Hebben dikke mensen meer cravings?

door | aug 26, 2019 | Leefstijl, Voeding

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er ook verschil? Dat is de vraag die Nederlandse onderzoekers zichzelf stelden.

 

 

Het onderzoek

Ruim 100 deelnemers werden getraind in een iphone app, waarmee momenten, soorten en intensiteit van cravings vast konden leggen. Daarnaast werd gevraagd wat ze ermee deden en als ze besloten tot eten over te gaan, dan konden ze kiezen uit 19 voedingsmiddelen uit vier categorieën:

 

  • Hoogcalorische en hyperpalatibele (HCHP) voedingsmiddelen zoals de hamburger, muffin, koekjes, snoep, ijs, cake, pizza, etc.
  • Fruit en salade 
  • Nederlands basisvoedsel zoals boterhammen, pasta, cornflakes, aardappelen, rijst
  • Yoghurt soep

 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen vaste eetmomenten en spontaan snackgedrag. De deelnemers mochten de voedingsmiddelen aanwijzen die het dichtst benaderden van wat ze aten en moesten foto’s nemen van hun voedsel. Meerdere voedingsmiddelen konden worden aangegeven in de app. Het gewicht en de lengte werd van bijna 90 procent van de deelnemers door een gezondheidsprofessional vastgesteld, de rest was zelfrapportage. De deelnemers gingen 2 weken met de app aan de slag en werden regelmatig gecontacteerd om te motiveren, maar ook om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Het resultaat

 De onderzoekers maakten onderscheid tussen mensen met normaal en overgewicht op basis van BMI-afkapwaarden. In 9 van de 10 gevallen bleek een craving gevolgd te worden door het daadwerkelijk eten. Opvallend was dat er geen verschil was in dit gedrag tussen mensen met een normaal- en overgewicht. De frequentie daarentegen was wel heel duidelijk anders, aangezien mensen met overgewicht vaker cravings hadden, vooral tussen de standaard maaltijden. Hoewel er doorgaans geen verschil tussen de groepen werd gevonden in de cravingintensiteit, bleek er een uitzondering, aangezien de deelnemers met overgewicht sterkere cravings rapporteerden bij HCHP-voedingsmiddelen tijdens spontane snackmomenten. Het verschil tussen de groepen in het spontaan snackgedrag kon helaas niet verklaren waarom er een gewichtsverschil was, omdat de portiegrootte niet is geanalyseerd.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

In het verleden werden cravings al eerder gecorreleerd met een toename in gewicht, maar dat waren vooral retrospectieve onderzoeken. In dit onderzoek was het prospectief en bovendien werd er gebruik gemaakt van een app in het moment, waarmee de datavergaring betrouwbaarder is. Hoewel in het verleden ook gebrek aan impulscontrole werd geopperd bij mensen met overgewicht, bleek uit dit onderzoek dat cravings net zo vaak leidde tot eten tussen de groepen. Het enige verschil was de frequentie van cravings en mogelijk dus niet een gebrek aan wilskracht. Dat sluit ook aan bij de constatering dat impulscontrole van mensen met overgewicht op andere gebieden niet ontbreekt. Wellicht moeten we ons concentreren op de spontane cravings.

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Wat voegt de leefstijlarts toe?

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Tientallen boektitels, vele cursussen en ontelbare blogs zijn er verschenen over het microbioom. Het betreft de honderden kolonies aan bacteriesoorten die leven in onze darmen. Dit microbioom zou via verschillende wegen een enorme invloed hebben op de gezondheid van...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Het echte verhaal over Ikigai

Het echte verhaal over Ikigai

Op de foto zie je Mieko Kamiya, een Japanse psychiater en auteur van het boek 'Ikigai ni Tsuite' (Over de zin van het leven). Hoewel ze ze wordt beschouwd als de geestelijke moeder van Ikigai, bestaat het concept al heel lang. Er zijn heel veel misverstanden over...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Roefs A (2019), Boh B, Spanakis G, e.a. Food craving in daily life: comparison of overweight and normal-weight participants with ecological momentary assessment. J Hum Nutr Diet. 2019 Aug 20