Beter presteren met de DiSC methode?

door | jul 12, 2018 | Coachen, Vitaliteitscoach, Vitaliteitsmanagement |

Het Personal Profiling System (PPS), beter bekend als een DiSC assessment is eigenlijk geen persoonlijkheidstest, maar een die gedrag moet meten. Het is populair in het bedrijfsleven als coachingstool voor het aansturen van teams of persoonlijke ontwikkeling. Voorstanders van de DiSC-methode gaan er vanuit dat menselijk gedrag op te delen is in vier gedragsstijlen, die iedereen bezit, maar in een unieke verhouding per situatie. Coachen met deze methode zou tot beter resultaat moeten leiden.

 

 

De vier kwadranten

De DiSC methode is opgebouwd uit vier kwadranten in het Engels genaamd: Dominance, Inducement, Submission en Compliance, die samen het acroniem DiSC vormen. De kleine letter ‘i’ schijnt het gevolg van een typefout te zijn, maar vanwege marketing redenen is de schrijfwijze zo gebleven. Een korte beschrijving van de kwadranten volgt nu:

  • Dominance is gerelateerd aan controle en assertiviteit. Mensen die hoog scoren op de ‘D’ zouden slagvaardiger zijn, terwijl de mensen die laag scoren, meer tijd nodig hebben voor ze tot een beslissing komen. Dit wordt gerepresenteerd door de kleur rood.
  • Inducement, soms ook wel Influence genoemd, heeft vooral betrekking op sociale situaties en communicatie. Mensen die hoog scoren op de ‘I’ beïnvloeden anderen vooral in een goed gesprek, gebruikmakend van emotie. Vaak worden ze gezien als aanstekelijk, warm, optimistisch en overtuigend. Zij die lager scoren op de ‘I’ zouden meer van de data en feiten zijn. Dit wordt gerepresenteerd door de kleur geel.
  • Steadiness heeft een relatie met geduld en doorzettingsvermogen. Zij die hoog scoren op de ‘S’ zouden gaan voor zekerheid en voorspelbaarheid. De mensen die laag scoren op de ‘S’ gaan meer voor variatie en het onverwachte. Dit wordt gerepresenteerd door de kleur blauw.
  • Compliance heeft betrekking op het streven naar structuur. Zij die hoog scoren op de ‘C’ hebben behoefte aan regels en kenmerken zich door nauwkeurigheid en tact. Zij die laag scoren op de ‘C’ zijn vaak meer rebels, eigengereid en niet geïnteresseerd in details. Dit wordt gerepresenteerd door de kleur groen.

De verschillende kwadranten hebben ook nog een kleurencodering, waar soms ook naar gerefeerd wordt. Met de DiSC assessment kan men verschillende profielen creëren door de kwadranten te laten versmelten. Dit leidt tot 15 kenmerkende profielen die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde taak onder specifieke omstandigheden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Men heeft in de psychologie een beschrijvend systeem voor gedrag en persoonlijkheid. namelijk de Five Factor-analyse, soms ook wel de Big Five genoemd van de persoonlijkheid. De DiSC-methode is nooit direct getoetst aan de Big Five. In het boek wordt gesuggereerd dat het wel aan de 16PF is getoetst, hoewel we de publicatie hierover niet hebben kunnen vinden. Naar verluidt zou dat gebeurd zijn in 1984 en dat is niet de meest recente versie geweest van de 16PF; deze kreeg in 1993 nog een flinke update om aansluiting te krijgen op de Big Five. Zelfs de nieuwste versie van de 16PF staat met sommige punten op gespannen voet met de gouden standaard van de persoonsbeschrijving en dat betekent niet veel goeds voor de DiSC-methode.

We hebben welgeteld één publicatie kunnen vinden, die de validiteit van de DiSC-methode test, een zogenaamde factor analyse (Henkel T 1992). Deze testen zijn van belang om te weten of je meet wat je moet meten. Als je een vraag hebt om erachter te komen of de deelnemer actiebereid is, dus hoog in de ‘D”, dan moet de vraag dat ook meten. Als twee vragen hetzelfde beogen, maar leiden tot tegenstrijdige antwoorden, dan is er iets mis met de consistentie van de test. De onderzoekers vonden na analyse steun voor slechts één kwadrant. De test meet dus niet wat het claimt te meten.
Een blik op de lijst met 48 vragen maakt meteen duidelijk waarom de test zo onbetrouwbaar is. De vragen zijn bedoeld om gedrag vast te leggen, maar een kwart van de vragen gaat helemaal niet over gedrag, maar over gevoelens of gedachten. We weten niet of alle DiSC-testen zo opgezet zijn, maar het is weinig hoopvol. Een psycholoog die verbonden is aan een kwaliteitsregister mag er in ieder geval niet mee aan de slag.

In de praktijk

We hebben al meerdere malen mogen vernemen van mensen, die de test hebben afgenomen, dat ze een ‘D’ zijn of een ‘I’ of zelfs een kleur zijn. Hij is meer geel of zij is meer blauw. Dit klopt niet, aangezien het gaat om gedrag in een bepaalde situatie. Als je wilt weten of dit een relatie heeft met de persoonlijkheid, dan moet men veel vaker testen in verschillende situaties, om een completer beeld te krijgen en daar leent de test zich niet voor. De uitspraken die we tot nu toe vernemen van de testers, suggeert dat ze net zo weinig weten van de testen, als de mensen die getest worden en dat baart ons zorgen.
Ondanks al onze reserves kan het inzetten van de DiSC-methode toch leiden tot verbetering, zoals mensen zich ook kunnen herkennen in een persoonlijkheidsbeschrijving van het Enneagram of van een horoscoop. Het mag duidelijk zijn dat het niets met de onderliggende methodiek te maken heeft. Het aanvaarden van verschillen tussen elkaar en moeite doen om die te overbruggen, leidt tot open communicatie en daar is iedereen bij gebaat. Dat kan ook met een verklaring die wel dicht(er) bij de waarheid ligt.

Conclusie

De Personal Profiling System (PPS), beter bekend als een DiSC-assessment, raakt in opkomst en vooral om teams te coachen. De wetenschappelijke aandoende methode heeft echter geen goed fundament en is dus niet zo betrouwbaar als men soms wil doen geloven. Het moet uiteindelijk gedrag voorspellen in een specifiek situatie, maar is door de kwaliteit van de vragenlijst niet heel nauwkeurig. Het kan bruikbaar zijn, omdat een systeem, welk systeem dan ook, uitnodigt tot gestructureerd werken en communiceren in dezelfde taal. Het voegt als coachtool weinig toe aan het bestaande en betere aanbod, maar wellicht is het interessant als salestool.

Meer lezen uit deze categorie 'Vitaliteitsmanagement':

Positieve psychologie deel 8: Eerst gelukkig dan pas succesvol?

Positieve psychologie deel 8: Eerst gelukkig dan pas succesvol?

Zijn gelukkige mensen succesvol of worden mensen gelukkig van succes? Een overzichtsartikel (Walsh LC 2018) onder leiding van hoogleraar geluksonderzoeker Sonja Luybomirksy pleit voor het eerste. Luybomirksy is een autoriteit binnen de positieve psychologie en haar...

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Mindfulness is een hype, maar is dat terecht? Er is namelijk steeds meer kritiek vanuit de media op het fenomeen dat een industrie is geworden. Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp,...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

 

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

De coronapandemie heeft geleid tot diverse ongegronde of sterk overdreven claims van potentiële interventies ter preventie of behandeling van COVID-19. Een van die controversiële middelen betreft vitamine D. Het heeft deels te maken met het gegeven dat lage vitamine...

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...