Misverstanden over millennials

door | mrt 8, 2018 | Veranderkunde, vitaliteit, Vitaliteitscoach

Het is zonder meer waar dat we het tegenwoordig meer welvaart genieten dan voorheen. De generatie die daar de vruchten van plukt, de zogenaamde Millennials, die zijn mede gevormd door deze welvaart. Volgens Simon Sinek, hebben ze als gevolg daarvan geen goede werkethiek en zoeken ze instante gratificatie. Wetenschappelijk onderzoek suggereert iets anders.

 

 

Simon says
Simon Sinek, auteur van managementboeken en populair spreker, brak records met een interview over millennials. Hij stelde dat millennials betekenisvol werk doen, gratis eten krijgen en zitzakken, maar toch niet gelukkig zijn. Volgens hem heeft dat te maken met vier factoren, namelijk falend ouderschap, technologie, instante gratificatie en de omgeving. Het verhaal van Sinek is herkenbaar, de presentatie oprecht, warm, pakkend en bij tijd en wijle grappig. Het zou leiders moeten helpen om millennials beter te begrijpen, maar het enige wat het doet is, elk mogelijk vooroordeel dat je zou kunnen hebben over millennials, voeden. Het grootste probleem is dat het in strijd is met de feiten zoals dat ook al is met zijn beweringen in de presentatie over de ‘Golden cirkels’.

Zou het uit kunnen stellen van van beloning kunnen helpen om een opleiding af te ronden?

Instante gratificatie
Volgens Sinek zouden millennials op zoek zijn naar instante gratificatie, mogelijk door falend ouderschap. Het komt tot uiting in de wijze waarop men technologie gebruikt. Het scoren van likes en hartjes is de belangrijkste bezigheid die kennelijk een enorme dopaminestroom opjaagt die volgens Sinek onvermijdelijke leidt tot verslaving. Het heeft geen enkele basis in de realiteit zoals we eerder gemeld hebben in een artikel ‘De dopamine dress-up’. Daarnaast is het nog maar de vraag of millennials niet in staat zijn om de beloning uit te stellen. Zo blijkt uit het rapport ‘Education at a glance’, dat 25 procent van de Nederlanders in 1990 hoger onderwijs (HBO of WO) had afgerond, terwijl dat vandaag de dag 45 procent is. De toename zou vreemd zijn als steeds minder mensen in staat zouden zijn om beloning uit te stellen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar instante gratificatie onder generaties met bijvoorbeeld de marshmallowtest, waarin men als kind een marshmallow krijgt die men moet bewaren waarna deze beloond wordt met een tweede als de eerste na een periode van lijden nog niet is opgegeten. Het is een onderzoeksmethodiek die het vermogen om beloning uit te stellen test. Deze testen worden sinds de jaren zeventig uitgevoerd en hoewel deze test zeker een beperking heeft, is de score over de generaties waardevol gebleken. Elke generatie blijkt namelijk langer uit te kunnen stellen en elke nieuwe generatie scoort beter, waaronder de Millennsials (Protzko J 2017). De claim van Sinek dat millennials altijd gaan instante gratificatie, is compleet ongegrond.

Ouderen hebben (terechte) kritiek op jongeren, maar het is van alle tijden

Werkethiek
De stroming arbeid en organisatie uit de wetenschap psychologie, bestaat ruim 100 jaar en levert talloze inzichten op, die kennelijk niet besteed zijn aan managementgoeroes. In een recent overzichtsartikel (Zabel KL 2017) zijn 105 onderzoeken over de werkethiek van verschillende generaties gebundeld en geanalyseerd. De auteurs komen tot de conclusie dat er van een noemenswaardig verschil geen sprake is. Het vooroordeel wordt niet gestaafd door de data. En voor wat het waard is, blijkt uit onze persoonlijke ervaringen, dat millennials die ZZP’er zijn, vaak op onmogelijke tijden aan de slag te zijn voor hun cliënten en veel meer uren te werken dan een traditionele werkweek voorschrijft. Van een gebrek aan werkethiek is vaak geen sprake. Zij hebben niet meer passie nodig, niet meer doorzettingsvermogen en dus ook niet het overhypte grit. Dat ouderen kritiek hebben op de wijze waarop jongeren naar de wereld kijken, die kritiek kan terecht zijn omdat ouderen nu eenmaal meer ervaring hebben, maar het is van alle tijden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat millennials daarin een speciale generatie vormen.

Is er iets veranderd aan de sociaal voorgeschreven normen?

Een echt probleem
Als vooroordelen in strijd zijn met de data, dan is het handig om voor oplossingen ook te zoeken naar betrouwbaardere informatie die ons aanwijzingen kunnen geven over wat de huidige generatie anders maakt dan vorigen. Een belangrijk aspect lijkt terug te voeren op een eigenschap die lijkt toe nemen met de passerende generaties. Het gaat dan om het streven naar perfectie. In een recent overzichtsartikel waarin de data zijn verzameld van ruim 40.000 Amerikanen, Canadezen en Britten over verschillende generaties wordt aangegeven dat millennials 10 procent hoger scoren op perfectionisme (Curran T (2017). Een verdere analyse laat zien dat sommigen denken niet te kunnen voldoen aan de standaarden van anderen (sociaal voorgeschreven normen). Bij Millennials is dat idee zelfs met 33 procent is toegenomen. Dat technologie deze angst kan voeden, verklaart een verwijzing naar sociale media en de mobiele telefoon, omdat deze generatie zichtbaarder is dan ooit. Of dit dé oorzaak is van de problemen van deze generatie is natuurlijk moeilijk te bewijzen, maar ieder geval veel beter te verdedigen dan de hedendaagse problemen afschuiven op falend ouderschap of het constant streven naar instante gratificatie.

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Chivo Connect

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun je je zo uitschrijven.


Conclusie
Het voeden van onze vooroordelen met een meeslepend verhaal is misschien prachtige entertainment, maar heeft niet zoveel te maken met het helpen van mensen. Een complete generatie wegzetten als het product van falend ouderschap en rampzalig, is niet alleen lui, maar zelfs schadelijk als deze toch al het idee heeft niet aan de norm te kunnen voldoen. Alsof de lat zo hoog leggen dat je als mens een passie moet hebben, betekenisvol werk moet doen of de beste versie van jezelf moet zijn, niet al absurd genoeg is. Het laatste wat deze generatie nodig heeft is een goeroe die feit niet van fictie kan scheiden en daarmee nog meer misverstanden de wereld in helpt over millennials.

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

aIn 2010 werd het hormoon oxytocine wereldwijd populair. De auteurs van een baanbrekend onderzoek concludeerden dat het mensen zou helpen om elkaar meer te vertrouwen en daarmee meer te binden. In een 2011 TED talk gaf Paul Zak, een van de auteurs, een recept mee....

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Lessen over veerkracht van David Goggins

Lessen over veerkracht van David Goggins

David Goggins is een voormalig Navy seal, ultramarathonloper en motiverende spreker. Hij claimt geen bijzondere talenten te hebben, maar wel ontdekt te hebben hoe hij belemmerende gedachten kan overwinnen waardoor hij deze onmenselijke prestaties heeft neer kunnen...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Curran T (2017), Hill AP. Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016. Psychol Bull. 2017 Dec 28
  • Protzko J (2017) Kids these days. OSF preprint 14 sept 2017
  • Zabel KL (2017), Benjamin BJ, Biermeier-HansonBoris BB, e.a. Generational Differences in Work Ethic: Fact or Fiction? Journal of Business and Psychology June 2017, Volume 32, Issue 3, pp 301–315