Online les tijdens de Coronacrisis

door | apr 1, 2020 | Opleidingnieuws |

Hoewel Chivo opleidingen al online actief was, heeft de corona-epidemie ons gedwongen om al onze opleidingen op afstand uit te voeren. In die korte tijd hebben we veel geleerd, best-practices uitgewisseld en voorbereid op een langere tijd van verminderde fysieke verplaatsing. Het betekent concreet dat we de lessen ook vanaf 29 april tot en met juni van 2020 grotendeels online zullen voortzetten met een aantal belangrijke wijzigingen.

 

 

1. Tweewekelijkse lessen naar wekelijkse lessen

Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren na juli, de Summerschool of zelfs het najaar.De maatregelen zijn noodzakelijk om een overbelasting van de intensive care te voorkomen. De maatregelen lijken echter te werken, aangezien de besmetting (reproductiegetal) met een factor tien is gedaald. Gelijkertijd vraag de overheid om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden door sportscholen te blijven betalen, de schoonmaak, etc. Ook als de dienst niet wordt geleverd. We blijven onze diensten leveren, maar online.

Thuisblijvers zijn gebaat bij meer structuur en aangezien deze meer wekelijks dan tweewekelijks is georganiseerd, gaan we vanaf 29 april 2020 over op wekelijks klassikale contactmomenten online. Mocht je omwille van andere afspraken op tussentijdse weken de online lessen missen, dan is het goed om te weten dat de lessen worden opgenomen en op een ander tijdstip nog nagekeken kunnen worden. We verwachten wel dat je aanwezig bent op de oorspronkelijke gecommuniceerde data en de presentieplicht van 80% blijft van kracht voor die data.

2. Klassikale lesdag van 5 uur netto naar 2,5 uur

Het is in zijn algemeenheid al lastig om 5 uur lang focus te houden tijdens een les, maar dat blijkt online nog moeilijker, mede door afleidingen in het huis. Door over te stappen op een wekelijkse structuur, kunnen we die contactmomenten beperken tot netto 2,5 uur. Dat maakt het gemakkelijker om de aandacht erbij te houden. Aangezien een groot deel van de opleiding nog steeds zelfstudie vereist, verandert dat niets aan het gegeven dat je tijd moet plannen voor het huiswerk en dus ook het contactmoment.

De lessen die op de dagen geprogrammeerd stonden tussen 14:00-20:00u zijn omgezet naar 14:00-17:00u. De lessen van 10:00-16:00u naar 10:00-13:00u.

3. Online veiligheid en privacy

De online contactmomenten worden via de webservice Zoom gefaciliteerd. Deze Amerikaanse provider is recent negatief in het nieuws geweest vanwege een veiligheidslek en onduidelijkheid over het delen van data met Facebook. Veiligheidslekken zijn uitermate vervelend, maar de schade is meestal minimaal, omdat het lek snel wordt gedicht. Veiligheidslekken zijn onvermijdelijk, omdat programmeren buitengewoon complex is. De norm is dat een programmeur 1 fout maakt per 10 programma-instructies (regels). Een telefoonsysteem als Android bestaat uit ruim 4 miljoen van die regels en dat geeft een idee van de potentiële veiligheidsproblematiek. Alle software heeft daar mee te maken en de vraag is niet of er een veiligheidslek is, maar wanneer deze wordt ontdekt en hoe snel deze gedicht wordt. Dat is de reden waarom je constant updates hebt voor de mobiele telefoon, browser, je computer, je WordPressite, etc.

 

De coronacrisis heeft Zoom in één keer nieuwswaardig gemaakt, waardoor verhalen begonnen te circuleren. Het lek van Zoom is echter allang gedicht en toch zullen er ongetwijfeld meer lekken volgen. Ook andere services hebben lekken, maar die trekken op dit moment simpelweg niet de aandacht. Zoom voldoet aan de Europese regels van online privacy (GDPR) en heeft uitgebreide documenten met betrekking tot welke data ze opslaan, net als andere partijen. Wij delen geen emailadressen met hen, aangezien onze studenten een link aangereikt krijgen via de besloten community. Als men nog veiliger wil, dan kan men een privétabblad in de browser openen en daar de link inplakken. Na consult zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen reden is om van provider te veranderen.

