Positieve psychologie deel 8: Eerst gelukkig dan pas succesvol?

door | aug 13, 2019 | Vitaliteitsmanagement |

Zijn gelukkige mensen succesvol of worden mensen gelukkig van succes? Een overzichtsartikel (Walsh LC 2018) onder leiding van hoogleraar geluksonderzoeker Sonja Luybomirksy pleit voor het eerste. Luybomirksy is een autoriteit binnen de positieve psychologie en haar oordeel legt nogal wat gewicht in de schaal. Daarom is het belangrijk om het overzichtsartikel eens onder loep te nemen.  

 

 

Het overzichtsartikel

De auteurs hebben een cross-sectionele analyses, longitudinale en experimentele onderzoeken verzameld om de data te analyseren. De keuze voor cross-sectionele onderzoeken is onbegrijpelijk aangezien dit soort observaties je niets kunnen vertellen of het geluksgevoel het succes voorafging of andersom. De longitudinale onderzoeken kunnen dat wel, maar niet of de relatie oorzakelijk is. Daarnaast is het altijd lastig, omdat het construct geluk, over een langere periode gelijk moet zijn. Anders gezegd, is de ervaring van geluk in 2010 hetzelfde als in 2019? Als dat verschilt, ben je appels met peren aan het vergelijken. Er is in geen van de opgevoerde longitudinale onderzoeken rekening mee gehouden. Dan blijven de experimenten over en die zijn ook al van matige kwaliteit. Vaak is er slechts een variabele gemeten, terwijl je andere variabelen nodig hebt om eventuele toevalsinvloeden (confounders) uit te sluiten. Het overzichtsartikel is een zogenaamde narrative review, een type waarin onderzoekers zonder voorgedefinieerde regels onderzoeken kunnen toevoegen en uitsluiten. De bewijskracht is daarvan laag, aangezien het nogal gevoelig is voor de vooringenomenheid van de auteurs. Dit is een vervolg op een eerdere analyse (Boehm JK 2008) van Luybomirksy die net zo zwak is. Luybomirksy heeft haar carrière gebouwd op dit soort publicaties waarin ze overgesimplificeerde standpunten inneemt zonder duidelijk te maken hoe ze tot die conclusie is gekomen. Een goed voorbeeld is haar conclusie dat positieve psychologie heilzaam is bij depressie. Dat is kwalijk, gezien haar status binnen de positieve psychologiegemeenschap. Als er al bewijs is voor de stelling dat geluk leidt tot meer succes, dan hoeven we voor een onderbouwing niet bij Luybomirksy te zijn. 

Overwegingen

De positieve psychologie is jammer genoeg een stroming zonder solide theoretisch fundament die sterk gericht is op het idee dat men zelf een flinke invloed heeft op eigen geluk en welbevinden. De data steunen dat idee helemaal niet, maar dat heeft het succes van de stroming niet gehinderd. Er is eigen invloed, maar de invloed is veel kleiner dan verondersteld wordt. Een idee dat binnen de Positieve psychologie, een eigen variant heeft, is het verkennen en inzetten van sterke eigenschappen. Toepassen van die sterke eigenschappen zou moeten leiden tot een algeheel hoger welbevinden en ook tot meer geluk. Er zijn een handjevol sterke eigenschappen, die bij regelmatige inzet heel specifiek het geluksgevoel verhogen, zoals dankbaarheid, nieuwsgierigheid en hoop. Dat bleek ook uit een recent onderzoek (Littman-Ovadia H 2018), maar dat leidde niet tot betere prestaties in het bedrijf. Het is slechts één onderzoek, maar er zijn er zoveel meer. Die kunnen we allemaal bespreken, maar het is niet nodig, aangezien het overzichtsartikel op zichzelf staand al zo zwak is, dat de conclusie niet overeind blijft. Het idee dat geluk leidt tot succes, is zelfs binnen de positieve psychologie controversieel. Het is geaccepteerd dat carrièretijgers mogelijk minder gelukkig zijn, aangezien de onvrede hen juist drijft. Succes en gelukkig voelen zijn tot zekere hoogte antagonisten. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, tenzij men verwacht dat beiden altijd gelijk opgaan. 

Conclusie

Het idee dat succes leidt tot geluk is vaker geopperd, maar steeds vaker wordt verondersteld dat men eerst gelukkig moet zijn om succesvol te kunnen worden. Een dergelijke stelling is aantrekkelijk, maar het is onduidelijk waar dit op gebaseerd is. Het overzichtsartikel van wetenschappelijke literatuur die uit de koker komt van de positieve psychologie ster, Sonja Luybomirksy, is buitengewoon matig en nogal onderhevig aan vooringenomenheid. Het gegeven dat tegenstrijdig onderzoek nauwelijks besproken wordt, evenals het bestaan van de enorme reeks aan factoren die daarnaast bijdragen aan geluk en succes, sterkt die stelling. Gelukkig zijn is geen voorwaarde voor succes en andersom ook niet per se. Die stelling is veel te simpel, aangezien veel andere factoren invloed hebben op succes, zoals de branche waar je je toevallig in bevindt, maar ook of je manager de primaire stressbron is. 
 
 

Meer lezen uit deze categorie 'Klinische Leefstijl':

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

De coronapandemie heeft geleid tot diverse ongegronde of sterk overdreven claims van potentiële interventies ter preventie of behandeling van COVID-19. Een van die controversiële middelen betreft vitamine D. Het heeft deels te maken met het gegeven dat lage vitamine...

Insuline onbegrepen deel 13: Koolhydraatintolerant

Insuline onbegrepen deel 13: Koolhydraatintolerant

Zijn er mensen die niet tegen koolhydraten kunnen en zou dat de reden zijn waarom ze diabetes krijgen? Steeds vaker spreekt men van koolhydraatintolerantie, zo ook in een recent onderzoek van de Ohio universiteit. Deze mensen zouden gebaat zijn bij een...

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Ruim 30 geneeskundigen, hoogleraren en economen pleiten voor een radicale verandering in de gezondheidszorg om de diabetesepidemie te keren. Ze ondertekenden een brief die gepubliceerd werd in de NRC, waarin ze beschrijven hoe het breed implementeren van...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Wat weten we over lange COVID?

Wat weten we over lange COVID?

Besmet worden door het SARS-CoV-2 virus heeft verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Zo'n 40 procent is asymptomatisch en dan heb je oplopend van milde, middelmatige, ernstige klachten tot zeer ernstige klachten. Die laatste twee hebben tot nu toe de...

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Boehm JK (2008) & Lyubomirsky S. Does happiness promote career success? Journal of Career Assessment, 16(1), 101-116.
  • Littman-Ovadia H (2018), Lavy S, & Boiman-Meshita M. When theory and research collide: Examining correlates of signature strengths use at work. Journal of Happiness Studies. Advance online publication
  • Walsh LC (2018), Boehm JK & Lyubomirsky S. Does happiness promote career success? Revisiting the evidence. Journal of Career Assessment, 26(2), 199-219