Hoe effectief is het Pelsser ADHD-dieet?

door | apr 17, 2011 | Klinisch vitaliteitskundige

Kinderen met ADHD kun je medicatie vrij krijgen, is de hoopvolle boodschap uit het proefschrift van dr. Lidy Pelsser. Centraal in het proefschrift is de publicatie van een experiment onderzoek, dat begin dit jaar in het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’ verscheen. In dit artikel concentreren we ons vooral op het experiment met het ADHD dieet.

 

 

Het onderzoek

Honderd kinderen met gediagnosticeerde ADHD namen deel aan dit onderzoek. De kinderen, voornamelijk jongens, hadden een leeftijd tussen de 4 en 8 jaar. Diverse vragenlijsten werden ingezet, waaronder de 18 item ADHD waardeschaal (ARS). De groep werd vervolgens gerandomiseerd in een dieetgroep en een controlegroep. De controlegroep werd op een wachtlijst gezet en kreeg een gezond voedingsadvies mee. Het experiment voor de dieetgroep bestond uit twee fases, dat vooraf gegaan werd door een uitgebreid (eet)dagboek, ingevuld door de ouders. Dat vormde de basis voor een persoonlijk dieet, waarbij men streefde naar zo min mogelijk wijzigingen. Vervolgens werd er bloed afgenomen voor IgE en IgG testen, zodat de voedselovergevoeligheid in kaart gebracht kon worden. In totaal werd er op 270 voedingsproducten getest en ingedeeld in een zogenaamde hoge- en lage uitslag.

In de eerste fase werd het eliminatie dieet voorgeschreven, aangevuld met een basispakket. Als er na de tweede week geen verandering werd geconstateerd, dan werd het basispakket afgebouwd, meer restrictie dus. Na 5 weken ging men de tweede fase in, waarin steeds drie kindspecifieke IgE en drie IgG producten werden geïntroduceerd. Als de symptomen terugkeerden, dan werden de probleemproducten weer geëlimineerd. Er werd structureel getest met hoge of lage uitslagproducten, zodat er ook gekeken kon worden of er een dosis-respons was op de overgevoeligheid. Anders gesteld, werden de symptomen erger, naarmate de voedselovergevoeligheid groter was. Er is op meerdere malen tijdens het experiment, bloed afgenomen, zodat IgE concentraties konden worden vastgelegd.

Het resultaat

In totaal maakten 41 van de 50 kinderen fase 1 af. Bij de herintroductie van de zogenaamde probleemproducten, vielen sommigen terug in de oude symptomen. Er werd echter geen patroon duidelijk en hoewel de IgE niveaus soms toenamen, bleken de IgG producten helemaal geen relatie te vertonen met het gedrag. Het is onwaarschijnlijk dat de symptomen een relatie hebben met allergie of overgevoeligheid, zo concluderen de auteurs. Ook werd er geen relatie gevonden tussen (kunstmatige) kleur- en smaakstoffen en de symptomen. Tegen het einde van fase 1, bleek 64 procent symptoomverbetering te vertonen, gekwantificeerd met een verlaging van de ARS score met 23%. Dat betekent in klinische zin, dus symptoomvrij.

Overwegingen

De nadelen van medicatie zoals Ritalin zijn bekend en als je zonder kunt, is dat ontzettend mooi. We kunnen een medicatie-vrij alternatief alleen maar toejuichen. Toch moeten we een aantal kritische kanttekeningen plaatsen. Het experiment is goed doordacht en zorgvuldig gedocumenteerd, maar zoals de auteurs zelf erkennen was het gebrek aan afdoende blindering een probleem, waardoor de bewijskracht afneemt. Het tweede bezwaar is echter niet genoemd in de publicatie en heeft te maken met het effect van structuur. Symptomen nemen namelijk af bij een stricte structuur, zoals bij het strenge eetregiment uit het experiment. Het probleem is dat de controlegroep geen structuurinterventie kende. Het resultaat kan dus niet onomstotelijk toegeschreven worden aan het eliminatie dieet, zeker omdat er geen relatie gevonden was met de IgE en IgG waarden. Het is voor ons daarom moeilijk, om de conclusies van de auteurs, zonder meer over te nemen.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Er is geen biomedische verklaring voor het hoopvolle resultaat en het gebrek aan blindering en een geloofwaardige controlegroep, doen de bewijskracht afnemen. Wij zijn ontzettend blij met het onderzoek, maar we moeten ook kritisch blijven. We willen mevrouw Pelsser daarom feliciteren met haar publicaties en haar promotie, maar dit experiment is wat ons betreft slechts de eerste aanzet. Dat ze nog maar veel mag onderzoeken!

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Meer lezen uit deze categorie 'Vitaliteit' :

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van de psychologische basisbehoeften. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Vitaliteit en waardigheid Vitaliteit...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van de psychologische basisbehoeften. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Vitaliteit en waardigheid Vitaliteit...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Cardenas D (2013) Let not thy food be confused with thy medicine: The Hippocratic misquotation. e-SPEN Journal (2013)
  • Gardner CD (2019) Preventing weight gain more important than weight loss and more realistic to study in cohorts than in randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2019 Sep 1;110(3):544-545
  • Leclerc E (2019), Trevizol AP, Grigolon RB, e.a. The effect of caloric restriction on working memory in healthy non-obese adults. CNS Spectr. 2019 Apr 10:1-7
  • Martin CK (2016), Bhapkar M, Pittas AG, e.a. Effect of Calorie Restriction on Mood, Quality of Life, Sleep, and Sexual Function in HealthyNonobese Adults: The CALERIE 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2016 Jun 1;176(6):743-52
  • Trevizol AP (2019), Brietzke E, Grigolon RB, e.a. Peripheral interleukin-6 levels and working memory in non-obese adults: A post-hoc analysis from the CALERIE study. Nutrition. 2019 Feb;58:18-22