Trumpiaans debatteren over gezondheid

door | dec 16, 2017 | Beroepsontwikkeling, Personal Trainer, Vitaliteitscoach

De wijze waarop Donald Trump politiek bedrijft kan volgens de meeste mensen, als de we doorlopende enquêtes mogen geloven, geen goedkeuring wegdragen. Vooral de manier waarop Trump debatteert, is ronduit bizar en kunnen we alleen maar Trumpiaans noemen. Als het gaat over gezondheid, blijken deze discussies meestal toch op dezelfde wijze te verlopen. Hoe Trumpiaans discussieer jij eigenlijk over gezondheid? Doe de Trumptest!

 

 

Trumpiaans debatteren
President Trump staat bekend om de bijzondere verhouding die hij heeft met feiten. Aangezien goede journalistiek bestaat uit het vaststellen van feiten, bevreemdt het ook niet dat Trump en de pers op gespannen voet leven. In nog geen 300 dagen van zijn presidentschap heeft de Washington post meer dan 1.600 uitspraken van de Amerikaanse president getoetst en onwaar bevonden (Kelley G 2017). Het gemiddelde is 5,5 onwaarheden per dag, die via persconferenties, interviews of Twitter worden verspreid als zijnde feiten (zie video). Als hij of het Witte huis daarop aangesproken worden, dan volgt een uitwisseling, die net zo voorspelbaar als verbazingwekkend genoemd mag worden. De klokkenluider, die de feitelijke onjuistheid aan de kaak stelt wordt afgeserveerd via de volgende 5 stappen:

Deze grafiek bevat onwaarheden uitgesplitst per maand in relatie tot belangrijke gebeurtenissen.

De Trumptest
In debatten over gezondheid vergrijpt men zich eveneens met regelmaat aan Trumpiaans zondigen:

1. Bluffen: Presenteer aanname als feit

Trumpscore 1 in Trumpiaans debatteren 'Bluffen' Claims als suiker is verslavend, een slechte houding is de oorzaak van de klacht, ziekte is het gevolg van geblokkeerde energiebanen, zijn aan de orde van de dag. Veel van deze aannames blijken te zijn ontkracht of te zijn gebaseerd op millennia-oude wijsheden uit culturen waarin veel kinderen in het eerste levensjaar onnodig stierven, omdat deze methodieken helemaal geen remedie zijn voor fysiologische problemen.

2. Bezoedelen: Leidt af als de claim feitelijk onjuist is bevonden

Trumpscore 2 in Trumpiaans debatteren 'Bezoedelen' Als een claim niet met feiten onderbouwd kan worden, kiest men vaak voor de optie om te stellen dat wetenschap niet alles kan verklaren, niemand de waarheid in pacht heeft of dat het in de praktijk werkt. Dat kan allemaal juist zijn, maar dat maakt de claim nog niet waar. Het is een afleidingsmanouevre en niet meer dan dat.

3. Bagatelliseren: Reageer op feiten met het antwoord 'Vind jij'

Trumpscore 3 in Trumpiaans debatteren 'Baggateliseren'De ‘vind jij’ respons is een manier om feiten te bagatelliseren tot een mening. Aangezien men niet op hetzelfde niveau kan communiceren, probeert men het te nivelleren door de ander naar beneden te halen. Daarvoor wordt een dure prijs betaald, namelijk het ontkennen van feiten. Trump doet dat door iets als ‘fake news‘ te verklaren en het bagatelliseren van feiten tot een mening is van hetzelfde laken en pak. Het is een zwaktebod.

4. Beledigen: Sluit af met 'Je staat niet open'

Trumpscore 4 in Trumpiaans beledigenDeze laatste zet is dodelijk. Het is namelijk spelen op de man en aangezien men discussiëren, ziet als strijd op leven en dood, stelt men dat alles geoorloofd is, ook op de man spelen. Met de opmerking dat de klokkenluider niet openstaat, arrogant is of denkt dat ie de waarheid in pacht heeft, stelt men dat er iets mis is met de persoon. Het gaat niet meer over de inhoud, maar men probeert de mens achter het argument te kleineren. Het is meer dan een zwaktebod, het is verwerpelijk.

Full Trump

Trumpscore 5 in Trumpiaans debatteren 'Full Trump' Deze stap heeft geen nummer, omdat de meester onnavolgbaar is. Full Trump betekent concreet dat je de leugen, gevoed door onverzadigbaar narcisme, in het openbaar blijft herhalen, ook al ben je er talloze keren op de onjuistheid ervan gewezen. Trump heeft daarin duidelijk de lat op een nieuwe hoogte gelegd. Het is het hoogst haalbare onder gezondheidsgoeroes.

