Hebben dikke mensen meer cravings?

door | aug 26, 2019 | Leefstijl, Voeding

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er ook verschil? Dat is de vraag die Nederlandse onderzoekers zichzelf stelden.

 

 

Het onderzoek

Ruim 100 deelnemers werden getraind in een iphone app, waarmee momenten, soorten en intensiteit van cravings vast konden leggen. Daarnaast werd gevraagd wat ze ermee deden en als ze besloten tot eten over te gaan, dan konden ze kiezen uit 19 voedingsmiddelen uit vier categorieën:

 

  • Hoogcalorische en hyperpalatibele (HCHP) voedingsmiddelen zoals de hamburger, muffin, koekjes, snoep, ijs, cake, pizza, etc.
  • Fruit en salade 
  • Nederlands basisvoedsel zoals boterhammen, pasta, cornflakes, aardappelen, rijst
  • Yoghurt soep

 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen vaste eetmomenten en spontaan snackgedrag. De deelnemers mochten de voedingsmiddelen aanwijzen die het dichtst benaderden van wat ze aten en moesten foto’s nemen van hun voedsel. Meerdere voedingsmiddelen konden worden aangegeven in de app. Het gewicht en de lengte werd van bijna 90 procent van de deelnemers door een gezondheidsprofessional vastgesteld, de rest was zelfrapportage. De deelnemers gingen 2 weken met de app aan de slag en werden regelmatig gecontacteerd om te motiveren, maar ook om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Het resultaat

 De onderzoekers maakten onderscheid tussen mensen met normaal en overgewicht op basis van BMI-afkapwaarden. In 9 van de 10 gevallen bleek een craving gevolgd te worden door het daadwerkelijk eten. Opvallend was dat er geen verschil was in dit gedrag tussen mensen met een normaal- en overgewicht. De frequentie daarentegen was wel heel duidelijk anders, aangezien mensen met overgewicht vaker cravings hadden, vooral tussen de standaard maaltijden. Hoewel er doorgaans geen verschil tussen de groepen werd gevonden in de cravingintensiteit, bleek er een uitzondering, aangezien de deelnemers met overgewicht sterkere cravings rapporteerden bij HCHP-voedingsmiddelen tijdens spontane snackmomenten. Het verschil tussen de groepen in het spontaan snackgedrag kon helaas niet verklaren waarom er een gewichtsverschil was, omdat de portiegrootte niet is geanalyseerd.

Conclusie

In het verleden werden cravings al eerder gecorreleerd met een toename in gewicht, maar dat waren vooral retrospectieve onderzoeken. In dit onderzoek was het prospectief en bovendien werd er gebruik gemaakt van een app in het moment, waarmee de datavergaring betrouwbaarder is. Hoewel in het verleden ook gebrek aan impulscontrole werd geopperd bij mensen met overgewicht, bleek uit dit onderzoek dat cravings net zo vaak leidde tot eten tussen de groepen. Het enige verschil was de frequentie van cravings en mogelijk dus niet een gebrek aan wilskracht. Dat sluit ook aan bij de constatering dat impulscontrole van mensen met overgewicht op andere gebieden niet ontbreekt. Wellicht moeten we ons concentreren op de spontane cravings.

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Wat voegt de leefstijlarts toe?

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Tientallen boektitels, vele cursussen en ontelbare blogs zijn er verschenen over het microbioom. Het betreft de honderden kolonies aan bacteriesoorten die leven in onze darmen. Dit microbioom zou via verschillende wegen een enorme invloed hebben op de gezondheid van...

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet? Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Synchronisatie tegen discriminatie

Synchronisatie tegen discriminatie

De empathische respons op de inval in Oekraïne is overweldigend en inspirerend geweest, maar het legt ook iets over onze natuur bloot en dat is niet aangeleerd, maar aangeboren, namelijk de neiging om te discrimineren. Imagine Imagine there's no countriesIt isn't hard...

Problemen met mindfulness meditatie

Problemen met mindfulness meditatie

Artikel is uit 2017, maar is geupdatet met het meest recente onderzoek. Mindfulness is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om...

Opfrisweek vitaliteitsvak

Opfrisweek vitaliteitsvak

Het vak vitaliteit is constant in ontwikkeling en oud-studenten geven regelmatig aan dat ze de opleiding wel eens helemaal opnieuw zouden willen doen. Voor die mensen hebben we een opfrisweek vitaliteitstherapie en een opfrisweek vitaliteitsfundament. Dat is 5 dagen...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Roefs A (2019), Boh B, Spanakis G, e.a. Food craving in daily life: comparison of overweight and normal-weight participants with ecological momentary assessment. J Hum Nutr Diet. 2019 Aug 20