vitaliteitscoach

Leiding nemen en leiding geven
Leiding nemen en leiding geven

De lessen starten in februari eerst op afstand (Zoom), maar zullen we zodra het mogelijk is op locatie voortzetten

Leiderschap zit in de natuur van de mens, omdat het nodig is voor richting en samenwerking. 

De opleiding Vitaliteitscoach is een afstudeerrichting waarin je leert hoe je mensen begeleidt met leiding nemen en leiding geven in persoonlijke- en in werksituaties. Om deel te nemen aan de vitaliteitscoach-opleiding, dien je het vitaliteitsfundament succesvol te hebben afgerond. Het is een verdieping waarin je het geleerde toe gaat passen op specifiekere en vaak intensievere situaties.

ontwikkel leiderschap

Ontwikkel leiderschap

De lessen starten in februari eerst op afstand (Zoom), maar zullen we zodra het mogelijk is op locatie voortzetten

leiding nemen

Regie over het eigen leven

We hebben allemaal wel eens fases in het leven waarin we de leiding moeten nemen, om zo de regie over het eigen leven terug te krijgen. Het kan dan gaan om situaties zoals bij een echtscheiding, gedwongen ontslag door een reorganisatie of omdat men ambitieuze plannen heeft, die langdurige focus vereisen. Het nemen van leiding vraagt dan vaak nieuwe inzichten en additionele vaardigheden. Men leert hierbij doelen behalen op basis van eigen kwaliteiten en talenten, terwijl rekening gehouden wordt met de eigen valkuilen. Daarnaast zijn er concrete vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld beter focussen, staande blijven onder hoge druk, onderhandelen en beïnvloeden. Iedereen maakt situaties mee waarin dit soort vaardigheden van pas komen. Je leert het in de opleiding vitaliteitscoach. 

leiderschap en vitaliteit

Leiderschap en vitaliteit

Hoe maak je een organisatie vitaler en hoe past dat binnen een duurzaamheidsbeleid? Het werd gevraagd tijdens een webinar van IVO aan onze Chi L. Chiu

leiding geven

Focus de energie van je team

Mensen zijn als soort heel succesvol omdat ze goed samen kunnen werken. Waar samenwerking ontstaat is er automatisch behoefte aan leiding. Of dat nu op het werk plaatsvindt of in een meer informele sfeer maakt niet zoveel uit. Met leiding wordt het beter, ook als het gaat om zelfsturende teams. Met een goede leider kan het team boven zichzelf uitstijgen, maar leiding geven is een vak op zich; er ontstaan soms vraagstukken die wijsheid vereisen. Wat doe je met conflicten tussen teamleden? Hoe creëer je draagvlak? Hoe zorg je dat ze initiatief nemen? Hoe optimaliseer je samenwerking? Leiding geven is een vak, waar veel leidinggevenden mee worstelen en het is een grote bron van stress. Dat slaat over op de teamleden, waarvan de helft aangeeft dat de leidinggevende de primaire stressbron is. Leiding leren geven in lijn met de eigen waarden, begrijpen wat men zelf kan doen en wat men moet delegeren: het vermindert stress en maakt de leidinggevende veel effectiever. Er zijn volgens het CBS in Nederland meer dan een miljoen leidinggevenden. Velen kunnen nog wat bij leren van vitaliteitscoaches, zodat ze de energie van hun team kunnen managen, beter kunnen focussen, ziekteverzuim minderen en werkgeluk verhogen.

details

vitaliteitscoach

Details vitaliteitscoach

De vitaliteitscoach bouwt voort op het 1e jaar van het vitaliteitsfundament, maar het is meer gericht op specifiekere doelgroepen. De stof is verdeeld over 3 modules van 15 contactdagen en duurt ongeveer een jaar. Het wordt afgesloten met een praktijkexamen. 

Voor wie?

De vitaliteitscoach is een afstudeerrichting in het vak vitaliteit en het kan uitsluitend gevolgd worden als je het vitaliteitsfundament (1e jaar) succesvol hebt afgerond.

