Clip: Armoede slecht voor het hart

door | jul 10, 2019 | Leefstijl, stress, Vitaliteitstherapeut

Armoede wordt al langere tijd in verband gebracht met hartklachten en een kortere levensverwachting. Onderzoekers wilden weten via welke mechanisme.

Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in de context te bespreken.

De lagere SES (sociale economische status), armoede, worden consistent gecorreleerd met meer ziekte en een kortere levensverwachting. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die relatie is, maar men vermoed stress. Een recent onderzoek geeft weer aanwijzingen.

 

 

Het onderzoek

De onderzoekers wisten beelden te bemachtigen van ruim 500 deelnemers die om verschillende redenen een complete lichaam PET/CT scan ondergingen. De deelnemers uit de selectie mochten niet jonger zijn dan 30 jaar (gemiddeld 55 jaar), hadden geen chronische ontstekingsziekte of hart- en vaatziekten. De standaard leefstijlfactoren werden in kaart gebracht zoals BMI, hypertensie, etc. De meer bijzondere inventarisaties waren onder ander de SES van de omgeving waar een deelnemer woonde. Daarbij werd gekeken naar factoren als gemiddeld inkomen van de buurt, maar ook criminaliteitscijfers. Ook werden ontstekingen aan de vaatwanden en activiteit van het beenmerg in kaart gebracht. In het beenmerg is het immuunsysteem heel actief. Bij de helft van de deelnemers werd de amygdala activiteit vastgesteld, het breindeel dat een centrale rol lijkt te spelen in het lichaamseigen alarmsysteem. Het is duidelijk dat de onderzoekers bekende mechanismen van stress in kaart wilden brengen.

 

Het resultaat

Na 4 jaar bleken er 40 incidenten te zijn van hartklachten. Die deelnemers waren ouder dan gemiddeld (68 jaar). Er werden interessante correlaties gevonden die bestaande hypotheses bevestigen. Armoede werd invers gecorreleerd met  amygdala activiteit. Hoe slechter de buurt, hoe meer het lichaam in een beschermstand leek te staan. Hogere amygdala- en beenmergactiviteit, maar ook ontstekingen aan de vaten werden gecorreleerd met een grotere kans op hartklachten. Deze relatie werd na correctie op roken en obesitas 6 keer sterker. Ook een correctie op toegang tot zorg leidde tot een 3,6 keer sterkere correlatie tussen armoede en hartklachten. Dit is een observationeel onderzoek en dat maakt een oorzaak-gevolg conclusie trekken lastig, maar het sluit allemaal aan op het idee dat lage graad inflammatie, als gevolg van stress, een beslissende rol speelt bij de ontwikkeling of in ieder geval de versnelling van welvaartziekten. 

Conclusie

Dat armoede consistent wordt gecorreleerd met een kortere levensverwachting is een gegeven, maar over het mechanisme is meer onzekerheid. In dit onderzoek worden omgevingsfactoren in verband gebracht met meer amygdala- en beenmerg activiteit, ontstekingen aan de vaten. Deze tekenen van stress werden in verband gebracht met een grotere kans op hartklachten. Als de omgeving zo’n sterk effect heeft, dan is het nog maar de vraag of het zinvol of zelfs ethisch is dat men stuurt op leefstijlgeneeskunde, waarbij vooral de verantwoording wordt neergelegd bij het individu. Voor de gezondheidszorg en ook voor een vitaliteitstherapeut is het handig om te weten in wat voor soort buurt de client woont.

Meer lezen uit deze categorie 'Mededelingen' :

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Online les tijdens de Coronacrisis

Online les tijdens de Coronacrisis

Hoewel Chivo opleidingen al online actief was, heeft de corona-epidemie ons gedwongen om al onze opleidingen op afstand uit te voeren. In die korte tijd hebben we veel geleerd, best-practices uitgewisseld en voorbereid op een langere tijd van verminderde fysieke...

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Onze opleidingen worden constant aangepast op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en de feedback van onze vitaliteitsprofessionals in het veld. Dat heeft geleid tot een aanpassing aan de basisstructuur voor 2020.    Het vak toegepaste ethiek maakt...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit artikel noemen we een clip, een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Tawakol A (2019), Osborne MT, Wang Y, e.a. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019 Jul 2;73(25):3243-3255