Hoe bruikbaar is de Bravermantest?

door | jul 1, 2018 | Vitaliteitscoach, Voeding

Volgens Dr. Eric Braverman vloeien veel van onze gezondheidsklachten voort uit een disbalans van neurotransmitters. Hij ontwikkelde een vragenlijst, de zogenaamde Bravermantest, waarmee een dergelijke disbalans vastgesteld zou kunnen worden, die vervolgens leidt tot een advies van supplementen. Hoe bruikbaar is deze Bravermantest?

 

 

Validiteit

Van een test is het altijd belangrijk om te weten of deze valide is of anders gesteld, of de test ook daadwerkelijk meet wat er geclaimd wordt. Zou een vragencombinatie zoals bijvoorbeeld ‘ik vind het gemakkelijk om mijn gedachten te sorteren’ en ‘ik kan mij goed concentreren’, daadwerkelijk iets zeggen over de balans in het dopaminesysteem? Dat zou getest moeten zijn, maar wij zijn niet bekend met een dergelijke toetsing in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is het ook interessant om te weten, hoe de koppeling van de persoonlijkheidsbeschrijving en de desbetreffende neurotransmitter tot stand is gekomen. Opmerkelijk is dat dr. Braverman volgens PUBMED 90 publicaties op zijn naam heeft staan en in geen van deze 90 wordt een vragenlijst getoetst. Of een specifieke set vragen kan leiden tot de suggestie dat er een tekort is van een neurotransmitter is daarmee ook beantwoord. De vragenlijst kan persoonlijkheid noch tekorten vaststellen en het zou ook onvoorstelbaar veel geld kosten om zoiets te ontwikkelen. Geld dat Braverman niet heeft, aangezien hij failliet is door de vele rechtszaken die hij verloren heeft. Die wetenschappelijke publicaties zijn overigens vooral hypothesevormende stukken, verzinsels die net plausibel genoeg zijn, om gepubliceerd te worden. Veel van die publicaties van Braverman verwijzen ook naar elkaar, waardoor de invloed van de eigen publicaties kunstmatig wordt opgehoogd. Daardoor ontstaat een spinnenweb van verzinsels die nog nooit getoetst zijn. De test, de uitkomsten en de adviezen zijn allemaal invalide.

De Bravermantest

Een organisme, zo complex als de mens, kan niet zonder een uitgebreid communicatiesysteem waarin de talloze cellen georkestreerd samenwerken. Neurotransmitters, boodschappers van de hersencellen, vormen een belangrijk onderdeel van dit systeem. Volgens Braverman zou zijn test niet alleen jouw persoonlijkheid kunnen vaststellen, maar ook of je tekorten hebt aan één of meerdere van deze neurotransmitters. Het draait allemaal om het kwartet bestaande uit dopamine, acetylcholine, serotonine en GABA. De vragenlijst bestaat uit twee delen, namelijk een persoonlijkheidstest en een deprivatietest. Volgens de test zou een dominante persoonlijkheid betekenen dat je dopaminesysteem in balans is. Als je serotoninesysteem in balans is dan behoor je kennelijk tot de 17 procent van de bevolking die zich prima kan vermaken. In het deprivatiedeel wordt gescreend op tekorten. Zo zou bij meer dan 50 symptomen reikend van energie- tot geheugenverlies, sprake zijn van een dopaminetekort, terwijl depressie natuurlijk gekoppeld is aan een serotoninetekort. De vaststelling gaat overigens meteen gepaard met suggesties voor supplementen die je kunt nemen om dit soort problemen op te lossen. Niet vreemd, gezien de voorliefde van Eric Braverman voor de orthomoleculaire geneeskunde.

Overwegingen

Het idee dat je met een vragenlijst een persoonlijkheid in kaart kunt brengen is niet nieuw. Daar is een gouden standaard voor, namelijk de NEO PI, die uiteindelijk 5 persoonlijkheidstrekken beschrijft (Big Five). Deze kunnen opgemengd worden tot een nagenoeg onbeperkt aantal persoonlijkheden. Geen van deze trekken komt overeen met de Bravermancategorieën en geen van hen is direct gekoppeld aan een neurotransmitter, ondanks decennia aan onderzoek van talloze wetenschappers. Ook tekorten zijn moeilijk te koppelen aan een symptoom, zeker als het gaat om serotonine. In een interessante casuspublicatie werd een jongeman beschreven met sepiapterin reductase deficiëntie (SRD). Deze patiënten hebben een tekort aan een enzym dat noodzakelijk is om serotonine en dopamine te produceren. Bij deze patiënt werd op 5-jarige leeftijd al een dopaminetekort vastgesteld, maar het enorm tekort aan serotonine, pas op 27-jarige leeftijd. De patiënt was namelijk niet depressief. Het is dus lastig om een tekort aan een neurotransmitter toe te schrijven aan een of meerdere symptomen. De Bravermantest is echter heel aantrekkelijk, omdat het een concreet advies combineert met een aansprekende verklaring, die bovendien leidt tot extra inkomsten uit supplementen. Het is dan ook niet echt een verrassing dat ‘biohackers’ Tim Ferris en Charles Poliquin, deze test promoten. Zij zijn van overgesimplificeerde hormonale verklaringen overgestapt op de neurotransmitter-trein. Zij hebben ook een historie van bizarre claims, maar in tegenstelling tot Dr. Braverman zijn ze in ieder geval niet meerdere malen veroordeeld op onethisch handelen, seksueel misbruik, fraude en obstructie van justitie. Ook dat geeft weinig vertrouwen in Braverman.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Dr. Eric Braverman heeft de gelijknamige test ontwikkeld, die de persoonlijkheid en een eventuele disbalans in neurotransmitters in kaart moet brengen. Zijn wetenschappelijke publicaties zijn vooral hypothesevormende artikelen, die samen niet meer zijn dan een ideeënbus. Wat we nodig hebben is bewijs, maar dat wordt niet geleverd. Het alternatief is hem geloven op zijn woord. Het gegeven dat de Braverman meerdere malen is veroordeeld op onethisch en onveilig handelen, maar ook fraude en seksueel misbruik, geeft weinig vertrouwen in de integriteit van deze arts. De test is niet gevalideerd, overgesimplificeerd, kent geen enkele diagnostische waarde en lijkt vooral een fuik voor supplementverkoop.

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Wat voegt de leefstijlarts toe?

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2024: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Het echte verhaal over Ikigai

Het echte verhaal over Ikigai

Op de foto zie je Mieko Kamiya, een Japanse psychiater en auteur van het boek 'Ikigai ni Tsuite' (Over de zin van het leven). Hoewel ze ze wordt beschouwd als de geestelijke moeder van Ikigai, bestaat het concept al heel lang. Er zijn heel veel misverstanden over...

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Leu-Semenescu S (2010), Arnulf I, Decaix C, e.a. Sleep and Rhythm Consequences of a Genetically Induced Loss of Serotonin. Sleep. 2010 Mar 1; 33(3): 307–314.