Trumpiaans debatteren over gezondheid

door | dec 16, 2017 | Beroepsontwikkeling, Personal Trainer, Vitaliteitscoach |

De wijze waarop Donald Trump politiek bedrijft kan volgens de meeste mensen, als de we doorlopende enquêtes mogen geloven, geen goedkeuring wegdragen. Vooral de manier waarop Trump debatteert, is ronduit bizar en kunnen we alleen maar Trumpiaans noemen. Als het gaat over gezondheid, blijken deze discussies meestal toch op dezelfde wijze te verlopen. Hoe Trumpiaans discussieer jij eigenlijk over gezondheid? Doe de Trumptest!

 

 

Trumpiaans debatteren
President Trump staat bekend om de bijzondere verhouding die hij heeft met feiten. Aangezien goede journalistiek bestaat uit het vaststellen van feiten, bevreemdt het ook niet dat Trump en de pers op gespannen voet leven. In nog geen 300 dagen van zijn presidentschap heeft de Washington post meer dan 1.600 uitspraken van de Amerikaanse president getoetst en onwaar bevonden (Kelley G 2017). Het gemiddelde is 5,5 onwaarheden per dag, die via persconferenties, interviews of Twitter worden verspreid als zijnde feiten (zie video). Als hij of het Witte huis daarop aangesproken worden, dan volgt een uitwisseling, die net zo voorspelbaar als verbazingwekkend genoemd mag worden. De klokkenluider, die de feitelijke onjuistheid aan de kaak stelt wordt afgeserveerd via de volgende 5 stappen:

Deze grafiek bevat onwaarheden uitgesplitst per maand in relatie tot belangrijke gebeurtenissen.

De Trumptest
In debatten over gezondheid vergrijpt men zich eveneens met regelmaat aan Trumpiaans zondigen:

1. Bluffen: Presenteer aanname als feit

Trumpscore 1 in Trumpiaans debatteren'Bluffen'Claims als suiker is verslavend, een slechte houding is de oorzaak van de klacht, ziekte is het gevolg van geblokkeerde energiebanen, zijn aan de orde van de dag. Veel van deze aannames blijken te zijn ontkracht of te zijn gebaseerd op millennia-oude wijsheden uit culturen waarin veel kinderen in het eerste levensjaar onnodig stierven, omdat deze methodieken helemaal geen remedie zijn voor fysiologische problemen.

2. Bezoedelen: Leidt af als de claim feitelijk onjuist is bevonden

Trumpscore 2 in Trumpiaans debatteren'Bezoedelen'Als een claim niet met feiten onderbouwd kan worden, kiest men vaak voor de optie om te stellen dat wetenschap niet alles kan verklaren, niemand de waarheid in pacht heeft of dat het in de praktijk werkt. Dat kan allemaal juist zijn, maar dat maakt de claim nog niet waar. Het is een afleidingsmanouevre en niet meer dan dat.

3. Bagatelliseren: Reageer op feiten met het antwoord 'Vind jij'

Trumpscore 3 in Trumpiaans debatteren'Baggateliseren'De ‘vind jij’ respons is een manier om feiten te bagatelliseren tot een mening. Aangezien men niet op hetzelfde niveau kan communiceren, probeert men het te nivelleren door de ander naar beneden te halen. Daarvoor wordt een dure prijs betaald, namelijk het ontkennen van feiten. Trump doet dat door iets als ‘fake news‘ te verklaren en het bagatelliseren van feiten tot een mening is van hetzelfde laken en pak. Het is een zwaktebod.

4. Beledigen: Sluit af met 'Je staat niet open'

Trumpscore 4 in Trumpiaans beledigenDeze laatste zet is dodelijk. Het is namelijk spelen op de man en aangezien men discussiëren, ziet als strijd op leven en dood, stelt men dat alles geoorloofd is, ook op de man spelen. Met de opmerking dat de klokkenluider niet openstaat, arrogant is of denkt dat ie de waarheid in pacht heeft, stelt men dat er iets mis is met de persoon. Het gaat niet meer over de inhoud, maar men probeert de mens achter het argument te kleineren. Het is meer dan een zwaktebod, het is verwerpelijk.

Full Trump

Trumpscore 5 in Trumpiaans debatteren'Full Trump'Deze stap heeft geen nummer, omdat de meester onnavolgbaar is. Full Trump betekent concreet dat je de leugen, gevoed door onverzadigbaar narcisme, in het openbaar blijft herhalen, ook al ben je er talloze keren op de onjuistheid ervan gewezen. Trump heeft daarin duidelijk de lat op een nieuwe hoogte gelegd. Het is het hoogst haalbare onder gezondheidsgoeroes.

