Zitten is NIET het nieuwe roken

door | okt 12, 2016 | Bewegen, Leefstijl | 0 Reacties

Er is sprake van beweegarmoede en het wordt geassocieerd met verhoogde bloedglucoseniveaus en een risico op overgewicht. Aangezien de aandacht voor roken inmiddels verslapt is,hebben we nieuwe focus nodig. Het heeft geleid tot de gevleugelde uitspraak ‘Zitten is het nieuwe roken’. In de biologie is overigens zelden iets goeds of slecht, maar hangt het af van de dosis en dat is bij zitten niet anders. De vraag het ‘zitten’ demoniseren leidt tot betere oplossingen.

Niet zitten, maar staan?

In reactie op de strijd tegen zitten, ziet men een toename van het aantal zit-sta bureau’s. Deze bureaus kunnen gemakkelijk, vaak met een enkele druk op de knop, op sta hoogte gebracht worden, zodat zitten en staan afgewisseld kan worden. De vraag is natuurlijk of dit leidt tot vermindering van beweegarmoede. Een recente analyse (Shrestha N 2016) van 20 onderzoeken van de gezaghebbende Cochranegroep laat zien dat de zit-sta bureau’s niet leiden tot minder zitten. Daarnaast weten we al geruime tijd dat zit-sta bureaus ook weinig doen voor onze bloedglucose in tegenstelling tot wandelen (Baily DP 2015).

Beweegarmoede is het probleem

De factsheet Zitgedrag van het RIVM haalt een recente meta-analyse (Ekulund 2016 U) aan, waarin langdurig zitten gecorreleerd wordt met een kortere levensverwachting.  Deze correlatie verdween als men een uur per dag matig intensief bewoog (35 MET-uur per week) en dan maakte het niet uit of je 4 of meer dan 8 uur per dag zat. Daarmee wordt duidelijk dat zitten niet het probleem is, maar beweegarmoede. Dat lijkt slechts een semantische kwestie, maar het verschil heeft weldegelijk consequenties. Als zitten het nieuwe roken is, dan kan men dus ook niet meer naar het werk fietsen, want dat is immers zitten en komt men ineffectieve oplossingen als zit-sta bureau’s. Beweeg dagelijks een uur matig intensief (bijvoorbeeld wandelen met 5 km per uur of fiets, ook al is het met een e-bike. Bewegen is meer dan alleen niet-zitten, bewegen is vooral meer vrijheid van lichaam en geest. Ironisch genoeg leidt een uur per dag matig intensief bewegen tot meer keuzevrijheid, ook de keuze om langer te zitten.

Onze artikelen zijn niet alleen op categorieën ingedeeld, maar ook voorzien van 'tags'. Je kunt ook artikelen zoeken op basis van een specifiek tag uit de tagwolk.

 

De pijlen richten op ‘zitten’ leidt alleen maar tot niet-zit oplossingen, die eveneens niet werken

Conclusie
De strijd tegen zitten is veel te ongenuanceerd en het leidt tot weinig zinvolle oplossingen als een zit-sta bureau. Je kunt namelijk best voor langere tijd zitten, als je maar dagelijks een uur matig intensief beweegt. Het probleem is dus niet het zitten, maar beweegarmoede. Maak mensen daarom niet bang voor zitten, maar verkoop vrijheid door meer te bewegen. Aangezien vrijheid een belangrijk onderdeel is van vitaliteit, kunnen we tot de conclusie dat zitten niet het nieuwe roken is, maar dat bewegen wel leidt tot meer vitaliteit.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Bewegen'

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

Een groot deel van communicatie kun je toekennen aan lichaamstaal, en dat begint al bij de lichaamshouding. Onderzoek bevestigt steeds vaker dat er een kern van waarheid zit in de wederzijdse beïnvloeding van houding en emotie. Toch blijkt er een kleine verrassing te...

Hoe blessuregevoelig is yoga?

Yoga is doorgaans een relatief rustige vorm van bewegen met veel eindstandige gewrichtsposities. Het statische en vaak spirituele karakter vereist focus en de combinatie met meditatie leidt veelal tot ontspanning. Yoga heeft mede daarom de reputatie heilzaam te zijn...

Is NEAT ophogen de sleutel voor een gezond gewicht?

Sportscholen zitten vol met mensen die niet af lijken te slanken. Het zou daarom vooral gaan om de fysieke activiteit buiten het sporten om, de zogenaamde NEAT (non-exercise activity thermogenesis). Als dat zo is, dan gaat bewegen integreren in de leefstsijl een...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

Een groot deel van communicatie kun je toekennen aan lichaamstaal, en dat begint al bij de lichaamshouding. Onderzoek bevestigt steeds vaker dat er een kern van waarheid zit in de wederzijdse beïnvloeding van houding en emotie. Toch blijkt er een kleine verrassing te...

Extra eiwit beschermt niet tegen jojo-effect

Hoog-eiwit diëten hebben de reputatie slankmakend te zijn, omdat ze verzadigen en het rustmetabolisme verhogen. Na het afslanken blijken veel mensen echter weer terug te vallen richting het oude gewicht volgens het zogenaamde jojo-effect. Onderzoekers waren benieuwd...

Problemen met mindfulness meditatie

Mindfulness is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar Mindfulness doet men onder andere trainingen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit is een clip, een korte staccato post over een verwondering, een actualiteit, een link naar een artikel of met een tip. Hierboven zie je een greep uit onze andere clips en artikelen. Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook,..

  • Op 8 aug 2017 is de factsheet zitgedrag van het RIVM in context besproken en de conclusie herschreven.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Bailey DP (2015), Locke CD. Breaking up prolonged sitting with light-intensity walking improves postprandial glycemia, but breaking up sitting with standing does not. J Sci Med Sport. 2015 May;18(3):294-8. doi: 10.1016/j.jsams.2014.03.008
  • Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, e.a. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women.
    Lancet Physical Activity Series 2 Executive Committe; Lancet Sedentary Behaviour Working Group. Lancet. 2016 Sep 24;388(10051):1302-10.
  • Shrestha N (2015), Ijaz S, Kukkonen-Harjula KT, e.a. Workplace interventions for reducing sitting at work. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 26;1:CD010912.

Share This