daarom zijn we vooral bezig met het concentreren op doelgroepen. Dat is de reden waarom we in 2019 de opleidingen gaan uitbreiden.

 

 

Wijzigingen 2019

De opleidingen vitaliteitscoach en vitaliteitstherapeut delen een basis in het eerste jaar en dat noemen we het vitaliteitsfundament, bestaande uit de 3 modules functioneel coachen, functioneel voeden en functioneel bewegen die in willekeurige volgorde afgerond kunnen worden, gevolgd door 2 integratiedagen. Vanaf dat punt kiest men in het volgend jaar voor de afstudeerrichting vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut. Daarmee wordt de duur van de opleiding 2 jaar. Beide opleidingen bestaan uit 6 modules, waarvan ze de eerste 3 delen. Daarna gaat de vitaliteitscoach zich richten op het menselijk floreren, terwijl de vitaliteitstherapeut zich bezig gaat houden met de klinische kant (patiëntgericht). De contactdagen zijn niet elke week, maar om de week. Er komen meer theoretische presentaties online, waardoor er meer tijd vrijkomt voor het oefenen tijdens de contactdagen. Voor de vitaliteitstherapeut verandert er niet zo heel veel, maar de vitaliteitscoach is uitgebreid met twee extra modules, namelijk Prestatiecoachen en Strategisch Vitaliteitsmanagement. Het is nog steeds mogelijk om het modulair te volgen, maar men moet de modules uit het vitaliteitsfundament hebben afgerond, alvorens men door kan naar de therapeut die men in zijn geheel dient te volgen. Er is geen vrijstelling mogelijk van modules als men een (para)medische opleiding heeft gevolgd, omdat alles inhaakt op het model dat we hanteren en er vaak veel updates zijn die anders gemist zouden worden. De coachspecifieke modules Vitaliteitsmanagement en Prestatiecoachen kunnen daarna wel los gevolgd worden. men sluit altijd af met praktijkvoering. Voorheen moest men de vitaliteitscoach volledig hebben afgerond om naar de therapeut te gaan, maar aangezien dat nu een eigen specialisme is, scheiden de wegen na het afronden van het vitaliteitsfundament (zie overzicht op afbeelding verderop).

De structuur voor de opleidingen Vitaliteitscoach en Vitaliteitstherapeut 2019

Verdiepen en verbreden met doelgroepen

Overwegingen

In grote lijnen breiden we de vitaliteitscoach uit met 2 doelgroepmodules en creëren we meer ruimte tussen de contactdagen. Het menselijk floreren is een specialiteit en krijgt met de uitbreiding een verdere verdieping van de stof. Een deel van de vitaliteitscoaches is succesvol in het bedrijfsleven en die gaan we meer theoretische onderbouwing bieden die vertaald worden in concrete tools. Het prestatiecoachen bestond al, maar aangezien de vitaliteitscoach helpt met verkennen, veranderen en volhouden, was er behoefte om dit deel nog meer aandacht te geven. De informatiedensiteit bij Chivo is hoog en werd alleen maar hoger en het gebeurde regelmatig dat studenten na het afronden van de opleiding het materiaal in zijn geheel opnieuw doornamen. Met de nieuwe structuur kunnen we het vak niet alleen verdiepen, maar bieden we ook de benodigde ademruimte om de bestaande en de extra stof te laten landen. Dit gaat ook uiteindelijk invloed hebben op de permanente educatie van oud-studenten en meer informatie hierover zal nog volgen op een later tijdstip. De uitbreiding zal gepaard gaan met kostenverhoging, maar de modulaire structuur biedt de mogelijkheid om dit gefaseerd te doen. Elke module levert een systeem dat op zichzelf staand inzetbaar is en worden om die reden vaak ook gevolgd door aanverwante beroepen zoals dietisten, personal trainers, fysiotherapeuten en psychologen. Zij die in 2019 met de vitaliteitscoach starten kunnen pas een praktijkexamen doen na het succesvol afronden van de 6 modules. Studenten die eerder begonnen zijn met modules krijgen de kans deze in 2019 nog met vier modules af te ronden. Een eventueel praktijkexamen dient dan binnen een jaar na de laatste module succesvol te zijn behaald. De voorwaarden voor de afstudeerrichting Vitaliteitstherapeut vereist dat de integrale praktijkdagen van het vitaliteitsfundament succesvol zijn afgerond of een diploma Vitaliteitscoach. De verschillende scenario’s hebben we nog even op een rij gezet:

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Met het volwassen worden van het vak vitaliteit worden de contouren steeds scherper afgetekend. Vitaliteitscoaching heeft geen betrekking op ziekte, maar is gericht op het menselijk floreren, terwijl de vitaliteitstherapeut dit nastreeft binnen een klinische populatie. Het zijn beide specialisaties die in de nieuwe structuur ontdaan worden van onnodige ballast, waardoor de studenten beter kunnen concentreren op hun voorkeursrichting. De ruimte die daarmee ontstaat biedt de gelegenheid om de stof te verdiepen en te verbreden. Het zal leiden tot de verdere professionalisering van de vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten.

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

  • Toevoeging tekst om te verduidelijken dat men de module Strategisch Vitaliteitsmanagement kan volgen zonder eerst Prestatiecoachen te hebben afgerond
  • Wijziging Structuurgrafiek om via lijnen te duidelijk dat men na het vitaliteitsfundament de modules Strategische vitaliteitsmanagement of Prestatiecoachen kan volgen
  • Toevoeging tekst dat een (para)medicus geen vrijstelling krijgt voor modules in de Vitaliteitstherapeut

Geraadpleegde bron(nen)

  • Chivo opleidingen