Zijn hip thrusters beter in het verbeteren van de sprint prestaties dan de squat?

door | nov 22, 2016 | Fitness, Personal Trainer

Volgens de weerstandsrichtingtheorie zou een hip thruster de sprint prestaties meer moeten verbeteren dan een squat. Recent is dit getest in een experiment, waarbij de hip thruster het op moest nemen tegen de front squat.

De front squatgroep verbeterde de sprintprestaties niet

Het onderzoek
In totaal werden 24 jonge mannen (tieners), met tenminste een jaar ervaring met de squat, verdeeld in een hip thrustergroep (n=13) en een front squatgroep (n=11). Ze moesten hun eigen oefening, twee maal per week voor een periode van zes weken, trainen op een weerstand van 3 RM. De hip thrustergroep deed het daarna beter op de 10 meter sprint en de front squatgroep verbeterde de verticale sprong. De front squatgroep verbeterde echter niet op de sprint. De resultaten liggen in lijn met de weerstandsrichtingtheorie.

De front squat leidt (bijna) altijd tot verbetering van sprintprestaties

Overwegingen
Hoewel het resultaat intuïtief lijkt, blijft het wat onbevredigend. Andere onderzoeken laten namelijk zien dat de front squat, wel verbetering oplevert tijdens het sprinten en zelfs binnen dezelfde periode van 6 weken. Het is ook onduidelijk waarom er gekozen is voor een front squat in plaats van een back squat. Alle deelnemers hadden al een jaar ervaring met squatten en dat zal voornamelijk de backsquat geweest zijn. Het probleem van een front squat is dat je gemiddeld 30 procent minder gewicht kunt verzetten en het is dus mogelijk dat ze daardoor juist in squatprestatie achteruit gingen. Het kleine deelnemersaantal maakt de resultaten ook al niet heel betrouwbaar. Zoals gezegd, vooral onbevredigend.

De mooie theorie is in de praktijk nog niet bevestigd

Conclusie
De weerstandstheorie dicteert dat als je weerstand horizontaal is, dat je het ook in die richting moet trainen. Bij sprinten op 10 meter is de weerstand horizontaal en verbetering is dan ook met een hip thruster geen verrassing. Opvallend is het gebrek aan verbetering in de front squat, die consistent in alle onderzoeken wel verbetering laat zien. Het betekent dat er iets niet klopt en dat de weerstandstheorie vooral nog steeds theoretisch en niet empirisch gevalideerd is. Zoals altijd, is meer onderzoek welkom, maar in dit geval, smachten we naar meer.

Meer relevante artikelen uit deze categorie 'Fitness'

Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

Personal training deel 1: Definitie- en opleidingsniveau

Personal training (PT) is ontstaan in de vorige eeuw, maar het is het laatste decennium als beroep doorgebroken in Nederland. Het wordt door fitnessorganisaties over de hele wereld gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten en in Nederland hebben diverse...

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

Spierhypertrofie deel 4: Meer schade, meer spiergroei?

  De zoektocht naar efficiëntere manieren van het bereiken van spierhypertrofie heeft drie mechanismen blootgelegd, namelijk trainingsvolume, metabole stress en spierschade. Wat is de rol van de laatste en is het überhaupt noodzakelijk?Groei zonder schade Om...

De haklanding in perspectief

De haklanding in perspectief

De bekende professor Daniel Lieberman levert met een nieuwe publicatie, aanvullende inzichten in het ontstaan van loopblessures. Hij kan biomechanisch aannemelijk maken, dat een haklanding, het risico op blessures vergroot. Deze overtuiging werd tot nu toe niet...

Dit onderwerp wordt behandeld in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

id Plein en Chivo starten een opleiding re-integratiecoach

id Plein en Chivo starten een opleiding re-integratiecoach

Een re-integratiecoach helpt werknemers om te re-integreren bij een nieuwe werkgever als dat niet lukt bij de huidige werkgever. Dit vereist gevorderde coachvaardigheden en kennis van de wet- en regelgeving. De combinatie blijkt zeldzaam te zijn, en daarom starten het...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Contreras B (2016), Vigotsky AD, Schoenfeld BJ, e.a. Effects of a six-week hip thrust versus front squat resistance training program on performance in adolescent males: A randomized-controlled trial. J Strength Cond Res. 2016 May 28.
  • Lockie RG (2012), Murphy AJ, Schultz AB, e.a.  The effects of different speed training protocols on sprint acceleration kinematics and muscle strength and power in field sport athletes. J Strength Cond Res. 2012 Jun;26(6):1539-50.