 

*Aanvulling 5 april 2020

Zoom heeft de instelling veranderd en je beland daardoor eerst in een wachtkamer, waarna je moet door de docent wordt toegelaten. Dit is om het fenomeen Zoombombing tegen te gaan, waarbij onbekenden ineens in de les verschijnen. Dit is echter geen veiligheidslek, maar gevolg van opzet. Zoombombing vindt vooral plaats op scholen, waarbij leerlingen op fora links (en wachtwoorden) plaatsen met het verzoek aan lezers om de les te komen verstoren (Zoombombing dus). Dat is dus het grootste euvel en het gaat dus niet om een technisch, maar een (a)sociaal probleem.

4. De lessen blijven een klassikaal karakter houden
Natuurlijk is het mogelijk om de lessen vooraf op te nemen, zodat je geen vaste contactmomenten hebt. Het klassikale karakter blijkt echter veel voordelen te bieden. Je leert immers minstens net zoveel van de vragen van je medestudenten als dat je het leert van de antwoorden die je krijgt. Verhalen en casuïstiek van mede-studenten zijn waardevol en vaak inspirerend. Vragen stellen gaat ook echt veel beter verbaal dan schriftelijk en juist die interactie maakt een klassikale les zo waardevol. Daarnaast kun je oefenen in de zogenaamde break-out rooms, zodat je meer vlieguren kunt draaien. Om het maximale hier uit te halen, verzoeken we iedereen de camera aan te zetten. De microfoon kun je uitzetten en dat is handig als je meetypt, iets eet en vooral als je een echo veroorzaakt. De echo ontstaat bij een trage verbinding en / of een trage computer, omdat het geluid uit de speaker niet op tijd wordt gefilterd en weer de microfoon induikt. Je kunt dan je hand opsteken als je wat wilt vragen, waarna je tijdelijk je microfoon openzet. In veel gevallen kan de microfoon gewoon open blijven staan, helemaal als je een koptelefoon met microfoon hebt, zoals die van je telefoon. Of de les levendiger wordt, hangt sterk af van de inspanning die jezelf ook levert. Wij zouden er blij mee zijn, omdat iedereen inclusief jijzelf er meer uit gaat halen.
5. Extra presentaties in het lesmanagement systeem

In ons lesmanagementsysteem (LMS) zijn diverse presentaties met lesonderwerpen aanwezig. Dat zullen we iets uitbreiden, zodat we de kortere contacturen meer in kunnen zetten om te oefenen en voor casuïstiek.

6. Hoe zit het met de module Functioneel Trainen?

De fitnesswereld leert op dit moment in rap tempo meer online te werken. Ook vóór de coronacrisis bleek dit al een belangrijke ontwikkeling te zijn en onze lessen kregen daar een steeds groter aandeel in. Zo maakten we onderscheid tussen personal training en privé training. Je kunt personal training doen zonder de cliënt ooit gezien te hebben of ooit te zien, terwijl privé training juist vereist dat het één op één is, maar nog steeds online kan. Onze online ervaringen die we al jaren hebben gaan we met je delen in de los te volgen module Functioneel Trainen, onderdeel van de opleiding PT Essentials. Het maakt het gemakkelijker om een grotere klantenkring te ontwikkelen.

Het is mogelijk dat we toch in juli besluiten een dag fysiek met elkaar door te brengen om met materiaal te werken uit de gym. Dat hangt sterk af van het beleid en de mogelijkheden te zijner tijd. Het is ook mogelijk dat we later in het jaar een optie geven voor een terugkomdag. Communicatie hierover volgt, als er meer bekend is over het coronabeleid. Maar er zal een fysieke samenkomst zijn om de puntjes op de i te zetten.

