Clip: Armoede slecht voor het hart

door | jul 10, 2019 | Klinisch vitaliteitskundige, Leefstijl, stress

Armoede wordt al langere tijd in verband gebracht met hartklachten en een kortere levensverwachting. Onderzoekers wilden weten via welke mechanisme.

Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in de context te bespreken.

De lagere SES (sociale economische status), armoede, worden consistent gecorreleerd met meer ziekte en een kortere levensverwachting. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die relatie is, maar men vermoed stress. Een recent onderzoek geeft weer aanwijzingen.

 

 

Het onderzoek

De onderzoekers wisten beelden te bemachtigen van ruim 500 deelnemers die om verschillende redenen een complete lichaam PET/CT scan ondergingen. De deelnemers uit de selectie mochten niet jonger zijn dan 30 jaar (gemiddeld 55 jaar), hadden geen chronische ontstekingsziekte of hart- en vaatziekten. De standaard leefstijlfactoren werden in kaart gebracht zoals BMI, hypertensie, etc. De meer bijzondere inventarisaties waren onder ander de SES van de omgeving waar een deelnemer woonde. Daarbij werd gekeken naar factoren als gemiddeld inkomen van de buurt, maar ook criminaliteitscijfers. Ook werden ontstekingen aan de vaatwanden en activiteit van het beenmerg in kaart gebracht. In het beenmerg is het immuunsysteem heel actief. Bij de helft van de deelnemers werd de amygdala activiteit vastgesteld, het breindeel dat een centrale rol lijkt te spelen in het lichaamseigen alarmsysteem. Het is duidelijk dat de onderzoekers bekende mechanismen van stress in kaart wilden brengen.

 

Het resultaat

Na 4 jaar bleken er 40 incidenten te zijn van hartklachten. Die deelnemers waren ouder dan gemiddeld (68 jaar). Er werden interessante correlaties gevonden die bestaande hypotheses bevestigen. Armoede werd invers gecorreleerd met  amygdala activiteit. Hoe slechter de buurt, hoe meer het lichaam in een beschermstand leek te staan. Hogere amygdala- en beenmergactiviteit, maar ook ontstekingen aan de vaten werden gecorreleerd met een grotere kans op hartklachten. Deze relatie werd na correctie op roken en obesitas 6 keer sterker. Ook een correctie op toegang tot zorg leidde tot een 3,6 keer sterkere correlatie tussen armoede en hartklachten. Dit is een observationeel onderzoek en dat maakt een oorzaak-gevolg conclusie trekken lastig, maar het sluit allemaal aan op het idee dat lage graad inflammatie, als gevolg van stress, een beslissende rol speelt bij de ontwikkeling of in ieder geval de versnelling van welvaartziekten. 

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Dat armoede consistent wordt gecorreleerd met een kortere levensverwachting is een gegeven, maar over het mechanisme is meer onzekerheid. In dit onderzoek worden omgevingsfactoren in verband gebracht met meer amygdala- en beenmerg activiteit, ontstekingen aan de vaten. Deze tekenen van stress werden in verband gebracht met een grotere kans op hartklachten. Als de omgeving zo’n sterk effect heeft, dan is het nog maar de vraag of het zinvol of zelfs ethisch is dat men stuurt op leefstijlgeneeskunde, waarbij vooral de verantwoording wordt neergelegd bij het individu. Voor de gezondheidszorg en ook voor een vitaliteitstherapeut is het handig om te weten in wat voor soort buurt de client woont.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Meer lezen uit deze categorie 'Vitaliteit' :

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit artikel noemen we een clip, een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Tawakol A (2019), Osborne MT, Wang Y, e.a. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019 Jul 2;73(25):3243-3255