Aanbieding!

Opleiding Vitaliteitstherapeut – De klinische vitaliteitsspecialist!

940,002.571,76

Hoewel de levensverwachting mondjesmaat blijft toenemen, brengt men de meerjaren niet door in gezondheid. Chronische ziekten liggen op de loer die de vitaliteit flink kunnen beperken. Men spreekt dan van de niet-overdraagbare ziekten waaronder diabetes, hart- en vaatziekten, (chronische) rugpijn, depressie, COPD en kanker. Met pathofysiologische kennis van deze ziekten kan de vitaliteitstherapeut helpen om meer uit het leven te halen. De integrale klinische lifecoach- en leefstijlaanpak heeft bewezen gunstige effecten op het verloop van deze ziekten en de kwaliteit van leven.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.
Wissen
SKU: OVC2016 Categorie:

Beschrijving

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

De vitaliteitstherapeut is uitsluitend toegankelijk voor afgestudeerde Chivo vitaliteitscoaches, aangezien er voortborduurd wordt op de kennis en de systemen die de vitaliteitscoach over een periode van tenminste 6 maanden heeft geleerd. Een diploma Chivo vitaliteitscoach is dus voorwaardelijk.

Kernpunten

De niet overdraagbare ziekten, ook wel populair (chronische) welvaartziekten genoemd hebben een enorme invloed op de vitaliteit. In de opleiding Vitaliteitstherapeut leert men de pathofysiologie van deze ziekten en de invloed van stress-, emotie- en leefstijlkeuzes op de symptomen en op het verloop van deze ziekten.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 15 contactdagen en heeft een studiebelasting van 10-15 uur per week bovenop de 5 netto contacturen. Deze studiebelasting bestaat uit het lezen van 100-150 pagina’s ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

Na een korte intro en wat kernpunten tref je verderop een gedetailleerdere beschrijving over diverse onderwerpen onder de verschillende tabbladen.

De opleiding Vitaliteitstherapeut wordt gevolgd door Chivo vitaliteitscoaches die ook hun vak willen uitoefenen met zieke mensen. Ze helpen daarmee de cliënt betere controle te hebben over de symptomen en het verloop van de ziekte. Er wordt daarvoor stevig voortgebouwd op de systemen die geleerd zijn tijdens de vitaliteitscoach. Is het langer dan een jaar geleden dat je je examen hebt behaald en heb je geen bijscholing meer gevolgd, dan dien je opnieuw de toetsen van Functioneel Trainen, Functioneel Voeden en Functioneel Coachen te maken, zodat je beslagen ten ijs komt.

De vitaliteitstherapeut benadert de mens als een biopsychosociale eenheid en dat betekent concreet dat men zaken als stress, emoties en leefstijlkeuzes in ogenschouw neemt in de begeleiding bij ziekte. Het doel is zelfmanagement verhogen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Technisch gezien hanteren we daarbij het neuroomatrix model met interventies die biopsychosociaal van aard zijn.  De volgende pathologieën komen aan bod:

 • Chronische pijn
 • Obesitas
 • Diabetes
 • Vaatlijden
 • COPD
 • Prikkelbaar darmsyndroom
 • Depressie
 • Burnout syndroom
 • Aspecifieke lage rugpijn
 • CANS (complaints of arm, neck and shoulder)
 • Verschillende vormen van kanker

Gedrag, perceptie en leefstijlkeuzes hebben een bewezen invloed op symptomen en ziekteverloop. Dat is het terrein van de vitaliteitstherapeut.

