Ademhalings- en ijsbaden in perspectief

door | dec 29, 2016 | Coachen, Vitaliteitscoach |

Het onderzoek naar het koud afdouchen heeft geleid tot hernieuwde belangstelling en vragen over het onderzoek met Wim Hof (Kox M 2014). Het zou namelijk iets nieuws hebben aangetoond wat voorheen niet bekend was in de wetenschap. Het is daarom belangrijk om hier duidelijkheid over te scheppen.

Er is geen sprake van hard bewijs

In totaal werden 12 deelnemers die een training ondergingen bij het team van Wim hof blootgesteld aan het de endotoxine van het Escherichia coli bacteria. Dit zou normaal leiden tot flinke symptomen, maar deze groep had dit aanzienlijk minder dan de controlegroep, die de training niet had ondergaan. In een goed opgezet onderzoek zal men proberen toeval en beinvloeding te minimaliseren. Het aantal deelnemers was laag waardoor de kans op toevalstreffers enorm toeneemt en de deelnemers wisten in welke groep ze zaten, waardoor er per definitie beinvloeding was. Dit kan nog allemaal in een zogenaamd verkennend stadium (proof-of-principle), maar er kunnen om die reden dus geen harde conclusies aan verbonden worden.

Dat het immuunsysteem beinvloed kan worden is geen nieuws

Een andere opvallende uitspraak is dat er voor het eerst aangetoond is dat het immuunsysteem beinvloedbaar is. Dat is een vreemde uitspraak, aangezien we dit al decennia weten door het baanbrekend werk van Robert Ader, die zich voornamelijk bezighield met het conditioneren van het immuunsysteem bij ratten en later verschillende casussen beschreef met mensen. Hij gebruikte geen ademhalingstechnieken, maar smaken en geuren gekoppeld aan immuunresponsonderdrukkers. Deze smaken en geuren konden na verloop van tijd zonder verdere toevoeging, het immuunusysteem onderdrukken. In dien mate zelfs, dat ratten overleden, simpelweg omdat hun immuunsysteem niet meer reageerde. De Harvard hoogleraar Benson gebruikte wel ademhalingstechnieken bij mensen en kon eveneens aantonen dat bloeddruk, hartslag en immuunrespons reageerde op ademhaling. Ook het mechanisme is duidelijk, aangezien dr. Felten die samenwerkte met Ader in 1981 een netwerk van zenuwbanen ontdekte, die leiden naar bloedvaten en cellen van het immuunsysteem. Hiermee werd duidelijk dat het immuunsysteem (deels) onder controle staat van het autonoom zenuwstelsel en dat past in het psychoneurobiologisch systeemdenken en de vernieuwde visie op het placebo. Er is dus met Wim Hof geen nieuwe ontdekking vastgesteld, er is hooguit een methode onderzocht.

 

Conclusie
Met ademhalingsoefeningen en ijsbaden kan men invloed uitoefenen op het immuunsysteem. Het onderzoek met Wim Hof is inspirerend en ongetwijfeld belonend geweest voor de man, die al jaren strijd voor erkenning van zijn claims. Het biedt vooral een methode voor iets dat al bekend was, maar het is nog maar de vraag of dit in de praktijk daadwerkelijk van betekenis zal zijn. Het onderdrukken van een immuunrespons kan handig zijn bij een niet-functionele respons, terwijl het in andere gevallen juist problemen gaat opleveren. Meer onderzoek is zeker gewenst, maar echt bewijs of dit allemaal zinvol is, dat is er zeker nog niet.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Beter, beter, beter met meditatie?

Beter, beter, beter met meditatie?

Oost en west lijken verenigd in het enthousiasme over meditatie. De consument, de media en de wetenschap zijn unaniem over het heilzame effect van een paar minuten mediteren per dag. Niet zweverig, wetenschappelijk bewezen effectief, geen wondermiddel, maar toch...

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Mindfulness is een hype, maar is dat terecht? Er is namelijk steeds meer kritiek vanuit de media op het fenomeen dat een industrie is geworden. Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp,...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

De coronapandemie heeft geleid tot diverse ongegronde of sterk overdreven claims van potentiële interventies ter preventie of behandeling van COVID-19. Een van die controversiële middelen betreft vitamine D. Het heeft deels te maken met het gegeven dat lage vitamine...

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Ader R (2006), Felten DL, Cohen N. Psychoneuroimmunology, 4th edition, 2 volumes, Academic Press, (2006)
  • Kox M (2014), van Eijk LT, Zwaag J, van den Wildenberg J, e.a. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 May 20;111(20):7379-84.
  • Kradin R (2000), Benson, H. Stress, the relaxation response and immunity. Mod Asp Immunobiol, 2000; 1:110-3.