Aanbieding!

Module Toegepaste Ethiek

940,001.050,00

Als mens lijken we een gevoel te hebben voor goed en kwaad. En als we de oude Grieken mogen geloven dan is de moraal van een goed leven het gevolg van een leven lang goed doen. Dat is niet alleen gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar er ontstaan ook vragen zoals wanneer iets goed is. Ons gevoel laat ons nog wel eens in de steek, omdat ‘goed’ afhankelijk lijkt te zijn van de situatie en van de tijdsgeest. Nadenken over dit soort zaken op een gestructureerde manier over de juiste moraal, noemt men ethiek. Wat vroeger het exclusieve domein was van filosofen, heeft de interesse gewekt van de wetenschap. In deze module behandelen we de filosofie, psychologie en de belichaamde vorm van ethiek om mensen te helpen met betere keuzes te maken in het leven in deze tijd. Ethiek is een onlosmakelijk deel van vitaliteit, omdat het gaat over (persoonlijke) groei in harmonie met de omgeving en dat draagt bij aan een autonoom en zinvol leven. Deze module behandelt ethiek dan ook vanuit een coachperspectief.

Let op per 22 september 2020 zijn wij verhuisd ! 
Lees het artikel voor meer informatie.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.
Wissen
Artikelnummer: MTE2020 Categorie:

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

De module is los te volgen en geschikt voor beginners én voor gevorderden in het vak ethiek. Hoewel de klassieke stromingen worden behandeld, ligt het accent vooral op de multidisciplinaire en wetenschappelijk onderbouwde vorm van ethiek die vertaald is naar een overzichtelijk raamwerk. Dat raamwerk maakt het toegankelijk voor beginners, terwijl de datagedreven insteek veel toevoegt aan gevorderden. Uiteindelijk is het voor een ieder toepasbaar die ethische beslissingen wl onderbouwen voor zakelijke-, beleidsmatige- persoonlijke situaties.

Kernpunten

Moraal is het totaal aan handelingen en opvattingen die algemeen gezien worden als goed en behoorlijk. Moraal kan echter ook heel specifiek zijn en dan is het aanzienlijk minder duidelijk wat de juiste moraal is. Het beredeneren en onderbouwen van de juiste moraal op een gestructureerde wijze noemt men ethiek, zodat je geleid kunt worden in het maken van de juiste keuzes.  Als coach kun je dan helpen met het oplossen van morele dilemma’s van de coachee.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 5 contactdagen en heeft een studiebelasting van 5-7 uur per week bovenop de 5 netto contacturen. Deze studiebelasting bestaat uit het lezen en uitwerken van van opdrachten ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

De module Toegepaste Ethiek is vooral bedoeld voor coaches met alle achtergronden. Het doel is namelijk de client helpen met levensvraagstukken, waarvan een groot deel bestaat uit morele dilemma’s. Naast het helpen keuzes maken, leer je clienten ook vaardigheden aan voor conflictresolutie en het ontwikkelen van een meer compassievol leven. 

Naast een historische beschouwing van de verschillende stromingen in de ethiek zullen we uiteindelijk toespitsen op het werken met een wetenschappelijk onderbouwde (datagedreven) crosscultureel en intersoortelijk ethisch raamwerk. De nadruk ligt op het begrijpen van de structuur en de overwegingen van het raamwerk om vervolgens toe te passen op talloze morele dilemma’s. Beginnend met de klassieke stellingen en vervolgens steeds persoonlijker in het werk, in relaties, op maatschappelijk en opvoedkundig vlak.  Het datagedreven karakter maakt het uniek en is daarom aantrekkelijk voor filosofen en psychologen die het vak ethiek hebben genoten. Het overzichtelijke raamwerk maakt deze lastige materie toegankelijk voor beginners die om zakelijke of privéredenen geïnteresseerd zijn in ethiek. Deze module is daarom los te volgen voor iedereen, maar verplicht voor het vak vitaliteit en daarom een vaste kernmodule in het vitaliteitsfundament.

In de module Toegepaste Ethiek is achtergrondkennis belangrijk, omdat er namelijk al over heel veel zaken millennia is nagedacht. Toch is niet alles bruikbaar in de moderne maatschappij en het zal daarom aangevuld moeten worden met universelere principes. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Ethiek vanuit filosofisch perspectief
 • Ethiek vanuit historisch perspectief
 • Ethiek vanuit psychologisch perspectief
 • Ethiek vanuit belichaamd perspectief
 • Ethiek vanuit evolutionair perspectief
 • Ethiek vanuit een bio-ecologisch perspectief
 • Ethiek vanuit een wetenschappelijk perspectief
 • Toegepaste ethiek
 • Themadiscussies over armoede, meritocratie, maakbaarheid, gezondheid, veganisme, autonomie, etc.

 

Kleine zaken, maar ook de grote dilemma’s van de wereld waar mensen vragen over hebben. Toch is de module niet gericht op filosofie, maar staat het coachen centraal. Leerresultaten na het volgen van de module zijn daarom als volgt:

 

 • Argumenteren en debatteren (analytisch denken, redeneren en presenteren)
 • Conflictresolutie (cliënten kunnen helpen met het constructief oplossen van conflicten)
 • IJken van en het leven naar het eigen morele kompas

 

Het uitgangspunt is dat je een passende manier kunt gaan vinden om in harmonie wilt leven met jezelf en  anderen, rekeninghoudend met dier, plant en planeet. Dat is nogal een opgave die zowel kennis van biologie, psychologie als ecologie vereist. Allemaal onderwerpen in deze fascinerende module.

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Totaal van 5 contactdagen van netto 5 uur, doorgaans verdeeld over 5 aaneengesloten weken
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken. Aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen.

Planning

 • Na elke contactdag krijg je huiswerk bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

Veelvoorkomende vragen (VVV)

 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig?
  We hebben door de jaren ons didactisch systeem zo verfijnd dat ook beginners goed mee kunnen. Zij doen wel veel vaker beroep op ondersteunend materiaal met basiskennis over het menselijk lichaam, maar ook daar hebben we rekening mee gehouden
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie?
  De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken gedogen.
 • Ik weet al veel van ethiek, wat voegt het toe?
  Een zeer legitieme vraag, maar tenzij je een team hebt die dagelijks de meest recente wetenschappelijke onderzoeken vertaalt naar praktische handvatten en vervolgens uittest in de praktijk, valt er nog veel te halen. Hoewel de syllabus voor de volledigheid ook de klassieke inzichten behandeld van ethiek, leggen wij het accent op datagedreven stellingen. We gaan je niet lastig vallen met basiszaken, maar we combineren diepgang met het aanhouden van de grote lijn.
 • Is de module geaccrediteerd?
  Nee, de module is niet geaccrediteerd
 • Waarom vervangt deze de module Functioneel Voeden binnen het vak vitaliteit?
  De module Functioneel Voeden ging nooit echt over voeding, maar over gedrag, emotie en ethiek. Het werd hooguit binnen de context van voeden besproken. Aangezien we vitaliteit losgekoppeld hebben van leefstijl en voeding, is deze stap ook logisch. Nu is er meer ruimte in de module Toegepaste ethiek voor de zaken die echt van belang zijn voor vitaliteit.