Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

door | dec 14, 2018 | Beroepsontwikkeling, Fitness, Leefstijl, Personal Trainer |

Personal training (PT) is ontstaan in de vorige eeuw, maar het is het laatste decennium als beroep doorgebroken in Nederland. Het wordt door fitnessorganisaties over de hele wereld gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten en in Nederland hebben diverse afslankprogramma’s op televisie bijgedragen aan de bekendheid van het beroep. Hoe heeft het vak zich ontwikkeld in ons land?

 

 

Er is geen eenduidige definitie van personal trainer en personal training

Definitie en opleiding

Het is onduidelijk hoeveel personal trainers er zijn in Nederland, mede omdat er geen eenduidige definitie is en ook nog geen erkenning van het beroep. In Europa wordt hard gewerkt aan profielen, maar het zal nog jaren duren alvorens het beroep formele kaders krijgt. Zo is er in het boek ‘Personal Training in Nederland’ (Middelkamp J 2017) gekozen om de begrippen personal trainer en personal training niet eenduidig te definiëren. Het Nederlandstalig boek bevat interessante inzichten over het vak personal training en we zullen er in dit artikel regelmatig naar verwijzen. EuropeActive, een Europese non-profit organisatie die de fitnessbranche wil professionaliseren, lijnt fitnessniveaus op met het zogenaamde European Qualification Framework (EQF). In dit EQF wordt een fitnessprofessional geduid als personal trainer als deze level 4 heeft behaald en dat is vergelijkbaar met mbo-niveau 4. Er is echter op dit moment geen verplichte certificering nodig voor het uitvoeren van het vak personal training.

Doelgroepen

Hoewel elke klant anders is, kunnen we de clientèle wel clusteren op basis van primaire doelstellingen, namelijk gezondheid-, esthetische-, sportprestatie- en orthopedische revalidatiedoelen. Allemaal delen ze de vaardigheid dat men iets moet weten van gewichtsregulatie. Voor gezondheid en esthetische doelen ligt dat voor de hand. Bij revalidatie is het bijvoorbeeld belangrijk als inflammatoire factoren een rol spelen, terwijl men met sportprestaties juist richt op gewichtsklassen of een bandbreedte bij een huidplooimeting. Gewichtsregulatie vindt vooral buiten de gym plaats en vereist daarom (voldoende) kennis van leefstijl. Dat is een additionele vaardigheid waar een moderne personal trainer niet omheen kan. Het beroep leefstijlcoach, dat in 2019 opgenomen wordt in de basiszorg, is overigens op hbo-niveau.

Sommige trajecten zijn moeilijker dan anderen en daarom is het belangrijk om de hulpvraag en motivatie te peilen en te managen, aangezien deze fluctueren. Dat zijn meer abstracte problemen, die een cruciale rol spelen bij het behalen van resultaat. Al deze vaardigheden komen bovenop de kennis die de personal trainer moet hebben van het trainingsaspect, waar men biomechanische- en inspanningsfysiologische analyses van de taak moet oplijnen met de status van de client. Deze moet men vervolgens via doordachte programmering en periodisering bij elkaar zien te brengen. Het doet een beroep op multidisciplinaire kennis en -vaardigheden, die vertaald moeten worden naar een integrale aanpak die zich niet laat vangen in een protocol. Het vereist analytisch vermogen, kennis en creativiteit om oplossingen te vinden voor vaak abstracte problemen. Dat is op geen enkele wijze te rijmen met mbo-niveau, tenzij je het beroep wilt verwarren met een fitnessinstructeur die toevallig 1-op-1 training geeft, maar dat is geen personal training.

Een videopresentatie tijdens de SAP cup 2018 over hoe personal trainers op verantwoorde wijze mensen kunnen begeleiden met esthetische doelen. De presentatie geeft een beeld van waar personal trainers rekening mee moeten houden.

blank

Een voorbeeld van hoe personal trainers bij ons een programmerings- en periodiseringsplan uitwerken, bestaande uit vele componenten die op elkaar ingrijpen. Het vereist het analystisch vermogen om abstracte problemen op te lossen. 

