Alexithymie en interoceptie

door | dec 4, 2022 | Klinisch vitaliteitskundige

Eén op de tien mensen heeft moeite met het goed voelen en verwoorden van de eigen emoties. Het is een persoonlijkheidskenmerk dat alexithymie wordt genoemd en vertaalt uit het oud-Grieks ‘Geen woorden voor emoties’ betekent. Men begint neurobiologisch steeds beter te begrijpen hoe dit ontstaat en mogelijk ook hoe men dit kan behandelen.
We hebben geen 5, 6 of 7, maar 8 zintuigen

Interoceptie

Wij zijn allemaal bekend met de 5 zintuigen en soms voegen we daar ook nog het evenwichtsorgaan aan toe en propriocepsis. Die laatste laat zich vertalen naar het gewrichtsgevoel, waardoor je weet in welke stand een gewricht staat zonder te kijken. Wij hebben echter nog een achtste zintuig en dat wordt interoceptie genoemd. Daarmee word je bewust van wat zich afspeelt in je lichaam en het is daarmee te omschrijven als een interne zintuig. Gevoelens, emoties en zelfbewustzijn worden mogelijk gemaakt via interoceptie. Alexithymie gaat gepaard met een verstoring van dat systeem.

 
Onbewust van gevoelens

Interoceptief bewustzijn
Veel voelen betekent nog niet dat men ook nauwkeurig voelt. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen interoceptieve sensitiviteit en nauwkeurigheid. De meest gebruikte methode is hartslagbewustzijn. Kan men de hartslag voelen zonder de hand op de borst te leggen of de pols te voelen? Als dit het geval is, dan is de vraag of men het ook nauwkeurig kan voelen door de hartslagen te tellen. Heel vaak faalt men op deze testen. Het interessante is echter dat de mensen met alexithymie die deze testen goed uitvoeren, niet zeker zijn dat ze het goed voelen. Het betekent dat de sensitiviteit en de nauwkeurigheid er mogelijk is, maar niet het bewustzijn.

 
Een greep van de gerapporteerde symptomen

Trainbaar
We weten dat interoceptief bewustzijn trainbaar is. Elke vitaliteitskundige is er in opgeleid omdat het een belangrijk aspect is van emotieregulatie. De vraag is of het ook geldt voor mensen met alexythymie. Daar is experimenteel bewijs voor. In een negen maanden training werd het interoceptieve bewustzijn getraind en dat leidde tot meer emotioneel bewustzijn. Ook dat gebeurde met een hartslagtraining en de resultaten waren bescheiden. Onze ervaring is echter dat hartslagtraining in een groot deel van de populatie heel lastig is. Aangezien 40 procent van de bevolking naar schatting problemen heeft met emotieregulatie, hebben we verschillende werkvormen ontwikkeld op basis van de wetenschappelijke literatuur. Dit is nog belangrijker gebleken voor de klinische vitaliteitskundige die ook te maken heeft met bijvoorbeeld angst en depressie.

Meer of minder voelen en met de buitenwereld bezig zijn

Meerdere vormen
Niet iedereen met alexithemie voelt en reageert op dezelfde wijze, blijkt uit clusteranalyse. Zo zijn er subtypes die moeite hebben met gevoelens differentiëren en duiden, maar niet gericht zijn op externe prikkels. Anderzijds is er een subtype dat beter gevoelens kan differentiëren en duiden, maar vooral gericht is op externe prikkels. Het derde subtype scoort op alle drie hoog, dus slecht differentiëren, slecht duiden en sterk gericht op externe prikkels. Het is nog onduidelijk of de verschillende subtypes een andere aanpak vereisen.

Interoceptieverstoringen ziet men bij veel psychiatrische aandoeningen

Depressie en burnout

Al meerdere malen is geconstateerd dat mensen met depressie en burnout minder goed zijn in het differentiëren en duiden van hun gevoelens. Ze scoren vaak hoog op alexithymietesten. Het is nog onduidelijk of alexithymie de gevoeligheid van deze aandoeningen verhoogt of dat deze aandoeningen alexithymie als gevolg hebben van het ziektebeeld. Aangezien alexithymie veelal bestaat zonder depressie of burnout, is het waarschijnlijk vooral een risicofactor voor deze aandoeningen. Interoceptietraining draagt gelukkig wel bij aan verlichting van de symptomen.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Chivo Connect

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun je je zo uitschrijven.


Conclusie
Het mysterie van het interne gevoelsleven wordt steeds meer ontwart en dan blijkt dat veel kenmerken en aandoeningen een basis met elkaar delen, namelijk interoceptie. Alexithymie is daarop geen uitzondering. De verbinding met interoceptie ligt voor de hand, aangezien interoceptie gevoelens, emoties en zelfbewustzijn mogelijk maakt. Het bewustzijn, de gevoeligheid en de nauwkeurigheid zijn allemaal trainbaar gebleken en het betekent dat ook mensen met alexithymie meer emotioneel bewust kunnen raken en daarmee beter hun emoties kunnen reguleren.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

aIn 2010 werd het hormoon oxytocine wereldwijd populair. De auteurs van een baanbrekend onderzoek concludeerden dat het mensen zou helpen om elkaar meer te vertrouwen en daarmee meer te binden. In een 2011 TED talk gaf Paul Zak, een van de auteurs, een recept mee....

Lessen over veerkracht van David Goggins

Lessen over veerkracht van David Goggins

David Goggins is een voormalig Navy seal, ultramarathonloper en motiverende spreker. Hij claimt geen bijzondere talenten te hebben, maar wel ontdekt te hebben hoe hij belemmerende gedachten kan overwinnen waardoor hij deze onmenselijke prestaties heeft neer kunnen...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Lessen over veerkracht van David Goggins

Lessen over veerkracht van David Goggins

David Goggins is een voormalig Navy seal, ultramarathonloper en motiverende spreker. Hij claimt geen bijzondere talenten te hebben, maar wel ontdekt te hebben hoe hij belemmerende gedachten kan overwinnen waardoor hij deze onmenselijke prestaties heeft neer kunnen...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geraadpleegde bron(nen)

  • De bronnen staan als links in de tekst