Hoe bruikbaar is de Bravermantest?

door | jul 1, 2018 | Vitaliteitscoach, Voeding | 0 Reacties

Volgens Dr. Eric Braverman vloeien veel van onze gezondheidsklachten voort uit een disbalans van neurotransmitters. Hij ontwikkelde een vragenlijst, de zogenaamde Bravermantest, waarmee een dergelijke disbalans vastgesteld zou kunnen worden, die vervolgens leidt tot een advies van supplementen. Hoe bruikbaar is deze Bravermantest?

Validiteit

Van een test is het altijd belangrijk om te weten of deze valide is of anders gesteld, of de test ook daadwerkelijk meet wat er geclaimd wordt. Zou een vragencombinatie zoals bijvoorbeeld ‘ik vind het gemakkelijk om mijn gedachten te sorteren’ en ‘ik kan mij goed concentreren’, daadwerkelijk iets zeggen over de balans in het dopaminesysteem? Dat zou getest moeten zijn, maar wij zijn niet bekend met een dergelijke toetsing in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is het ook interessant om te weten, hoe de koppeling van de persoonlijkheidsbeschrijving en de desbetreffende neurotransmitter tot stand is gekomen. Opmerkelijk is dat dr. Braverman volgens PUBMED 90 publicaties op zijn naam heeft staan en in geen van deze 90 wordt een vragenlijst getoetst. Of een specifieke set vragen kan leiden tot de suggestie dat er een tekort is van een neurotransmitter is daarmee ook beantwoord. De vragenlijst kan persoonlijkheid noch tekorten vaststellen en het zou ook onvoorstelbaar veel geld kosten om zoiets te ontwikkelen. Geld dat Braverman niet heeft, aangezien hij failliet is door de vele rechtszaken die hij verloren heeft. Die wetenschappelijke publicaties zijn overigens vooral hypothesevormende stukken, verzinsels die net plausibel genoeg zijn, om gepubliceerd te worden. Veel van die publicaties van Braverman verwijzen ook naar elkaar, waardoor de invloed van de eigen publicaties kunstmatig wordt opgehoogd. Daardoor ontstaat een spinnenweb van verzinsels die nog nooit getoetst zijn. De test, de uitkomsten en de adviezen zijn allemaal invalide.

De Bravermantest

Een organisme, zo complex als de mens, kan niet zonder een uitgebreid communicatiesysteem waarin de talloze cellen georkestreerd samenwerken. Neurotransmitters, boodschappers van de hersencellen, vormen een belangrijk onderdeel van dit systeem. Volgens Braverman zou zijn test niet alleen jouw persoonlijkheid kunnen vaststellen, maar ook of je tekorten hebt aan één of meerdere van deze neurotransmitters. Het draait allemaal om het kwartet bestaande uit dopamine, acetylcholine, serotonine en GABA. De vragenlijst bestaat uit twee delen, namelijk een persoonlijkheidstest en een deprivatietest. Volgens de test zou een dominante persoonlijkheid betekenen dat je dopaminesysteem in balans is. Als je serotoninesysteem in balans is dan behoor je kennelijk tot de 17 procent van de bevolking die zich prima kan vermaken. In het deprivatiedeel wordt gescreend op tekorten. Zo zou bij meer dan 50 symptomen reikend van energie- tot geheugenverlies, sprake zijn van een dopaminetekort, terwijl depressie natuurlijk gekoppeld is aan een serotoninetekort. De vaststelling gaat overigens meteen gepaard met suggesties voor supplementen die je kunt nemen om dit soort problemen op te lossen. Niet vreemd, gezien de voorliefde van Eric Braverman voor de orthomoleculaire geneeskunde.

Overwegingen

Het idee dat je met een vragenlijst een persoonlijkheid in kaart kunt brengen is niet nieuw. Daar is een gouden standaard voor, namelijk de NEO PI, die uiteindelijk 5 persoonlijkheidstrekken beschrijft (Big Five). Deze kunnen opgemengd worden tot een nagenoeg onbeperkt aantal persoonlijkheden. Geen van deze trekken komt overeen met de Bravermancategorieën en geen van hen is direct gekoppeld aan een neurotransmitter, ondanks decennia aan onderzoek van talloze wetenschappers. Ook tekorten zijn moeilijk te koppelen aan een symptoom, zeker als het gaat om serotonine. In een interessante casuspublicatie werd een jongeman beschreven met sepiapterin reductase deficiëntie (SRD). Deze patiënten hebben een tekort aan een enzym dat noodzakelijk is om serotonine en dopamine te produceren. Bij deze patiënt werd op 5-jarige leeftijd al een dopaminetekort vastgesteld, maar het enorm tekort aan serotonine, pas op 27-jarige leeftijd. De patiënt was namelijk niet depressief. Het is dus lastig om een tekort aan een neurotransmitter toe te schrijven aan een of meerdere symptomen. De Bravermantest is echter heel aantrekkelijk, omdat het een concreet advies combineert met een aansprekende verklaring, die bovendien leidt tot extra inkomsten uit supplementen. Het is dan ook niet echt een verrassing dat ‘biohackers’ Tim Ferris en Charles Poliquin, deze test promoten. Zij zijn van overgesimplificeerde hormonale verklaringen overgestapt op de neurotransmitter-trein. Zij hebben ook een historie van bizarre claims, maar in tegenstelling tot Dr. Braverman zijn ze in ieder geval niet meerdere malen veroordeeld op onethisch handelen, seksueel misbruik, fraude en obstructie van justitie. Ook dat geeft weinig vertrouwen in Braverman.

Conclusie

Dr. Eric Braverman heeft de gelijknamige test ontwikkeld, die de persoonlijkheid en een eventuele disbalans in neurotransmitters in kaart moet brengen. Zijn wetenschappelijke publicaties zijn vooral hypothesevormende artikelen, die samen niet meer zijn dan een ideeënbus. Wat we nodig hebben is bewijs, maar dat wordt niet geleverd. Het alternatief is hem geloven op zijn woord. Het gegeven dat de Braverman meerdere malen is veroordeeld op onethisch en onveilig handelen, maar ook fraude en seksueel misbruik, geeft weinig vertrouwen in de integriteit van deze arts. De test is niet gevalideerd, overgesimplificeerd, kent geen enkele diagnostische waarde en lijkt vooral een fuik voor supplementverkoop.

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Tientallen boektitels, vele cursussen en ontelbare blogs zijn er verschenen over het microbioom. Het betreft de honderden kolonies aan bacteriesoorten die leven in onze darmen. Dit microbioom zou via verschillende wegen een enorme invloed hebben op de gezondheid van...

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet? Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om...

Clip: Verhoogt rood vleesconsumptie risico op (pre)diabetes?

Het advies bij prediabetes is minder rood vlees, meer volkoren. Hoe sterk is dat advies onderbouwd? Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Ruim 30 geneeskundigen, hoogleraren en economen pleiten voor een radicale verandering in de gezondheidszorg om de diabetesepidemie te keren. Ze ondertekenden een brief die gepubliceerd werd in de NRC, waarin ze beschrijven hoe het breed implementeren van...

Clip: Koolhydraatarm dieet niet nodig voor diabetes type 2

In de gezondheidszorg lijkt men ervan overtuigd dat koolhydraatarm ook wel bekend als lowcarb noodzakelijk is bij de bestrijding van diabetes type 2 Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • Leu-Semenescu S (2010), Arnulf I, Decaix C, e.a. Sleep and Rhythm Consequences of a Genetically Induced Loss of Serotonin. Sleep. 2010 Mar 1; 33(3): 307–314.