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 modules (Revalidatie Trainen, Klinische leefstijl en Klinische praktijkvoering)
 • Totaal van 15 contactdagen van netto 5 uur, verdeeld over 4 modules van 5 weken per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 10-15 uur huiswerk per week, naast de contactdag
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

Veelvoorkomende vragen (VVV)

 • Is vitaliteitstherapie een geneeskundige handeling?
  De vitaliteitstherapeut houdt zich niet bezig met geneeskunde, dat is voorbehouden aan de arts en de gedelegeerde paramedicus. We houden ons bezig met zelfmanagement via life- en leefstijlcoachen, waardoor we een positieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het leven. Soms leidt dit daadwerkelijk tot omkering van de ziekte.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding?
  Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok ‘Klinische praktijkvoering’
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie?
  De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars?
  Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten.
 • Is er overlap met de opleiding Klinische PNI therapeut van Bonusan?
  Beiden opleidingen hebben als uitgangspunt dat het lichaam en geest een is, maar de klinische PNI avn Bonusan gaat uit van orthomoleculaire principes, die vooral gestoeld zijn om biochemische theorie. Daarnaast is er relatief weinig aandacht voor stress- en emotiemanagement. In onze opleiding gaan we uit van een stress-, emotie- en leefstijlmanagement, waarbij we naar het best mogelijk bewijs werken.

De meest recente Facebookposts met betrekking tot de Vitaliteitstherapeut

1 maand geleden

Chivo Opleidingen

Het werken met mensen met obesitas, ook als ze gezond zijn, vereist additionele vaardigheden.

Wanneer is iemand bijvoorbeeld ongemotiveerd en wanneer latent depressief? En wat doe je dan precies in beide situaties? Hoe maak je ze weerbaarder voor prikkels en stigmatisering? Welke trainingsvormen kun je beter achterwege laten bij hogere suikerspiegels? Hoe herstel je de relatie met voeding?

Op deze en vele andere gezonde obesitasvraagstukken hebben onze vitaliteitstherapeuten antwoord en het wordt voor de instroom Vitaliteitscoach in okt ook een onderdeel van het curriculum (de Wereld). Gediplomeerde vitaliteitscoaches kunnen in 2018 hiervoor bijscholen (alunet).

Met de pre-launch van ons consumentenprogramma dragen we een oplossing aan voor een probleem waar we al jaren aandacht voor vragen. Het programma Counter Obese is een landelijk gecoordineerd traject, waar regionale huisartsen, het Erasmus MC, BOvV vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten gezamelijk op gaan trekken tegen het idee dat afslanken onze problemen op gaan lossen. De data zijn daarover duidelijk, het is niet het geval. Counter Obese is daarmee het enige solide alternatief.

Meer info over de opleiding vitaliteitscoach

- chivo.nl/vitaliteitscoach

#vitaliteitscoach #vitaliteitstherapeut #chivo #obesitasHet was hard werken, maar de pre-launch van ons eerste programma, Counter Obese, is een feit. Het programma dat Nederland wellicht niet verwacht, maar wel hard nodig heeft.

Meer info: cafevitaal.nl/pre-launch-counter-obese/

Een programma dat niet gericht is op afslanken, niet suggereert dat het een kwestie is van leefstijl, maar ruimte geeft aan de mens achter het gewicht. Counter Obese is een vitaliteitsprogramma, waar we mensen met obesitas helpen om gezond te blijven en weerbaarder te worden.

Het programma wordt in samenwerking met de BOvV, Erasmus MC en de Radboud universiteit uitgevoerd. Het obesitasbeleid moet op de schop en dit is de eerste zet!

Ps. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van berichtgeving rondom Counter Obese, like dan onze pagina of wordt lid van de Cafe Vitaal groep. Alvast bedankt!
... UitklappenInklappen

Het werken met mensen met obesitas, ook als ze gezond zijn, vereist additionele vaardigheden.

Wanneer is iemand bijvoorbeeld ongemotiveerd en wanneer latent depressief? En wat doe je dan precies in beide situaties? Hoe maak je ze weerbaarder voor prikkels en stigmatisering? Welke trainingsvormen kun je beter achterwege laten bij hogere suikerspiegels? Hoe herstel je de relatie met voeding?

Op deze en vele andere gezonde obesitasvraagstukken hebben onze vitaliteitstherapeuten antwoord en het wordt voor de instroom Vitaliteitscoach in okt ook een onderdeel van het curriculum (de Wereld). Gediplomeerde vitaliteitscoaches kunnen in 2018 hiervoor bijscholen (alunet).

