Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

door | mei 8, 2019 | Leefstijl, Voeding

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet?

Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in de context te bespreken.

Van suiker wordt verondersteld dat het lage graad inflammatie in de hand werkt. Een alternatief is het zogenaamde ketogeen dieet, waarbij men nauwelijks koolhydraten eet. Leidt tot dat vermindering van de inflammatie?

 

 

De groep van onderzoeker dr. Kevin Hall zette 17 gezonde mannen (31 jaar) op een standaard dieet bestaande uit 15% eiwit, 50% koolhydraten en 35% vet, voor een periode van 4 weken. Daarna gingen ze voor 4 weken over op een ketogeen dieet, waarbij het eiwit gelijk bleef, maar het koolhydraten aandeel teruggeschroefd werd tot 5%. Het onderzoeksopzet is sterk, omdat de deelnemers geïnterneerd werden, hun rustmetabolisme werd bepaald via een metabole kamer en het voedsel werd verstrekt

Na het ketogeen dieet bleken de deelnemers 2 kg lichter te zijn. Dit is volledig toe te schrijven aan vochtverlies, aangezien de vetverbranding niet was toegenomen. Het triglyceridenniveau was lager dan bij het standaard dieet, maar het LDL-gehalte juist hoger. Ook bleek de CRP-waarde hoger bij het een ketogeen dieet, een teken van inflammatie. Dat een hoog vet dieet leidt tot een inflammatoire reactie is geen nieuwe vinding, maar dat dit na 4 weken adaptatie nog steeds het geval is, was nog niet eerder vastgesteld. Dit is relevant aangezien lage graad inflammatie betrokken is bij alle welvaartziekten, waaronder diabetes. Dat is het echte probleem in plaats van richten op suiker

Conclusie

Veel onderzoeken met voedingspatronen vinden plaats in het vrije leven, waardoor controle nagenoeg onmogelijk is. In dit onderzoek waren de deelnemers opgesloten en bleek er geen verschil te zitten in de vetverbranding tijdens een hoog koolhydraat en een ketogeen dieet. Veel belangrijker nog is dat de inflammatie hoger lag bij het ketogeen dieet, een risicofactor voor diabetes. Meer leren over dit onderwerp kun je in onze los te volgen module Healthcoach, waar we de meest recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk.  
 
 
 

Meer lezen uit deze categorie 'Mededelingen' :

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

Summerschool 2020: Groeien doe je in de zomer!

  Het hele jaar is het druk met een volle werkweek en een hectisch thuisleven. Toch moet je soms bijtanken en dat kan in de zomervakantie, waar je lekker je rust pakt. Meestal begint het na een paar weken alweer te kriebelen en dan kun je de zaken afhandelen,...

Online les tijdens de Coronacrisis

Online les tijdens de Coronacrisis

Hoewel Chivo opleidingen al online actief was, heeft de corona-epidemie ons gedwongen om al onze opleidingen op afstand uit te voeren. In die korte tijd hebben we veel geleerd, best-practices uitgewisseld en voorbereid op een langere tijd van verminderde fysieke...

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Nieuwe structuur opleidingen Vitaliteit 2020

Onze opleidingen worden constant aangepast op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en de feedback van onze vitaliteitsprofessionals in het veld. Dat heeft geleid tot een aanpassing aan de basisstructuur voor 2020.    Het vak toegepaste ethiek maakt...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit artikel noemen we een clip, een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Rosenbaum M (2019), Hall KD, Guo J, e.a. Glucose and Lipid Homeostasis and Inflammation in Humans Following an Isocaloric Ketogenic Diet. Obesity First published: 08 May 2019