Synchronisatie tegen discriminatie

door | jun 20, 2022 | vitaliteit, Vitaliteitscoach

De empathische respons op de inval in Oekraïne is overweldigend en inspirerend geweest, maar het legt ook iets over onze natuur bloot en dat is niet aangeleerd, maar aangeboren, namelijk de neiging om te discrimineren.
Imagine
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Lijken wij op elkaar?
Het lied van John Lennon, Imagine, wie het kent het niet? Tijdens de Russische inval op Oekraïne bleek het geen vreemd land en waren er ook geen grenzen. De vraag is nl waarom wij zo betrokken zijn bij vluchtelingen uit Oekraïne en niet uit Afrika. Dat heeft te maken met het gegeven dat we het liefst omgaan met mensen die op ons lijken. Uit genetisch populatie onderzoek (Christakis NA et al 2014) blijkt dat onze vrienden de genetische overeenkomsten hebben van een 4e graad familielid. Vrienden zijn de familieleden die we zelf kiezen
Positieve resonantie
We kunnen echter nog een stap verder, want zodra we op elkaar gericht zijn en positieve emoties delen dan ontstaat wat men positieve resonantie noemt (Zhou J et al 2021). Het is de meest complete vorm van synchronisatie, waarbij men veel complexere vormen overneemt. Die complexiteit betekent dat je meer aandacht geeft. Er wordt oprecht geïnvesteerd in elkaar en je wordt meer één.
Synchronisatie
Zonder synchronisatie, discrimineren we als mensen. Dat is niet aangeleerd, het is aangeboren. Diverse experimenten met baby’s tonen dat aan (Hamlin JK et al 2015). Daarbij laat men poppen gedrag overnemen van de baby of juist een tegengestelde doen. Ook baby’s zijn dan bereid om de contraire poppen te straffen. Dit wordt binnengroep-buitengroep bias genoemd. Je bent slecht, omdat je niet tot mijn groep behoort en daarom mag je gestraft worden. Het is dé bias die altijd op de loer ligt, ongeacht je opleidingsniveau.
Inclusiviteit

Discrimineren is dus niet iets wat we leren, maar wel af kunnen leren en daarmee streef je naar inclusiviteit. Het begint met de moeite willen nemen om in een cultuur te verdiepen. Als je bereid bent om een vluchteling op te nemen of iets te doen voor Oekraïne, zou je dat ook voor iemand uit een ander land willen doen? Begin dan met het volgende:

  1. Verdiep je in die cultuur/waarden
    2. Leg die waarden uit aan je vrienden
    3. Verdedig die waarden bij tegengas

De focus die het vereist, zorgt voor de betrokkenheid waarmee je zult synchroniseren. Daardoor laat je je natuurlijke verdedigingsmechanismen zakken en help je de wereld helen. Neem daarna actie!

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Mensen discrimineren en dat is een onderdeel van onze natuur of beter gesteld, een onderdeel van een overlevingsmechanisme. In tijden dat het overlevingsmechanisme niet noodzakelijk is, lijkt deze toch op de achtergrond actief te zijn. Het leidt tot onbewuste en automatische keuzes die inclusiviteit in de weg staan. De enige manier om dat te overbruggen is je in elkaar te verdiepen, zodat je ontdekt wat jullie elkaar verbindt. Dan ben je langzamerhand aan het synchroniseren en dat is antigif tegen discrimineren. 

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Mindfulness is een hype, maar is dat terecht? Er is namelijk steeds meer kritiek vanuit de media op het fenomeen dat een industrie is geworden. Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp,...

Vitaliteitscoaching deel 2: Chronische stress is niet het probleem

Vitaliteitscoaching deel 2: Chronische stress is niet het probleem

  In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, gaan er zaken mis. Overgewicht, chronische ziekten en kennelijk nemen ook burn-out/depressie de overhand. Volgens sommigen heeft dat alles te maken chronische stress die het moderne leven met zich meebrengt waar we...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

*** Dit artikel stamt uit 2019, maar is in dec 2022 geactualiseerd.Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse...

Chivo Vitaliteitskundige, aangenaam!

Chivo Vitaliteitskundige, aangenaam!

Het vak vitaliteit heeft zich bij Chivo de afgelopen jaren op bijzondere wijze ontwikkeld. De ontkoppeling met leefstijl, de toevoeging van ethiek en de concentratie van gevoelens in een meer neurofysiologisch aanpak heeft het vak een nieuw platform geboden waarmee we...

Opfrisweek vitaliteitsvak

Opfrisweek vitaliteitsvak

Het vak vitaliteit is constant in ontwikkeling en oud-studenten geven regelmatig aan dat ze de opleiding wel eens helemaal opnieuw zouden willen doen. Voor die mensen hebben we een opfrisweek vitaliteitstherapie en een opfrisweek vitaliteitsfundament. Dat is 5 dagen...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Bronnen staan in de tekst als weblinks