blank
Resultaat van de Trumptest
Hoewel sommige gezondheidsdiscussies een beschaafdere toon lijken te hebben, volgen ze hetzelfde patroon als tussen Trump en de tegenstanders. Dat men een claim doet zonder voldoende onderbouwing is natuurlijk mogelijk. Soms neem je iets over dat je hebt gehoord of is geleerd. Als men daarop gewezen wordt, maar men gaat afleiden, dan vervuilt men de discussie en houdt men zich bezig met bezoedelen. Er wordt een 2 gescoord op de Trumptest en dat is geen goed teken. Als men echter een 3 scoort, dan is het punt bereikt waarop men niet meer kan keren. Er kan namelijk potentieel gezichtsverlies geleden worden. Een score van 3 zou Trump al trots maken, maar diegene die zijn beste beentje voor wil zetten, kiest voor de persoonlijke aanval. De stappen zijn onderling verbonden met elkaar, omdat een persoonlijke aanval op zichzelfstaand niet Trumpiaans hoeft te zijn. Iemand kan namelijk aantoonbaar verwerpelijke zaken bezigen en daarop veroordeeld worden. Dit is dan een standpunt op basis van feiten en daarom onmogelijk Trumpiaans. Hoewel de Trumptest op vermakelijke wijze gebracht kan worden, is het onderliggend probleem ernstig. De vraag is dan of men nog bezig is met leren en helpen of vooral het gelijk wil halen over de rug van de cliënt.
Machteloosheid en uniek willen zijn blijken drijfveren en niet zozeer kennis of opleidingsniveau
Volharding
Het lijkt een raadsel waarom sommige gezondheidsprofessionals volharden in standpunten die duidelijk in strijd zijn met de feiten. Het is niet uniek voor een specifiek opleidingsniveau, hoewel het vaker voor lijkt te komen bij een lager opleidingsniveau (Keersmaecker JD 2017). Het is ook niet specifiek terug te voeren tot een laag kennisniveau, een verschijnsel dat onterecht het Dunning & Kruger effect wordt genoemd. Het is namelijk evident dat hoogleraren en andere experts, ook kunnen volharden in standpunten op hun eigen vakgebied die in strijd zijn met de feiten. In de psychologie zijn er een aantal verklaringen voor, waaronder machteloosheid en uniek willen zijn. Men meet de mate van controle over het leven of het streven naar uniek willen zijn. Men vertelt vervolgens een nep- maar geloofwaardig (samenzwerings)verhaal. Als men de onthult dat het niet waar is, dan blijkt een deel, ongeacht het opleidingsniveau, vast te houden aan de leugen. Die volhardendheid heeft een correlatie met machteloosheid in het leven (Prooijen JW 2017) of het streven uniek te willen zijn (Lantian A 2017), zo is gebleken.
Geen feiten, maar weer terug naar autoriteit
Terug naar de Middeleeuwen
Als feiten niet meer tellen, dan vallen we terug in autoriteit. Het is zo, omdat men het zegt. Of het nu gaat om een wetenschapper, een goeroe of Trump. Er is geen andere reden en kritiek wordt de kop ingedrukt, de autoriteit regeert. De gevolgen bij Trump zijn duidelijk zichtbaar, aangezien we terugvallen in een Middeleeuws gedachtengoed, waar vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen, het recht van de sterkste geldt en waarin de zwakkeren zoveel mogelijk vormen van zorg ontzegt mag worden, zodat de rijkdommen verdeeld kunnen worden over de ‘happy few’. Het ontkennen van feiten en discussies zien als het strijdtoneel waarin het niet draait om inhoud, maar om winnen kan hiertoe leiden. Hoewel het vergelijk met de gezondheidszorg extreem lijkt, zien we het voor onze eigen ogen gebeuren en Trumpiaans debatteren over gezondheid is net zo schadelijk.
Conclusie
Hoewel de wijze waarop Donald Trump het debat voert nogal extreem lijkt, vindt het ook regelmatig plaats op het gebied van gezondheid. Het presenteren van claims als feiten, het bagatelliseren van feiten als meningen en het op de man spelen, als de klokkenluider die de feitelijke onjuistheid blijft aanwijzen, zijn aan de orde van de dag. Hoewel de toon beschaafder lijkt dan van Trump, is het net zo schadelijk. Een discussie zou namelijk moeten leiden tot de uitwisseling van kennis en niet zozeer moeten gaan over winnen en verliezen. Door de persoonlijke aanval kan de discussie worden gewonnen, maar de cliënt die echt hulp nodig heeft, is dan de grote verliezer.

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Vitaliteitscoaching deel 3: Voorbij de oppervlakte

Vitaliteitscoaching deel 3: Voorbij de oppervlakte

Er zijn vele opleiders die een curriculum aanbieden voor vitaliteitscoaches. De verschillen zijn groot en zelfs daar waar ze elkaar lijken te overlappen zijn de overeenkomsten oppervlakkig. In dit artikel gaan we daarom vitaliteit en het landschap van aanbieders in...

Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

Personal training (PT) is ontstaan in de vorige eeuw, maar het is het laatste decennium als beroep doorgebroken in Nederland. Het wordt door fitnessorganisaties over de hele wereld gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten en in Nederland hebben diverse...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (Kennisbank) uit overige categorieën: 

Wat weten we over lange COVID?

Wat weten we over lange COVID?

Besmet worden door het SARS-CoV-2 virus heeft verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Zo'n 40 procent is asymptomatisch en dan heb je oplopend van milde, middelmatige, ernstige klachten tot zeer ernstige klachten. Die laatste twee hebben tot nu toe de...

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Keersmaecker JD (2017), Roets A. ‘Fake news’: Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions. Intelligence. Volume 65, November 2017, Pages 107-110
  • Kessler G (2017), Kelly M, Lewis N. B. President Trump has made 1,628 false or misleading claims over 298 days. Washington Post, 14 nov 2017
  • Lantian A (2017), Muller D, Nurra C, Douglas KM. “I Know Things They Don’t Know!” The Role of Need for Uniqueness in Belief in Conspiracy Theories.  Social Psychology (2017), 48(3), 160–173.
  • Prooijen JW (2017) Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories. Applied Cognitive Psychology 31 (1), 50-58