Het is meer gericht op doelgroepen die grotere verantwoordelijkheden hebben, zoals leidinggevenden, maar ook mensen die in echtscheiding moeten onderhandelen of mensen die onder druk moeten presteren. Ook als je niets doet in het bedrijfsleven kun je cliënten krijgen voor privézaken. Zij realiseren zich bijvoorbeeld ineens dat een groot deel van de stress die de thuissituatie beïnvloedt, voortvloeit uit hun functie. Leiding nemen en leiding geven heeft betrekking op nagenoeg alle cliënten, maar in specifieke situaties.

Het verdiepingsjaar biedt meer achtergrond en verdieping en is er sterk op gericht om bestaande vaardigheden die je het eerste jaar hebt geleerd toe te passen op specifieke situaties. Men kan daarmee meer mensen helpen in de privésfeer of echt iets toevoegen in het bedrijfsleven.

Vitaliteitscoaching in de praktijk

Hoe ziet het vak vitaliteitscoaching er nu uit in de praktijk? Beknopt betekent het dat je mensen met leiding nemen over hun eigen leven, als ze onder druk staan enerzijds en anderzijds help je leidinggevenden om de energie te focussen van hun team. Voorbeelden van doelen waarmee cliënten komen voor een consult of een complete training:

 

 • Ik krijg geen respect van mijn teamleden, want ik weet dat zij constant roddelen over mij
 • Mijn ex houdt zich niet aan de afspraken en ik laat het gewoon gebeuren
 • Ik moet binnenkort een presentatie doen en ik ben heel onzeker
 • Ik begin altijd enthousiast, maar op een gegeven moment raak ik van koers en ben ik nog alleen bezig met sociale media
 • Mijn zoon gaat binnenkort studeren en op kamers wonen en ik wil hem voorbereiden op zijn studie
 • Ik geef leiding aan een team, maar ik word steeds verrast door problemen en ik ben alleen maar brandjes aan het blussen en daar krijg ik enorme stress van

 

Vitaliteitscoaches kunnen zowel met privé (business-to-consumer) als met bedrijven (business-to-business) werken. Het is mogelijk dat iemand komt met een existentiële crisis, omdat ongelukkig is in de baan als leidinggevende. Dan blijkt tijdens het traject er geen probleem te zijn met zingeving, maar het probleem vooral wordt veroorzaak door onzekerheid en gebrek aan leiderschapsvaardigheden. In dat geval werkt men niet in het bedrijfsleven, maar de cliënten wel. Je kunt die twee dus niet zomaar van elkaar scheiden. Het is ook mogelijk dat men van een bedrijf de opdracht krijgt om high-potentials als onderdeel van een burnoutpreventie traject. Verder zijn er zat mensen die in situaties gaan belanden onder hoge druk, waar ze zonder vaardigheden niet tegen opgewassen waren en zich daartegen willen wapenen voor in de toekomst. Al deze situaties zijn onder bij een van de vitaliteitskwadranten, waar je de basis van hebt geleerd tijdens het vitaliteitsfundament. Omdat het vaak gaat om zaken die zwaar vallen, zit het meer aan de zingeving en copingskant. De client doet het dus niet uit passie, maar kan er ook niet voor weglopen.

Chivo vitaliteitskwadranten blauw Vitaliteitscoach

Alles wat je geleerd hebt tijdens het vitaliteitsfundament is van toepassing op het vak vitaliteitscoach en we bouwen daar dan ook op voort. De nieuwe stof bestaat dan vooral uit vaardigheden gericht op meer specifieke situaties. De vitaliteitscoaches werken in de praktijk:

 • 1-op-1 algemene ontwikkeling
 • 1-op-1 specifieke training
 • Workshops
 • Inhouse training werknemers
 • Inhouse training leidinggevenden
 • Inhouse training management team

Je kunt dus het type cliënten uitbreiden en bestaande cliënten in meer situaties bijstaan.

