Clip: Helpt Pilates tegen rugpijn?

door | mrt 7, 2017 | Bewegen | 0 Reacties

De reputatie van Pilates als probaat middel tegen rugpijn is heel stevig, in tegenstelling tot het bewijs. Een recente review (Yamato TP 2015) toont namelijk aan dat Pilates niet effectiever tegen lage rugpijn is dan andere vormen van (therapeutisch) bewegen. Wel is het beter dan helemaal niets doen en daar schuilt mogelijk de kracht van Pilates. De laagdrempeligheid van de les en de rustig uitgevoerde oefeningen, zetten mensen aan tot bewegen.

Buikspieren trainen bij rugpijn, blijft een hardnekkig en weinig effectief fenomeen

Flexie
Een punt van zorg bij Pilates is de grote hoeveelheid aan flexie-oefeningen, terwijl veel lage rug patienten juist flexie-intolerant zijn. Het idee dat deze oefeningen ook bijdragen aan een slanke taille, zorgt vaak voor een onevenredig aandeel in dit soort oefeningen. Ook in de fysiotherapie is het niet ongewoon dat er buikspieroefeningen worden meegegeven als middel tegen rugpijn, vaak in combinatie met stabiliserende oefeningen op een bal. Een instrument dat in Pilates lessen ook veel wordt ingezet. Juist deze overeenkomsten sterken het idee dat Pilates een probaat middel is tegen rugpijn. In veel gevallen van aspecifieke lage rugpijn kan flexie juist het herstel vertragen (Apeldoorn AT 2016).

Als je flexie vermijdt dan werkt Pilates beter dan ‘normale’ fysieke activiteit

Pilates helpt wel
De (tijdelijke) flexie-intolerantie kan mogelijk worden gefaciliteerd door flexie-oefeningen te mijden. Een interessant onderzoek suggereert effect bij rugpijn (Rydeard R 2006). Bijzonder aan het onderzoek was dat de deelnemers al fysiek actief moesten zijn in het dagelijks leven. Daarmee is uitgesloten dat een mogelijk effect slechts het gevolg is van uitsluitend bewegen. De interventiegroep had een aangepaste vorm van Pilates, waarbij de oefeningen gericht waren op het trainen van rompstijfheid met heupextensie. Geen van de klassieke flexie oefeningen zoals de teaser, de roll-up of de criss cross, maakten deel uit van dit experiment.

Onze artikelen zijn niet alleen op categorieën ingedeeld, maar ook voorzien van 'tags'. Je kunt ook artikelen zoeken op basis van een specifiek tag uit de tagwolk.

 

 

Maak gebruik van de aantrekkingskracht van Pilates

Conclusie
Pilates lijkt te helpen bij aspecifieke rugpijn, maar niet meer dan gewoon bewegen. Dit is wellicht omdat niet alle Pilatesoefeningen even handig zijn om in zetten, zeker omdat flexie in veel gevallen het herstel kan remmen. Als de juiste selectie gemaakt wordt dan is het mogelijk dat je beter resultaat krijgt bovenop ‘gewoon’ fysiek actief zijn. Wat ons betref zou een Pilatesinstructeur moeten weten wanneer je welke oefeningen wel of niet in hoort te zetten.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Bewegen'

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

Een groot deel van communicatie kun je toekennen aan lichaamstaal, en dat begint al bij de lichaamshouding. Onderzoek bevestigt steeds vaker dat er een kern van waarheid zit in de wederzijdse beïnvloeding van houding en emotie. Toch blijkt er een kleine verrassing te...

Hoe blessuregevoelig is yoga?

Yoga is doorgaans een relatief rustige vorm van bewegen met veel eindstandige gewrichtsposities. Het statische en vaak spirituele karakter vereist focus en de combinatie met meditatie leidt veelal tot ontspanning. Yoga heeft mede daarom de reputatie heilzaam te zijn...

Is NEAT ophogen de sleutel voor een gezond gewicht?

Sportscholen zitten vol met mensen die niet af lijken te slanken. Het zou daarom vooral gaan om de fysieke activiteit buiten het sporten om, de zogenaamde NEAT (non-exercise activity thermogenesis). Als dat zo is, dan gaat bewegen integreren in de leefstsijl een...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

Een groot deel van communicatie kun je toekennen aan lichaamstaal, en dat begint al bij de lichaamshouding. Onderzoek bevestigt steeds vaker dat er een kern van waarheid zit in de wederzijdse beïnvloeding van houding en emotie. Toch blijkt er een kleine verrassing te...

Extra eiwit beschermt niet tegen jojo-effect

Hoog-eiwit diëten hebben de reputatie slankmakend te zijn, omdat ze verzadigen en het rustmetabolisme verhogen. Na het afslanken blijken veel mensen echter weer terug te vallen richting het oude gewicht volgens het zogenaamde jojo-effect. Onderzoekers waren benieuwd...

Problemen met mindfulness meditatie

Mindfulness is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar Mindfulness doet men onder andere trainingen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit is een clip, een korte staccato post over een verwondering, een actualiteit, een link naar een artikel of met een tip. Hierboven zie je een greep uit onze andere clips en artikelen. Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook,..

Dit is een herpost van het artikel ‘Aangepaste hardloopschoenen? Weer geen beschermend effect!’ met een nieuwe titel en een herschreven openingsalinea.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Apeldoorn AT (2016), van Helvoirt H, Meihuizen H, The Influence of Centralization and Directional Preference on Spinal Control in Patients With Nonspecific Low Back Pain. Orthop Sports Phys Ther. 2016 Apr;46(4):258-69.
  • Rydeard R (2006), Leger A, Smith D.Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2006 Jul;36(7):472-84
  • Yamato TP (2015), Maher CG, Saragiotto BT, e.a. Pilates for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 2;(7):CD010265

Share This