Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

door | mei 8, 2019 | Leefstijl, Voeding

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet?

Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in de context te bespreken.

Van suiker wordt verondersteld dat het lage graad inflammatie in de hand werkt. Een alternatief is het zogenaamde ketogeen dieet, waarbij men nauwelijks koolhydraten eet. Leidt tot dat vermindering van de inflammatie?

 

 

De groep van onderzoeker dr. Kevin Hall zette 17 gezonde mannen (31 jaar) op een standaard dieet bestaande uit 15% eiwit, 50% koolhydraten en 35% vet, voor een periode van 4 weken. Daarna gingen ze voor 4 weken over op een ketogeen dieet, waarbij het eiwit gelijk bleef, maar het koolhydraten aandeel teruggeschroefd werd tot 5%. Het onderzoeksopzet is sterk, omdat de deelnemers geïnterneerd werden, hun rustmetabolisme werd bepaald via een metabole kamer en het voedsel werd verstrekt

Na het ketogeen dieet bleken de deelnemers 2 kg lichter te zijn. Dit is volledig toe te schrijven aan vochtverlies, aangezien de vetverbranding niet was toegenomen. Het triglyceridenniveau was lager dan bij het standaard dieet, maar het LDL-gehalte juist hoger. Ook bleek de CRP-waarde hoger bij het een ketogeen dieet, een teken van inflammatie. Dat een hoog vet dieet leidt tot een inflammatoire reactie is geen nieuwe vinding, maar dat dit na 4 weken adaptatie nog steeds het geval is, was nog niet eerder vastgesteld. Dit is relevant aangezien lage graad inflammatie betrokken is bij alle welvaartziekten, waaronder diabetes. Dat is het echte probleem in plaats van richten op suiker

Conclusie

Veel onderzoeken met voedingspatronen vinden plaats in het vrije leven, waardoor controle nagenoeg onmogelijk is. In dit onderzoek waren de deelnemers opgesloten en bleek er geen verschil te zitten in de vetverbranding tijdens een hoog koolhydraat en een ketogeen dieet. Veel belangrijker nog is dat de inflammatie hoger lag bij het ketogeen dieet, een risicofactor voor diabetes. Meer leren over dit onderwerp kun je in onze los te volgen module Healthcoach, waar we de meest recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk.  
 
 
 

Meer lezen uit deze categorie 'Leefstijl' :

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Clip: Armoede slecht voor het hart

Clip: Armoede slecht voor het hart

Armoede wordt al langere tijd in verband gebracht met hartklachten en een kortere levensverwachting. Onderzoekers wilden weten via welke mechanisme. Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Hebben dikke mensen meer cravings?

Hebben dikke mensen meer cravings?

Als verlangen verandert in hunkeren naar voedsel dan wordt het een craving genoemd. Die cravings lijken vooral sterk te zijn gecorreleerd met hyperpalatibele (smakelijk) en hypercalorische voedingsmiddelen. Dik en dun kennen het verschijnsel van cravings, maar is er...

Beter, beter, beter met meditatie?

Beter, beter, beter met meditatie?

Oost en west lijken verenigd in het enthousiasme over meditatie. De consument, de media en de wetenschap zijn unaniem over het heilzame effect van een paar minuten mediteren per dag. Niet zweverig, wetenschappelijk bewezen effectief, geen wondermiddel, maar toch...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit artikel noemen we een clip, een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Rosenbaum M (2019), Hall KD, Guo J, e.a. Glucose and Lipid Homeostasis and Inflammation in Humans Following an Isocaloric Ketogenic Diet. Obesity First published: 08 May 2019