Inhoud

In het vak vitaliteit helpen we mensen met counselen, coachen en trainen op wijsheid. Dat leer je verspreid over drie modules waar je kennis en vaardigheden leert, die je direct toe kunt passen op jezelf en anderen. Na deze 3 modules zijn er nog 2 integrale praktijkdagen waarin we alles samentrekken. De onderwerpen in de modules zijn als volgt:

 

Prestatie Coachen (leiding nemen)

 • Leren leren
 • Onderhandelen
 • Storytelling
 • Leren beïnvloeden

Vitaliteitsmanagement (leiding geven)

 • Wie ben je als leider en waar sta je voor?
 • Kunnen inleven in je team
 • Leren dat beslissen een (team)proces is
 • Hoe je als team met elkaar om wilt gaan
 • Hoe je jezelf en je team verder wilt ontwikkelen

Praktijkvoering

 • Het geleerde over 2 jaar samentrekken tot een totaalvisie
 • Het personaliseren van deze totaalvisie, zodat het eigen wordt
 • Marktkennis
 • Oefenen en examenvoorbereiding

 

 

Planning & structuur

 Structuur

 • De lessen die starten tijdens een lockdown zullen op afstand plaatsvinden (Zoom) en zodra het mogelijk is op locatie worden voortgezet. De lessen zijn klassikaal en op locatie, maar zijn zo ingericht dat je ze ook op afstand kunt volgen. Elk lokaal heeft standaard een monitor en een camera en een uitstekende microfoon. Ook als je in de toekomst een dag niet kunt verschijnen (bv kind ziek thuis), dan kun je meedoen met de klas.
 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 modules (Prestatie Coachen, Vitaliteitsmanagement en Praktijkvoering)
 • Voor een praktijkexamen dient men zich apart in te schrijven (additionele kosten)
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de de module Praktijkvoering
 • Totaal van 15 contactdagen van netto 3 uur, verdeeld over 3 modules van 5 contactdagen per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten, waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar vatten we de hele module samen
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch relatief weinig te missen. Daarnaast kan men de les op afstand volgen.

Lockdown

 • De lessen gaan tijdens een lockdown gewoon door en als je gekozen hebt om dat op locatie te doen, dan zal dat op afstand plaatsvinden. Als je al afstandonderwijs had gekozen, verandert er natuurlijk niet zoveel.
 • Er zijn (delen van) modules die op locatie plaatsvinden en het betreft dan onderdelen uit Fysiek Coachen. Deze zullen dan op een inhaaldag plaatsvinden. Wij rekenen op begrip voor de situatie waar niemand voor gekozen heeft. 

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk, bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staan videopresentaties die de accenten op de theorie leggen. Ze zijn noodzakelijk om de contactmomenten voor te bereiden
 • Houd rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken. In totaal 150 studiebelastinguren (SBU)
 • Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
 • De lesdata hangen samen met de startdatum van de klas waar je je voor inschrijft. Die vind je op de bestelpagina waar je ook de startdata vindt.
Veelvoorkomende vragen
 • Zijn jullie aangesloten bij een brancheorganisatie?
  De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
  Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard: er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu, in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten en staande kunnen houden.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach?
  Vanaf 2019 wordt leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). De vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut houdt zich niet specifiek bezig met leefstijl en kan daarom uitstekend samenwerken met een leefstijlcoach, maar ook een diëtiste, een psycholoog of een personal trainer.
 • Waarom is dit een opleiding en geen cursus?
  Hoewel men met opleiding soms bedoeld dat het rijkserkend is, hanteren wij de letterlijke betekenis van beroepsvormend. Het moet dus leiden tot een beroep en in dit geval tot vitaliteitscoach. Een cursus is een reeks lessen die niet hoeven te leiden tot een beroep, maar een vaardigheid.

het is tijd voor leiderschap

Tijd voor leiderschap

Een opleiding waar je in je werk en in de privésfeer sterk kunt ontwikkelen

Modules

Contactdagen

SBU

per klas

beperkt aantal plaatsen

Schrijf je snel in!

Leer je clienten leiding geven én leiding nemen