Hoge weerstand of rekruteringsprincipe voor kracht en hypertrofie?

door | mei 14, 2016 | Fitness, Personal Trainer | 0 Reacties

Wil je grote spieren dan zul je zwaar moeten tillen. Het klinkt zo logisch, maar er zijn toch hele kritische wetenschappers die dat wilden toetsen.

 

 

Zwaar en licht, maar allemaal tot falen

Onderzoekers verdeelden daarom 49 gevorderde krachtsporters over twee groepen en zorgden ervoor dat ze gemiddeld gelijk waren in leeftijd, vetvrije massa, trainingservaring en kracht. Er is gekozen voor basic lifts en de eerste groep voerde deze uit op lage intensiteit (LI) en dat betekende 30-50% RM (20-25 reps). De andere groep deed het op hoge intensiteit (HI) wat zich concreet vertaalde in 75-90% RM (8-12 reps). Alle sets werden uitgevoerd tot falen, zoals het rekruteringsprincipe voorschrijft. Ze stelden de vetvrije massa vast met behulp van een DEXA, namen een spierbiopt om te zien of de spiervezels veranderden als gevolg van de training en keken of de hormoonconcentraties zoals cortisol en testosteron voor en direct na de training verschilden.

Zoek de verschillen

Na 12 weken krachttraining en metingen, bleek er geen enkel verschil te zijn in de toename van hypertrofie, hormoonconcentraties. Er bleek ook geen verschuiving in type spiervezelaanmaak. Er was op alle onderdelen krachttoename, maar het meest opvallende was dat ook daar geen verschil tussen de groepen zat. De enige uitzondering was het resultaat in bankdrukken, want daar was HI groep superieur. Er is geen duidelijke reden aan te wijzen voor het verschil. De rest van de resulaten liggen in lijn met voorgaande onderzoeken. Het sterkt het idee van Carpinelli dat het vooral draait om het rekruteringsprincipe en dus activatie van alle spiervezels. Dat kan door de weerstand te verhogen of de spieren uit te putten.

Overtuiging of data?
Conclusie
Het veld van kracht- en hypertrofietraining begint zich eindelijk in rap tempo te ontwikkelen, nu serieuze wetenschappers, waaronder de groep van dr. Stuart Phillips, zich ermee gaan bemoeien. Zij strepen alle theorieën een voor een af en hebben verder geen belang. Ze verkopen geen methode, ze verkopen geen boeken en ze hoeven ook hun geld niet te verdienen door uit de kleren te gaan. Ze laten de data spreken in plaats van autoriteit en uit deze data blijken dat ook gevorderde krachtsporters met lichte weerstand (30% RM) net zoveel hypertrofie kunnen behalen. Het rekruteringsprincipe viert hoogtij.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Fitness'

Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

Personal training (PT) is ontstaan in de vorige eeuw, maar het is het laatste decennium als beroep doorgebroken in Nederland. Het wordt door fitnessorganisaties over de hele wereld gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten en in Nederland hebben diverse...

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

De haklanding in perspectief

De bekende professor Daniel Lieberman levert met een nieuwe publicatie, aanvullende inzichten in het ontstaan van loopblessures. Hij kan biomechanisch aannemelijk maken, dat een haklanding, het risico op blessures vergroot. Deze overtuiging werd tot nu toe niet...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

 

 

De ziekte burnout erkend

De moderne wereld en de millennialgeneratie in het bijzonder wordt geplaagd door een ziekte die burnout genoemd wordt. De schatting is dat 14 procent van de werkende bevolking hier last van heeft, maar toch was er geen erkenning. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft...

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Ruim 30 geneeskundigen, hoogleraren en economen pleiten voor een radicale verandering in de gezondheidszorg om de diabetesepidemie te keren. Ze ondertekenden een brief die gepubliceerd werd in de NRC, waarin ze beschrijven hoe het breed implementeren van...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

  • Dit is een repost van 15 nov 2011

Geraadpleegde bron(nen)