Met de pre-launch van ons consumentenprogramma dragen we een oplossing aan voor een probleem waar we al jaren aandacht voor vragen. Het programma Counter Obese is een landelijk gecoordineerd traject, waar regionale huisartsen, het Erasmus MC, BOvV vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten gezamelijk op gaan trekken tegen het idee dat afslanken onze problemen op gaan lossen. De data zijn daarover duidelijk, het is niet het geval. Counter Obese is daarmee het enige solide alternatief.

Meer info over de opleiding vitaliteitscoach

- http://chivo.nl/vitaliteitscoach

#vitaliteitscoach #vitaliteitstherapeut #chivo #obesitas

4 maanden geleden

Chivo Opleidingen

Wij belanden tijdens discussies over wetenschap vaak in een eindeloze loop tot we duidelijk maken dat het argument tegen wetenschap, namelijk dat we het niet zeker weten, een onderdeel is van de wetenschap. De vraag is dan vervolgens hoe men verder gaat.

De onzekerheid (je kunt namelijk niets bewijzen, zo is de eerste regel in wetenschap) is een gegeven. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. Daarin blijven hangen kan nuttig zijn, maar dat valt dan in het domein van de filosofie. In het plaatje is dat aan de linkerzijde.

Als we echter in de praktijk vooruit willen (naar rechts via pijl 1) dan kunnen we alleen uitgaan van waarschijnlijkheid. Hoe aannemelijk is het dat iets effectief is of niet. Daar zijn verschillende overwegingen voor te vinden, zoals het bestaan van een plausibel werkingsmechanisme. Maar dat iets plausibel is, maakt het het nog niet waar. Een andere indicator is een consistente en gecorrigeerde observatie. Met gecorrigeerd bedoelen we dat factoren die het resultaat kunnen vertekenen, zijn geminimaliseerd. Zo gaan we het rijtje af, waardoor we iets ten noorden of juist ten zuiden van de waarschijnlijkheid plaatsen. Zelfs als iets geen plausibel werkingsmechanisme heeft, kan het toch nog steeds noordelijk liggen. Het werkt, we weten alleen niet hoe het werkt. Het is dus niet noodzakelijk dat alle punten worden afgevinkt. Hoe meer punten, hoe aannemelijker het wordt dat het ook echt klopt.

Als iets ten zuiden van de waarschijnlijkheid ligt, dan betekent het niet dat het perse onwaar is. Het is alleen minder waarschijnlijk. Als er een aantal adviezen ten noorden van de waarschijnlijkheid liggen en enkele ten zuiden, dan dicteert de ethiek dat je eerst de adviezen geeft die het meest waarschijnlijk zijn. Dit is echter niet altijd de praktijk. Als professionals overtuigd zijn van een methodiek die ver zuidelijk van de waarschijnlijkheid ligt, dan kiezen ze vaak voor het onzekerheidsargument. We weten het niet (pijl -1 naar links). Dan zijn we weer terug bij af en zitten we in een eindeloze circulaire discussie. Het is misschien dan het meest verstandig om uit de discussie te stappen....

In onze opleidingen gaan we zoveel mogelijk uit van zaken die ten noorden van de waarschijnlijkheid liggen. Het is de methodiek die kindsterfte nagenoeg heeft uitgebannen, waarmee de levensverwachting is gestegen en het uberhaupt mogelijk heeft gemaakt dat je dit kunt lezen. Het is voor ons de enige etische keuze. Wil je dat ook, dan kun je kiezen voor onze opleidingen en die starten alweer in de zomer.

chivo.nl/summerschool

#vitaliteitscoach #vitaliteitstherapeut
... UitklappenInklappen

Wij belanden tijdens discussies over wetenschap vaak in een eindeloze loop tot we duidelijk maken dat het argument tegen wetenschap, namelijk dat we het niet zeker weten, een onderdeel is van de wetenschap. De vraag is dan vervolgens hoe men verder gaat.