Resultaat van de Trumptest
Hoewel sommige gezondheidsdiscussies een beschaafdere toon lijken te hebben, volgen ze hetzelfde patroon als tussen Trump en de tegenstanders. Dat men een claim doet zonder voldoende onderbouwing is natuurlijk mogelijk. Soms neem je iets over dat je hebt gehoord of is geleerd. Als men daarop gewezen wordt, maar men gaat afleiden, dan vervuilt men de discussie en houdt men zich bezig met bezoedelen. Er wordt een 2 gescoord op de Trumptest en dat is geen goed teken. Als men echter een 3 scoort, dan is het punt bereikt waarop men niet meer kan keren. Er kan namelijk potentieel gezichtsverlies geleden worden. Een score van 3 zou Trump al trots maken, maar diegene die zijn beste beentje voor wil zetten, kiest voor de persoonlijke aanval. De stappen zijn onderling verbonden met elkaar, omdat een persoonlijke aanval op zichzelfstaand niet Trumpiaans hoeft te zijn. Iemand kan namelijk aantoonbaar verwerpelijke zaken bezigen en daarop veroordeeld worden. Dit is dan een standpunt op basis van feiten en daarom onmogelijk Trumpiaans. Hoewel de Trumptest op vermakelijke wijze gebracht kan worden, is het onderliggend probleem ernstig. De vraag is dan of men nog bezig is met leren en helpen of vooral het gelijk wil halen over de rug van de cliënt.
Machteloosheid en uniek willen zijn blijken drijfveren en niet zozeer kennis of opleidingsniveau
Volharding
Het lijkt een raadsel waarom sommige gezondheidsprofessionals volharden in standpunten die duidelijk in strijd zijn met de feiten. Het is niet uniek voor een specifiek opleidingsniveau, hoewel het vaker voor lijkt te komen bij een lager opleidingsniveau (Keersmaecker JD 2017). Het is ook niet specifiek terug te voeren tot een laag kennisniveau, een verschijnsel dat onterecht het Dunning & Kruger effect wordt genoemd. Het is namelijk evident dat hoogleraren en andere experts, ook kunnen volharden in standpunten op hun eigen vakgebied die in strijd zijn met de feiten. In de psychologie zijn er een aantal verklaringen voor, waaronder machteloosheid en uniek willen zijn. Men meet de mate van controle over het leven of het streven naar uniek willen zijn. Men vertelt vervolgens een nep- maar geloofwaardig (samenzwerings)verhaal. Als men de onthult dat het niet waar is, dan blijkt een deel, ongeacht het opleidingsniveau, vast te houden aan de leugen. Die volhardendheid heeft een correlatie met machteloosheid in het leven (Prooijen JW 2017) of het streven uniek te willen zijn (Lantian A 2017), zo is gebleken.
Geen feiten, maar weer terug naar autoriteit
Terug naar de Middeleeuwen
Als feiten niet meer tellen, dan vallen we terug in autoriteit. Het is zo, omdat men het zegt. Of het nu gaat om een wetenschapper, een goeroe of Trump. Er is geen andere reden en kritiek wordt de kop ingedrukt, de autoriteit regeert. De gevolgen bij Trump zijn duidelijk zichtbaar, aangezien we terugvallen in een Middeleeuws gedachtengoed, waar vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen, het recht van de sterkste geldt en waarin de zwakkeren zoveel mogelijk vormen van zorg ontzegt mag worden, zodat de rijkdommen verdeeld kunnen worden over de ‘happy few’. Het ontkennen van feiten en discussies zien als het strijdtoneel waarin het niet draait om inhoud, maar om winnen kan hiertoe leiden. Hoewel het vergelijk met de gezondheidszorg extreem lijkt, zien we het voor onze eigen ogen gebeuren en Trumpiaans debatteren over gezondheid is net zo schadelijk.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie
Hoewel de wijze waarop Donald Trump het debat voert nogal extreem lijkt, vindt het ook regelmatig plaats op het gebied van gezondheid. Het presenteren van claims als feiten, het bagatelliseren van feiten als meningen en het op de man spelen, als de klokkenluider die de feitelijke onjuistheid blijft aanwijzen, zijn aan de orde van de dag. Hoewel de toon beschaafder lijkt dan van Trump, is het net zo schadelijk. Een discussie zou namelijk moeten leiden tot de uitwisseling van kennis en niet zozeer moeten gaan over winnen en verliezen. Door de persoonlijke aanval kan de discussie worden gewonnen, maar de cliënt die echt hulp nodig heeft, is dan de grote verliezer.

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van de psychologische basisbehoeften. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Vitaliteit en waardigheid Vitaliteit...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Chivo Vitaliteitskundige, aangenaam!

Chivo Vitaliteitskundige, aangenaam!

Het vak vitaliteit heeft zich bij Chivo de afgelopen jaren op bijzondere wijze ontwikkeld. De ontkoppeling met leefstijl, de toevoeging van ethiek en de concentratie van gevoelens in een meer neurofysiologisch aanpak heeft het vak een nieuw platform geboden waarmee we...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (Kennisbank) uit overige categorieën: 

Het echte verhaal over Ikigai

Het echte verhaal over Ikigai

Op de foto zie je Mieko Kamiya, een Japanse psychiater en auteur van het boek 'Ikigai ni Tsuite' (Over de zin van het leven). Hoewel ze ze wordt beschouwd als de geestelijke moeder van Ikigai, bestaat het concept al heel lang. Er zijn heel veel misverstanden over...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Keersmaecker JD (2017), Roets A. ‘Fake news’: Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions. Intelligence. Volume 65, November 2017, Pages 107-110
  • Kessler G (2017), Kelly M, Lewis N. B. President Trump has made 1,628 false or misleading claims over 298 days. Washington Post, 14 nov 2017
  • Lantian A (2017), Muller D, Nurra C, Douglas KM. “I Know Things They Don’t Know!” The Role of Need for Uniqueness in Belief in Conspiracy Theories.  Social Psychology (2017), 48(3), 160–173.
  • Prooijen JW (2017) Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories. Applied Cognitive Psychology 31 (1), 50-58