DNA dieet getest!

door | jun 1, 2015 | Vitaliteitscoach, Voeding | 0 Reacties

Verschillende mensen reageren soms totaal anders op hetzelfde dieet. Zou het komen, omdat jouw genen een ander voedingspatroon nodig hebben dan een ander? Dit is recent getoetst in een wetenschappelijk experiment.
Getest in de praktijk, de gecontroleerde praktijk!
Het onderzoek
In totaal werden 51 obese vrouwen verdeeld over twee groepen, waarvan er 21 terecht kwamen in een standaard laag calorisch dieet. De rest werd op basis van een Pathway FIT test verdeeld over hetzelfde standaard dieet, laag-koolhydraat, laag-vet of mediterraan dieet. Het complete traject duurde 24 weken en geen van de groepen bleek superieur gewichtsverlies te tonen. De test en het bijbehorende dieet leveren dus geen extra resultaat op.

Genen spelen zeker een rol, maar we kunnen er nog weinig mee

Overwegingen
Het initiatief tot dit onderzoek is op zich al opvallend, omdat er geen duidelijke mechanismen zijn, waarom een specifiek dieet beter zou aansluiten op een specifiek genetisch profiel. Er zijn soms wat aanwijzingen, maar die struikelen over tegenstrijdige observaties zoals we in een vorige clip hebben besproken. Het experiment is klein van opzet en het resultaat kan daardoor mogelijk vertekend zijn, maar er is nu vooral bewijs tegen de werking van een dergelijke aanpak. DNA gespecificeerde begeleiding gaat ons niets extra opleveren, alleen maar meer kosten. Dat gezegd hebbende, bleek dat zij, die minder obesitasrelateerde genen hadden, meer gewicht en buikomvang te verliezen, ongeacht het dieet. Het aandeel van de bekende genen kan nog geen 2 procent van het additionele gewicht verklaren en dit onderzoek bevestigt alleen maar dat er iets van een genetisch component aan overgewicht zit. Voor sommige mensen is het moeilijker om af te slanken en om slank te blijven.
Meer kosten, zelfde resultaat
Conclusie
Wij staan aan de vooravond van een tsunami aan DNA gerelateerde aanbiedingen voor voedings- en trainingsbegeleiding. Deze producten en diensten zijn vooral gebaseerd op goed klinkende verhalen en niet op wetenschap. De praktijkresultaten die wij gezien hebben, zijn niet beter dan de reguliere begeleiding en daarmee voegt het op dit moment helemaal niets toe. Het dieet wat het beste bij je past is het dieet dat je het langst vol kunt houden!

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Maakt een gezond microbioom een gezond mens?

Tientallen boektitels, vele cursussen en ontelbare blogs zijn er verschenen over het microbioom. Het betreft de honderden kolonies aan bacteriesoorten die leven in onze darmen. Dit microbioom zou via verschillende wegen een enorme invloed hebben op de gezondheid van...

Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet? Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De ziekte burnout erkend

De moderne wereld en de millennialgeneratie in het bijzonder wordt geplaagd door een ziekte die burnout genoemd wordt. De schatting is dat 14 procent van de werkende bevolking hier last van heeft, maar toch was er geen erkenning. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft...

Wat voegt de leefstijlarts toe?

De belangstelling voor leefstijlgeneeskunde bij (huis)artsen neemt toe en dat lijkt terecht te zijn, aangezien veel van de gezondheidsproblemen ontstaan door de wijze waarop we leven. Nu hebben we al leefstijlcoaches en diëtisten. Wat voegt de leefstijlarts toe?    ...

Is leefstijlgeneeskunde beter?

Ruim 30 geneeskundigen, hoogleraren en economen pleiten voor een radicale verandering in de gezondheidszorg om de diabetesepidemie te keren. Ze ondertekenden een brief die gepubliceerd werd in de NRC, waarin ze beschrijven hoe het breed implementeren van...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • Frankwich KA (2015), Egnatios J, Kenyon ML, e.a. Differences in Weight Loss Between Persons on Standard Balanced Versus Nutrigenetic Diets in a Randomized Controlled Trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar 10