De onzekerheid (je kunt namelijk niets bewijzen, zo is de eerste regel in wetenschap) is een gegeven. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. Daarin blijven hangen kan nuttig zijn, maar dat valt dan in het domein van de filosofie. In het plaatje is dat aan de linkerzijde.

Als we echter in de praktijk vooruit willen (naar rechts via pijl 1) dan kunnen we alleen uitgaan van waarschijnlijkheid. Hoe aannemelijk is het dat iets effectief is of niet. Daar zijn verschillende overwegingen voor te vinden, zoals het bestaan van een plausibel werkingsmechanisme. Maar dat iets plausibel is, maakt het het nog niet waar. Een andere indicator is een consistente en gecorrigeerde observatie. Met gecorrigeerd bedoelen we dat factoren die het resultaat kunnen vertekenen, zijn geminimaliseerd. Zo gaan we het rijtje af, waardoor we iets ten noorden of juist ten zuiden van de waarschijnlijkheid plaatsen. Zelfs als iets geen plausibel werkingsmechanisme heeft, kan het toch nog steeds noordelijk liggen. Het werkt, we weten alleen niet hoe het werkt. Het is dus niet noodzakelijk dat alle punten worden afgevinkt. Hoe meer punten, hoe aannemelijker het wordt dat het ook echt klopt.

Als iets ten zuiden van de waarschijnlijkheid ligt, dan betekent het niet dat het perse onwaar is. Het is alleen minder waarschijnlijk. Als er een aantal adviezen ten noorden van de waarschijnlijkheid liggen en enkele ten zuiden, dan dicteert de ethiek dat je eerst de adviezen geeft die het meest waarschijnlijk zijn. Dit is echter niet altijd de praktijk. Als professionals overtuigd zijn van een methodiek die ver zuidelijk van de waarschijnlijkheid ligt, dan kiezen ze vaak voor het onzekerheidsargument. We weten het niet (pijl -1 naar links). Dan zijn we weer terug bij af en zitten we in een eindeloze circulaire discussie. Het is misschien dan het meest verstandig om uit de discussie te stappen....

In onze opleidingen gaan we zoveel mogelijk uit van zaken die ten noorden van de waarschijnlijkheid liggen. Het is de methodiek die kindsterfte nagenoeg heeft uitgebannen, waarmee de levensverwachting is gestegen en het uberhaupt mogelijk heeft gemaakt dat je dit kunt lezen. Het is voor ons de enige etische keuze. Wil je dat ook, dan kun je kiezen voor onze opleidingen en die starten alweer in de zomer.

http://chivo.nl/summerschool

#vitaliteitscoach #vitaliteitstherapeut

Reageer via Facebook

Leuk, leuk, leuk! Waarom heb je specifiek gekozen voor deze Bradford hill criteria en de andere weggelaten? Ik zou van de laatste 'zuidpool' trouwens 'consistente afwezigheid van causaliteit in experimenten' maken (of wellicht beter nog: correlatie, ook experimenten alleen zijn niet genoeg) Ik heb ooit al eens een stukje vertaald van een Engelse blog dat ik erg interessant vond. cryptocheilus.wordpress.com/2011/02/26/wetenschapsfilosofie-voor-beginners-wat-is-kennis/ (sorry voor de plug, maar vond het wel aardig aansluiten en geeft uiteindelijk ook een probleem met de benadering in de blog, die wel vrij bekend is)

Verzeker je van een plaats!

Onze klassen zijn klein, de vraag is groot.

Inschrijven

Extra informatie

Startdatum

Vr 6 okt 2017 (Utrecht), Za 3 maart 2018 (Utrecht), Vr 19 januari 2018 (Klinische Praktijkvoering), Za 26 mei 2018 (Klinische praktijkvoering)

Betaaltermijn

1 termijn €2661,75, 2 termijnen €1345,88, totaal €2691,76, 3 termijnen van €902,25, totaal €2706,76, 4 termijnen van €680,44, totaal €2721,76, 1 termijn van €990, 2 termijnen van €510, totaal €1020, 3 termijnen van €345, totaal €1035, 4 termijnen van €262,50, totaal €1050

Share This