Hoe blessuregevoelig is yoga?

door | jun 28, 2017 | Bewegen, Klinisch vitaliteitskundige, vitaliteit

Yoga is doorgaans een relatief rustige vorm van bewegen met veel eindstandige gewrichtsposities. Het statische en vaak spirituele karakter vereist focus en de combinatie met meditatie leidt veelal tot ontspanning. Yoga heeft mede daarom de reputatie heilzaam te zijn op een wijze die soms mythische vormen aanneemt. De vraag die beantwoord dient te worden is of yoga beschermd tegen blessures.
354 deelnemers werden over een periode van 12 maanden gevolgd
Het onderzoek
Om de blessurerisico’s in kaart te brengen, dient men beoefenaars over een langere periode te registreren. De onderzoekers volgden daarom 354 deelnemers verdeeld over twee studio’s voor een periode van twaalf maanden (Campo M 2017). Via een questionnaire werden zaken in kaart gebracht zoals de incidentie en de prevalentie van blessures en het effect op pijn. Leeftijd en de ervaring van de deelnemers, maar ook de hoeveelheid tijd en intensiteit werden in kaart gebracht.
Ook yoga demonstreert het complexe karakter van pijn
Het resultaat
Binnen een tijdsbestek van 12 maanden bleek 10,7 procent van de deelnemers een blessure op te lopen. Vooral schouder, elleboog, pols en hand bleken gevoelig te zijn en is mogelijk te wijten aan specifieke standen zoals de downward facing dog, die de bovenste extremiteiten op niet-traditionele wijze belast. In 21 procent van de gevallen van bestaande pijn bleek yoga de situatie te verergeren. In één derde van de blessuregevallen, bleek participatie niet meer mogelijk voor een periode van drie maanden of langer. Uiteraard was andersom ook het geval, aangezien in 74 procent van de bestaande problemen verminderden met yoga.
Niet slechter of beter dan andere vormen van bewegen
Overwegingen
Er zijn inmiddels al diverse onderzoeken opgezet met yoga als interventie tegen pijn aan het beweegapparaat en de lage rug in het bijzonder. Daaruit blijkt dat yoga in veel gevallen beter is dan niets doen, maar niet beter is dan een andere vorm van bewegen (Geneen L 2017). De onderzoeken die er nu zijn, zijn doorgaans van matige kwaliteit en een definitieve uitspraak kan daarom niet gedaan worden op basis van de huidige data. Diverse chirurgen en ook dr. Shirley Sahrmann zijn uitgesproken tegenstanders van yoga. Chirurgen associëren fanatieke yoga-beoefening met een verhoogd risico op heupklachten, terwijl Sahrmann vooral overbelasting als een probleem ziet van yoga.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Yoga beschermt niet per se beter tegen blessures dan andere vormen van bewegen
Conclusie
Het onderzoek onder yoga-beoefenaars laat zien dat yoga niet beschermt tegen blessures. In één op de vijf gevallen leidt het zelfs tot uitval van de activiteit van tenminste drie maanden. Toch kan yoga ook helpen, vooral als men hiervoor inactief was. Het betekent vooral dat pijn aan het beweegapparaat een complexe aandoening is, die vaak slechts ten dele van biologische aard is. Op basis van de anekdotes, de bestaande onderzoeken en de wetenschap van pijn, kunnen we tot de conclusie komen dat yoga vaak heilzaam is, zeker als er niet bewogen wordt, maar dat het geen mythisch wapen is tegen gewrichtspijn.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Bewegen'

De haklanding in perspectief

De haklanding in perspectief

De bekende professor Daniel Lieberman levert met een nieuwe publicatie, aanvullende inzichten in het ontstaan van loopblessures. Hij kan biomechanisch aannemelijk maken, dat een haklanding, het risico op blessures vergroot. Deze overtuiging werd tot nu toe niet...

Spelen deel 2: Stoeien

Spelen deel 2: Stoeien

Spelen is veel meer dan tijdverdrijf voor kinderen. Het lijkt onderdeel te zijn van de gezonde ontwikkeling, maar ook van onderhoud van lichaam en geest. Binnen het thema spelen lijkt het stoeien een eigen categorie te vormen, die mogelijk op unieke wijze bijdraagt...

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

De onverwachte relatie tussen lichaamshouding en emotie

Een groot deel van communicatie kun je toekennen aan lichaamstaal, en dat begint al bij de lichaamshouding. Onderzoek bevestigt steeds vaker dat er een kern van waarheid zit in de wederzijdse beïnvloeding van houding en emotie. Toch blijkt er een kleine verrassing te...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Het echte verhaal over Ikigai

Het echte verhaal over Ikigai

Op de foto zie je Mieko Kamiya, een Japanse psychiater en auteur van het boek 'Ikigai ni Tsuite' (Over de zin van het leven). Hoewel ze ze wordt beschouwd als de geestelijke moeder van Ikigai, bestaat het concept al heel lang. Er zijn heel veel misverstanden over...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Campo M (2017), Shiyko MP, Kean MB, Roberts L. Musculoskeletal pain associated with recreational yoga participation: A prospective cohort study with 1-year follow-up. Journal of Bodywork and Movement Therapies Available online 2 June 2017
  • Geneen LJ (2017), Moore RA, Clarke C, e.a. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 14;1:CD011279. doi: 10.1002/14651858.CD011279.pub2. Review.