7. Hoe zit het met de module Fysiek Coachen?

De module Fysiek coachen, onderdeel van de opleiding Vitaliteitscoach en Vitaliteitstherapeut, kan grotendeels online plaatsvinden. Aangezien een deel gaat over de ervaring van fysieke afstand is een fysieke bijeenkomst wel gewenst. Het overgrote deel kan echter uitstekend online worden uitgevoerd en zal daarom in eerste instantie vooral online plaatsvinden.

Het is mogelijk dat we toch in juli besluiten een dag fysiek met elkaar door te brengen. Dat hangt sterk af van het beleid en de mogelijkheden. Het is ook mogelijk dat we later in het jaar een optie geven voor een terugkomdag. Communicatie hierover volgt, als er meer bekend is over het coronabeleid.

8. Aluclinics

De oud-studenten die gebruikmaken van onze permanente educatie (alunet)hebben regelmatig bijeenkomsten in de vorm van aluclinics. Die zullen tot nader order ook online plaatsvinden. De links zullen verspreid worden via de desbetreffende groepen in onze community.

Deze aanpassing geldt voor alle lopende opleidingen. Mocht je zelf interesse hebben in een van onze modules of opleidingen dan kun je meer informatie vinden via de overzichtspagina van Chivo opleidingen met modules als Functioneel Coachen, Toegepaste Ethiek, Fysiek Coachen, Healthcoach en Functioneel Trainen, die je zonder voortraject kunt volgen.

Ook kun je een complete opleiding starten in de maanden april en mei zoals de Vitaliteitscoach, de Vitaliteitstherapeut en de PT Essentials. Deze kunnen deels of geheel online plaats vinden, afhankelijk van de ontwikkelingen.

Conclusie

De coronacrisis verstoort het dagelijks leven en daarmee ook onze opleidingen. De overheid geeft aan dat fysieke afstand de norm is in deze tijd, maar gelijktijdig dringt ze aan op het continueren van de dagelijkse gang van zaken. Door over te gaan op korter durende online klassikale lessen, aangevuld met extra presentaties, kan aan deze wens worden voldaan. Het is een aanpassing, maar het biedt bovendien veel voordelen. Met de ervaring die we hebben en het continu delen van onze best-practices onder de docenten, feedback van studenten en periodieke verbeteringen, vertrouwen we erop dat de kwaliteit gehandhaafd blijft en op sommige punten zelfs verbeterd zal worden.

Meer lezen uit deze categorie 'Klinische leefstijl' :

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

De coronapandemie heeft geleid tot diverse ongegronde of sterk overdreven claims van potentiële interventies ter preventie of behandeling van COVID-19. Een van die controversiële middelen betreft vitamine D. Het heeft deels te maken met het gegeven dat lage vitamine...

Insuline onbegrepen deel 13: Koolhydraatintolerant

Insuline onbegrepen deel 13: Koolhydraatintolerant

Zijn er mensen die niet tegen koolhydraten kunnen en zou dat de reden zijn waarom ze diabetes krijgen? Steeds vaker spreekt men van koolhydraatintolerantie, zo ook in een recent onderzoek van de Ohio universiteit. Deze mensen zouden gebaat zijn bij een...

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Ruim 30 geneeskundigen, hoogleraren en economen pleiten voor een radicale verandering in de gezondheidszorg om de diabetesepidemie te keren. Ze ondertekenden een brief die gepubliceerd werd in de NRC, waarin ze beschrijven hoe het breed implementeren van...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Wat weten we over lange COVID?

Wat weten we over lange COVID?

Besmet worden door het SARS-CoV-2 virus heeft verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Zo'n 40 procent is asymptomatisch en dan heb je oplopend van milde, middelmatige, ernstige klachten tot zeer ernstige klachten. Die laatste twee hebben tot nu toe de...

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Chivo opleidingen