Voor chronische pijn kun je naar de vitaliteitstherapeut

door | apr 21, 2018 | Pijn, Vitaliteitstherapeut | 0 Reacties

Ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijnklachten en ze kunnen niet echt ergens terecht. Bloed- en beeldvormend onderzoek wijzen niets uit en pijnstillers werken steeds korter. De vlucht naar het alternatieve circuit is aanlokkelijk, maar er is een evidence-based alternatief, namelijk de vitaliteitstherapeut.

Pijnmechanismen

Tot voor kort, maakte men onderscheid tussen twee mechanische vormen van pijn, namelijk nociceptief en neuropathisch. Bij nociceptief is er sprake van activatie van gevaarsensoren zoals bij hoge druk of inflammatie. Bij neuropathie is er iets mis met de zenuwbanen. Toch was er een vorm van pijn bekend, die niet goed tot de bestaande categorieën gerekend kan worden, maar toch geschaard werd onder neuropathische pijn. In november 2017 werd bij de Internationale vereniging van onderzoek naar pijn (IASP), een derde categorie toegevoegd, namelijk nociplastisch. Bij deze vorm van pijn, is de intensiteit onevenredig ten aanzien van de onderliggende pathologie, als deze al aanwezig is. De behandeling van nociplastische pijn is bij uitstek geschikt voor vitaliteitstherapie.

Nociplastisch

Hoewel het begrip centrale sensitisatie al tijden wordt gebruikt, is het geen mechanische, maar veel meer een neurofysiologische omschrijving van een pijnoorzaak. Men had echter de behoefte aan consistentie die aansloot bij de overige meer mechanische omschrijvingen. Nociplastische pijn gaat uit van het idee dat het brein plastisch is en zich zo vormt dat het sneller reageert (pijn geeft) bij gevaar. Deze derde categorie, maakt het gemakkelijker om pijnklachten te herkennen en te behandelen.

Vitaliteitstherapie

Hoewel er ruim 30 jaar pijnwetenschap voor handen is, blijkt er geen duidelijk beroep te zijn, die om kan gaan met nociplastische klachten. De combinatie van klinische leefstijl, psychosociale interventies en relevante kennis van neuroimmunologie, vertaalt naar een concreet behandelplan, kon voorheen niet worden toebedeeld aan een enkel beroep. Een team van specialisten, die vanuit hun eigen achtergrond, proberen samen te werken, blijkt niet afdoende. Het leidt tot een multimodale- in plaats van een multidimensionale aanpak. Multidisciplinair is niet hetzelfde als integraal. De vitaliteitstherapeut werkt integraal naar het beste wetenschappelijke bewijs en is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV).

De aanpak

Pijn is het gevolg van vele factoren waaronder van wat men weet, wat men verwacht, signalen van bedreiging, de gevoeligheid waarmee de neurofysiologische reactie is afgesteld, etc. De vitaliteitstherapeut zal na het uitsluiten van dominant nociceptieve- en neuropathische oorzaken, overgaan op pijneducatie, de cliënt handvatten geven om de risicoperceptie te verlagen, patronen opsporen die leiden tot pijn, patronen helpen verstoren met nieuwe stimuli en helpen het ecosysteem van basisbehoeften zo in te richten, dat nieuw gedrag kan worden aanvaard en kan beklijven. Het is aanpak die teruggrijpt op de kerncompetenties van de vitaliteitstherapeut, die bestaat uit een integrale benadering van (klinische) life- en leefstijlcoaching. Dat werkt uitstekend, omdat pijn een construct is van het brein. Onze aanpak is een concrete invulling van de biopsychosociale visie van George Engel (1977). Clienten die bij de vitaliteitstherapeut terecht kunnen, die hebben onevenredig veel pijn ten aanzien van hun onderliggende pathologie en een duidelijke neuropathische oorzaak is uitgesloten door een arts of neuroloog.

Conclusie

Pijn is ongrijpbaar en subjectief en is niet altijd het gevolg van een duidelijk aanwijsbare pathologie. Dat type pijn heeft recent een nieuwe classificatie toebedeeld gekregen, namelijk nociplastische pijn. Omdat het vaak gaat om pijn zonder onderliggende pathologie, blijkt een multidisciplinair behandeltraject weinig effectief en hebben we op basis van de wetenschappelijke literatuur gemeend dat een multidimensionaal fenomeen het best behandeld kan worden met een integrale aanpak van (klinische) life- en leefstijlcoaching. Daarmee is het niet meer noodzakelijk om naar het weinig wetenschappelijke alternatieve circuit te vluchten. Er is namelijk een evidence-based alternatief voor de alternatieven en dat is de vitaliteitstherapeut.

Meer artikelen uit deze categorie 'Klinische leefstijl':

Vitaliteitscoaching deel 4: Belang van autonomie

Vroeger hadden we weinig mogelijkheden en tegenwoordig hebben we keus ten overvloede, maar we lijken er als maatschappij niet mee te floreren. Regelmatig vernemen we dat die keuzevrijheid leidt tot teveel autonomie en individualisme. Wij zouden daarvoor in de plaats...

Boekrecensie: Diabetes type 2? Maak jezelf beter

Een vroegtijdige diagnose, behandeling en leefstijlaanpassingen kunnen diabetes type 2 voorkomen een zelfs terugdraaien. Dit staat op de achterzijde van het boek geschreven door specialisten Hanno Pijl en Karine Hoenderdos. Het is geen nieuw boek, maar wel een die dit...

Meer koolhydraten effectief bij diabetes

Met al het lowcarb-geweld in het nieuws lijkt het alsof afslanken meer met koolhydraten te maken heeft dan met de energiebalans. Men lijkt er zelfs van overtuigd dat lowcarb de enige optie is bij diabetes type 2. Dit is echter in strijd met al het bewijs. Koolhydraten...

Dit onderwerp wordt behandeld in de opleidingen:

Recente artikelen (Kennisbank) uit overige categorieën:

 

Vitaliteitscoaching deel 4: Belang van autonomie

Vroeger hadden we weinig mogelijkheden en tegenwoordig hebben we keus ten overvloede, maar we lijken er als maatschappij niet mee te floreren. Regelmatig vernemen we dat die keuzevrijheid leidt tot teveel autonomie en individualisme. Wij zouden daarvoor in de plaats...

Het ontbijt ligt onder vuur

Het advies om te ontbijten om een gezond gewicht te bereiken is al decennnia een vanzelfsprekendheid. Toch is er geen duidelijke wetenschappelijke basis voor en een recente meta-analyse (Sievert K 2019) spreekt deze oude wijsheid dan ook tegen. Het ontbijt ligt heel...

Vitaliteitscoaching deel 3: Voorbij de oppervlakte

Er zijn vele opleiders die een curriculum aanbieden voor vitaliteitscoaches. De verschillen zijn groot en zelfs daar waar ze elkaar lijken te overlappen zijn de overeenkomsten oppervlakkig. In dit artikel gaan we daarom vitaliteit en het landschap van aanbieders in...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • IASP (2017) IASP Council Adopts Task Force Recommendation for Third Mechanistic Descriptor of Pain
    Nov 14, 2017