Terwijl men in Europa het vak PT inschaalt op MBO-niveau, blijkt men in de praktijk werk te doen op hbo-niveau

Het Chivo perspectief

Bij Chivo leiden we zo’n tien jaar personal trainers op en we hebben een bijzondere positie binnen de markt, aangezien personal trainers die al een volledige opleiding hebben genoten, regelmatig bij ons opnieuw een opleiding PT doorlopen. Deels is dat omdat men persoonlijk wil blijven groeien en men ziet dat we veelal andere standpunten innemen dan gebruikelijk in de branche. Anderzijds neemt het aantal PT-studio’s toe die ons als de minimale norm zien en van sollicitanten verlangen dat ze bij ons hun papiertje halen.

Hoewel wij onszelf een basisopleiding noemen, zijn de deelnemers een mix van beginnende- en gevorderde trainers, maar ook van fysiotherapeuten en beweegwetenschappers die zichzelf een stevig(er) personal training fundament gunnen. De meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur worden bij ons vertaald naar een praktijkgericht raamwerk waarin men oude- en nieuwe kennis kan verenigen. Vanuit ons kan men zich bij anderen specialiseren in gezondheid-, esthetiek-, prestatie- en revalidatie, maar met een steviger fundament is het veel gemakkelijker om de nieuwe stof kritisch te beoordelen en (selectief) te laten landen. Onze kennis van het mondiale opleidingslandschap en wat succesvolle personal trainers in het veld doen om resultaten te halen, laten voor ons geen twijfel mogelijk dat het gaat om een beroep op hbo denk- en werkniveau.

Conclusie

Het vak van personal training zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen, zeker vanwege de toenemende vraag. Vanuit Europa zal men het vak willen reguleren, maar men komt met keuzes die nauwelijks aansluiten bij de praktijk. In die praktijk dient men zich bezig te houden met het achterhalen van de (echte) hulpvraag, motiveren, het ontwikkelen van een persoonlijk leefstijlplan en het kunnen maken van een biomechanische- en inspanningsfysiologische analyse van de beoogde taak en de status van de client. Dit vereist heel duidelijk het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken voor abstracte problemen en het is daarmee hbo denk- en werkniveau. In Europa schaalt men personal training echter in op mbo-niveau. Die richtlijnen zijn bij conceptie al achterhaald en een duidelijke onderwaardering van het vak personal training. Wij pleiten voor een realistischere kijken op het beroep.

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Vitaliteitscoaching deel 3: Voorbij de oppervlakte

Vitaliteitscoaching deel 3: Voorbij de oppervlakte

Er zijn vele opleiders die een curriculum aanbieden voor vitaliteitscoaches. De verschillen zijn groot en zelfs daar waar ze elkaar lijken te overlappen zijn de overeenkomsten oppervlakkig. In dit artikel gaan we daarom vitaliteit en het landschap van aanbieders in...

Trumpiaans debatteren over gezondheid

Trumpiaans debatteren over gezondheid

De wijze waarop Donald Trump politiek bedrijft kan volgens de meeste mensen, als de we doorlopende enquêtes mogen geloven, geen goedkeuring wegdragen. Vooral de manier waarop Trump debatteert, is ronduit bizar en kunnen we alleen maar Trumpiaans noemen. Als het gaat...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (Kennisbank) uit overige categorieën: 

Wat weten we over lange COVID?

Wat weten we over lange COVID?

Besmet worden door het SARS-CoV-2 virus heeft verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Zo'n 40 procent is asymptomatisch en dan heb je oplopend van milde, middelmatige, ernstige klachten tot zeer ernstige klachten. Die laatste twee hebben tot nu toe de...

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.