Voor chronische pijn kun je naar de vitaliteitstherapeut

door | apr 21, 2018 | Klinisch vitaliteitskundige, Pijn

Ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijnklachten en ze kunnen niet echt ergens terecht. Bloed- en beeldvormend onderzoek wijzen niets uit en pijnstillers werken steeds korter. De vlucht naar het alternatieve circuit is aanlokkelijk, maar er is een evidence-based alternatief, namelijk de vitaliteitstherapeut.

 

 

Pijnmechanismen

Tot voor kort, maakte men onderscheid tussen twee mechanische vormen van pijn, namelijk nociceptief en neuropathisch. Bij nociceptief is er sprake van activatie van gevaarsensoren zoals bij hoge druk of inflammatie. Bij neuropathie is er iets mis met de zenuwbanen. Toch was er een vorm van pijn bekend, die niet goed tot de bestaande categorieën gerekend kan worden, maar toch geschaard werd onder neuropathische pijn. In november 2017 werd bij de Internationale vereniging van onderzoek naar pijn (IASP), een derde categorie toegevoegd, namelijk nociplastisch. Bij deze vorm van pijn, is de intensiteit onevenredig ten aanzien van de onderliggende pathologie, als deze al aanwezig is. De behandeling van nociplastische pijn is bij uitstek geschikt voor vitaliteitstherapie.

Nociplastisch

Hoewel het begrip centrale sensitisatie al tijden wordt gebruikt, is het geen mechanische, maar veel meer een neurofysiologische omschrijving van een pijnoorzaak. Men had echter de behoefte aan consistentie die aansloot bij de overige meer mechanische omschrijvingen. Nociplastische pijn gaat uit van het idee dat het brein plastisch is en zich zo vormt dat het sneller reageert (pijn geeft) bij gevaar. Deze derde categorie, maakt het gemakkelijker om pijnklachten te herkennen en te behandelen.

Vitaliteitstherapie

Hoewel er ruim 30 jaar pijnwetenschap voor handen is, blijkt er geen duidelijk beroep te zijn, die om kan gaan met nociplastische klachten. De combinatie van klinische leefstijl, psychosociale interventies en relevante kennis van neuroimmunologie, vertaalt naar een concreet behandelplan, kon voorheen niet worden toebedeeld aan een enkel beroep. Een team van specialisten, die vanuit hun eigen achtergrond, proberen samen te werken, blijkt niet afdoende. Het leidt tot een multimodale- in plaats van een multidimensionale aanpak. Multidisciplinair is niet hetzelfde als integraal. De vitaliteitstherapeut werkt integraal naar het beste wetenschappelijke bewijs en is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV).

De aanpak

Pijn is het gevolg van vele factoren waaronder van wat men weet, wat men verwacht, signalen van bedreiging, de gevoeligheid waarmee de neurofysiologische reactie is afgesteld, etc. De vitaliteitstherapeut zal na het uitsluiten van dominant nociceptieve- en neuropathische oorzaken, overgaan op pijneducatie, de cliënt handvatten geven om de risicoperceptie te verlagen, patronen opsporen die leiden tot pijn, patronen helpen verstoren met nieuwe stimuli en helpen het ecosysteem van basisbehoeften zo in te richten, dat nieuw gedrag kan worden aanvaard en kan beklijven. Het is aanpak die teruggrijpt op de kerncompetenties van de vitaliteitstherapeut, die bestaat uit een integrale benadering van (klinische) life- en leefstijlcoaching. Dat werkt uitstekend, omdat pijn een construct is van het brein. Onze aanpak is een concrete invulling van de biopsychosociale visie van George Engel (1977). Clienten die bij de vitaliteitstherapeut terecht kunnen, die hebben onevenredig veel pijn ten aanzien van hun onderliggende pathologie en een duidelijke neuropathische oorzaak is uitgesloten door een arts of neuroloog.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Pijn is ongrijpbaar en subjectief en is niet altijd het gevolg van een duidelijk aanwijsbare pathologie. Dat type pijn heeft recent een nieuwe classificatie toebedeeld gekregen, namelijk nociplastische pijn. Omdat het vaak gaat om pijn zonder onderliggende pathologie, blijkt een multidisciplinair behandeltraject weinig effectief en hebben we op basis van de wetenschappelijke literatuur gemeend dat een multidimensionaal fenomeen het best behandeld kan worden met een integrale aanpak van (klinische) life- en leefstijlcoaching. Daarmee is het niet meer noodzakelijk om naar het weinig wetenschappelijke alternatieve circuit te vluchten. Er is namelijk een evidence-based alternatief voor de alternatieven en dat is de vitaliteitstherapeut.

Meer artikelen uit deze categorie 'Klinische leefstijl':

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Lessen over veerkracht van David Goggins

Lessen over veerkracht van David Goggins

David Goggins is een voormalig Navy seal, ultramarathonloper en motiverende spreker. Hij claimt geen bijzondere talenten te hebben, maar wel ontdekt te hebben hoe hij belemmerende gedachten kan overwinnen waardoor hij deze onmenselijke prestaties heeft neer kunnen...

Maakt nociplasticiteit de pijn minder centraal?

Maakt nociplasticiteit de pijn minder centraal?

Het lichaam zit vol zenuwuiteinden genaamd nociceptoren die gespecialiseerd zijn in het waarnemen van prikkels die een (potentieel) schadelijke invloed hebben op het lichaam. Het uitschakelen van deze nociceptie bij mensen met chronische pijn leidt vaak niet tot...

Dit onderwerp wordt behandeld in de opleidingen:

Recente artikelen (Kennisbank) uit overige categorieën:

 

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Polyvagaaltheorie is fictie

Polyvagaaltheorie is fictie

De afgelopen jaren zien we een opleving van de polyvagaaltheorie. Een verklaringsmodel waarbij men de interactie tussen lichaam en geest tastbaarder wil maken om klachten te kunnen duiden. De hypothese van bedenker Stephen Porges ligt regelmatig onder vuur, waarna hij...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • IASP (2017) IASP Council Adopts Task Force Recommendation for Third Mechanistic Descriptor of Pain
    Nov 14, 2017