Opleiding Vitaliteitsfundament – Basis voor het vak vitaliteit

3.063,063.123,06

De modules in het eerste jaar van de opleidingen Vitaliteit zijn samengevoegd tot het vitaliteitsfundament. Als je nog niet weet of je met gezonde mensen wilt werken als vitaliteitscoach of met mensen met aandoeningen als vitaliteitstherapeut, kun je eerst beginnen met de basis die beide opleidingen in het eerste jaar met elkaar delen. Na het afronden van dit fundament heb je voldoende bagage in de vorm van theorie en praktische vaardigheden om daadwerkelijk de effecten van het vak vitaliteit te ervaren, zodat je beter af kunt wegen welke richting jou het meest aanspreekt.

 

Vanaf 2020 zal het vitaliteitsfundament niet langer de module Functioneel Voeden bevatten, maar wordt deze vervangen voor Toegepaste Ethiek. Lees meer >>

Let op per 22 september 2020 zijn wij verhuisd ! 
Lees het artikel voor meer informatie.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.
Wissen
Artikelnummer: OVC2016 Categorie:

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

Het vitaliteitsfundament is er voor diegenen die nog niet bereid zijn om zich twee jaar te ‘committen’ aan een opleiding of een richting, maar wel een uitgebreide en gedegen basis willen leggen voor het vak vitaliteit.

Kernpunten

In het vak vitaliteit helpt men met het bereiken van een meer autonoom en zinvol leven. Het betekent dat je leert ontdekken wat iemand echt wil, wat men kan en wil veranderen, waarmee een pad ingeslagen wordt dat leidt tot een nieuwe realiteit.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 17  contactdagen en heeft een studiebelasting van 5-7 uur per week bovenop de 5 netto contacturen om de twee weken. Deze studiebelasting bestaat uit het lezen van 100-150 pagina’s ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

Na een korte intro en wat kernpunten tref je verderop een gedetailleerdere beschrijving over diverse onderwerpen onder de verschillende tabbladen.

Het vak vitaliteit spreekt veel mensen aan, maar blijkt vaak nog wat ongrijpbaar. De contouren zijn zichtbaar, maar hoe het ingekleurd wordt, dat blijft mysterieus. Dat komt omdat verschillende disciplines opgaan tot een nieuw vak dat zowel theoretisch als concreet in de praktijk een stevige basis vereist. Vitaliteit gaat over meer uit het leven halen en dat betekent keuzes maken die je echt wilt, maar dat blijkt niet zo heel gemakkelijk. Je wordt namelijk sterk beinvloed door je omgeving, door verwachtingen maar ook door je eigen lijf. Hoe je dit kunt herkennen en kunt gebruiken om clienten te helpen om meer regie over het leven te krijgen, leer je in dit fundament.

Het is toegankelijk voor mensen die een carriereswitch overwegen en geen aanverwante (studie)achtergrond hebben, maar het is ook sterk verrijkend voor mensen die psychologie-, dietetiek- of een beweegachtergrond bezitten. De meest recente wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar een geintegreerd systeem dat concrete handvatten biedt voor het begeleiden van clienten in de praktijk.

 

 

Het vak vitaliteit gaat over helpen om meer uit het leven te halen en dat betekent de client weer om de regie laten krijgen over het leven. Zowel gezonde als zieke mensen zijn daarbij gebaat en daarom staat in het vitaliteitsfundament het verkennen, het veranderen en het volhouden centraal. Daarbij moeten we rekening houden met de omgeving die onze keuzes beinvloeden, met de verwachtingen van de persoon zelf en het managen van de veranderingsbereidheid van het lichaam. Deze drie factoren maken deel uit van vitaliteit vanuit een zogenaamd sociopsychobiologisch raamwerk. Een greep uit de vaardigheden die je opdoet tijdens het vitaliteitsfundament.

 • Helpen ontdekken om wat iemand echt wil
 • Helpen ontdekken wat iemand echt drijft
 • Helpen ontdekken wat de echte obstakels
 • Wat te doen je als veranderingen pijnlijk zijn
 • Wat te doen als veranderingen beangstigend zijn
 • Wat doe je als veranderingen meer energie kosten dan je op kunt brengen
 • Gewoontes die veranderden bemoeilijken en doorbreken
 • Helpen opbouwen van weerbaarheid
 • Helpen met opbouwen van veerkracht
 • De relatie leggen tussen bewegen en emoveren
 • Bewegen als fysiek middel om te coachen
 • Bewegen als een fysiek middel tot emotiemanagement
 • Helpen om te gaan met een negatief lichaamsbeeld
 • Helpen om een verstoorde relatie met voeding te herstellen

 

Hoewel psychosociale processen minder grijpbaar zijn dan de biomedische processen is niets aan onze opleiding zweverig. Alles wat we bieden is concreet en onderbouwd. Het is samengetrokken in een flexibel raamwerk, waarmee je een begeleidingsplan af kunt stemmen op de persoon die je voor je hebt.

 

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 modules (Functioneel Coachen, Fysiek coachen, Toegepaste ethiek) en 2 Integrale praktijkdagen
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de Integrale praktijkdagen
 • Totaal van 17 contactdagen van netto 5 uur, verdeeld over 3 modules van 5 contactdagen per module eindigend met 2 integrale praktijkdagen
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

 

 

 

 

Veelvoorkomende vragen (VVV)

 

 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig? Je bent bij ons een jaar onderweg, waarin we het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen stellen de docent in staat om te zien of we goede coaches afleveren evenals ons praktijkexamen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin overvallen kunt worden door het jargon, maar het betekent dat je vaker terug moet grijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok ‘Integrale praktijk’. Toch is het vaak mogelijk om mee te lopen met collega’s in het veld via de branche organisatie.
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach
  In 2019 wordt leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut houdt zich niet specifiek bezig met leefstijl en kan daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een dietiste, een psycholoog of een personal trainer.

 

Verzeker je van een plaats!

Onze klassen zijn klein, de vraag is groot.
Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Beter, beter, beter met meditatie?

Beter, beter, beter met meditatie?

Oost en west lijken verenigd in het enthousiasme over meditatie. De consument, de media en de wetenschap zijn unaniem over het heilzame effect van een paar minuten mediteren per dag. Niet zweverig, wetenschappelijk bewezen effectief, geen wondermiddel, maar toch...

De ziekte burnout erkend

De ziekte burnout erkend

De moderne wereld en de millennialgeneratie in het bijzonder wordt geplaagd door een ziekte die burnout genoemd wordt. De schatting is dat 14 procent van de werkende bevolking hier last van heeft, maar toch was er geen erkenning. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft...