Summerschool 2022: Groeien doe je in de zomer!

door | mei 15, 2020 | Opleidingnieuws

Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen, waar je normaal niet aan toekomt. Dat geldt ook voor opleidingen, die ontzettend leuk zijn, maar die niet de volle aandacht krijgen die ze verdienen. Gun jezelf dan (bij)scholing op het allerhoogste niveau met de Chivo summerschool!
Met de stof naar bed, erover dromen en er weer mee opstaan

Wat is Summerschool?
Deze zomer biedt Chivo maar liefst zes modules en 3 opleidingen (Vitaliteitsfundament, PT Essentials en Vitaliteitstherapeut) die je als Summerschool kunt doorlopen. Welke dat zijn, kun je verderop lezen. Een module bestaat uit 5 contactdagen achtereen (van maandag tot vrijdag) en dat kan alleen als je je van te voren hebt voorbereid via de online presentaties en het leeswerk. Het is raadzaam om de dag ervoor nog even de presentaties te bekijken en je aantekeningen op te halen, zodat we tijdens het klassikale contactmoment vooral kunnen concentreren op vragen en oefeningen. Een opleiding bestaat echter uit 2 of 3 modules die je allemaal in diezelfde zomer afrondt. Het wordt intensief en je bent dan helemaal ondergedompeld. Je gaat dus met de stof naar bed, je zult erover dromen en er weer mee opstaan. Gelukkig heb krijg je concrete handvatten mee en een systeem dat elke dag wordt uitgebreid. Aan het einde van de module kun je echt iets. De koppeling met de theorie is meestal wat lastiger, maar dat kun je achteraf nog allemaal nakijken. Je kunt daarna ook nog vragen stellen.

 Klassikaal zodat je door kunt vragen op de vragen en ervaringen van anderen 

Klassen op afstand of in lokaal
Wij maken gebruik van klassikale lessen, omdat je net zoveel leert door vragen te stellen als van het luisteren naar de vragen van anderen en daar zelf weer op doorvragen. Onze kleine groepen zorgen ervoor dat je dan ook echt de ruimte krijgt. Je kunt kiezen voor een variant waarbij je in een lokaal les krijgt op onze locatie in Utrecht. Die klassen vinden in de ochtend plaats van 10:00 tot 13:00 uur. Voorzichtigheidshalve staan we maximaal 6 deelnemers toe per klas. Wil je op afstand les, zodat je lekker vanuit huis of je vakantiebestemming kunt bijscholen, dan hebben we daar online lessen voor. Deze zullen van 14:00 – 17:00 uur plaatsvinden. We maken daarbij gebruik van Zoom, dus zorg dat je beschikt over een werkende camera en microfoon. Bijna elke module is zowel in het lokaal als op afstand te volgen, behalve Functioneel Trainen en Fysiek Coachen. Die zijn uitsluitend bij ons in het lokaal. Het betekent dat als je een opleiding op afstand volgt tijdens de summerschool waar Functioneel Trainen of Fysiek Coachen deel van uit maakt, dat je voor die specifieke module naar onze locatie komt die week.

Voor gemotiveerde leken tot en met gehaaide professionals
Voor wie
Onze modules en opleidingen zijn zo ingericht dat relevante theorie en praktijk hand in hand gaan. De theorie krijg je via online presentaties en een syllabus die je van te voren leest en leert. De contacturen houden we zoveel mogelijk vrij voor vragen, oefenen en het daadwerkelijk toepassen van de stof. Het is daarom voor beginners goed te volgen en uitdagend voor gevorderden. Het is voor beide groepen hard werken, maar we geven deze summerschools al jaren en het is voor iedereen haalbaar gebleken. De modules en opleidingen worden gevolgd door gemotiveerde leken en door gehaaide professionals die hun kennis willen updaten of willen uitbreiden. Het komt ook regelmatig voor dat oud-studenten via de summerschool weer in één keer up-to-date willen zijn. Je kunt ook na de module / opleidingen vragen stellen via de Chivo Community modulegroepen.

De modules

Een module is een op zichzelf staand onderdeel waarin een onderwerp wordt behandeld zoals coachen of trainen. Een module maakt weliswaar onderdeel uit van een opleiding, maar kan los worden gevolgd zonder dat je ooit de andere modules doet. Na het afsluiten van de module heb je een nog steeds een compleet systeem geleerd waarmee je mensen verantwoord kunt begeleiden met dat specifieke onderwerp. Klik op het plaatje / titel van de module voor meer informatie.

De Wereld Summerschool

Healthcoach

 • Van ma 3 t/m 7 augustus 2020
 • Zowel offline als online in dezelfde week
toegepaste ethiek

Toegepaste Ethiek

 • Van ma 17 t/m 21 augustus 2020
 • Op locatie of op afstand in dezelfde week
toegepaste ethiek

Strategisch vitaliteitsmanageent

 • Van ma 10 t/m 14 augustus 2020
 • Op afstand in dezelfde week
Functioneel Trainen Summerschool

Functioneel Trainen

 • Van ma 20 t/m 24 juli 2020
 • Uitsluitend offline
De Wereld Summerschool

Integrale praktijkdagen vitaliteit

 • Ma 24 en 25 augustus 2020
 • Op locatie of op afstand in dezelfde week
Summerschool Functioneel Coachen

Functioneel Coachen

 • Van ma 20 t/m 24 juli 2020
 • Zowel offline als online in dezelfde week
Fysiek coachen

Fysiek Coachen

 • Van ma 3 t/m 7 augustus 2020
 • Uitsluitend op locatie

De opleidingen
Kenmerkend aan een opleiding is dat je klaargestoomd wordt voor een beroep in plaats van dat het ‘beperkt’ blijft tot ontwikkeling in een deelgebied. Onze opleidingen kunnen daarom afgesloten worden met een praktijkexamen, waarna je een diploma ontvangt in plaats van een certificaat zoals met een module.

We hebben in de summerschool opleidingen van een week of van vier weken (verdeel over twee maal twee weken). Ze zijn heel intensief en de opleidingen van vier weken bestaan uit vier modules. Deze modules zijn ook los te volgen.  Klik op het plaatje / titel van de opleiding voor meer informatie.

Opleiding Vitaliteitscoach summerschool

Vitaliteitsfundament

Bestaat uit de modules:

 • Functioneel Coachen (20-24 juli)
 • Fysiek Coachen (3 -7 augustus, op locatie)
 • Toegepaste Ethiek (17-21 augustus)
 • 2 Integratiedagen op 24 en 25 augustus 

PT Essentials

Bestaat uit de modules:

 • Functioneel Trainen (20-24 juli, op locatie)
 • Healthcoach (3-7 augustus)
 • 1 PT integratiedag op 26 aug 2020

Vitaliteitstherapeut

Bestaat uit:

 • Vitaliteitstherapeut Blok 1  (20-24 juli)
 • Vitaliteitstherapeut Blok 2  (3-7 augustus)
 • Vitaliteitstherapeut Blok 3  (17-21 augustus)

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Geraadpleegde bron(nen)

 • Chivo opleidingen 2020