Clip: Neemt inflammatie toe bij het ketogeen dieet?

door | mei 8, 2019 | Leefstijl, Voeding

Lage graad inflammatie is betrokken bij alle welvaartziekten, maar neemt dat ook toe bij het populairder wordend ketogeen dieet?

Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar bedoeld om een punt te maken door het in de context te bespreken.

Van suiker wordt verondersteld dat het lage graad inflammatie in de hand werkt. Een alternatief is het zogenaamde ketogeen dieet, waarbij men nauwelijks koolhydraten eet. Leidt tot dat vermindering van de inflammatie?

 

 

De groep van onderzoeker dr. Kevin Hall zette 17 gezonde mannen (31 jaar) op een standaard dieet bestaande uit 15% eiwit, 50% koolhydraten en 35% vet, voor een periode van 4 weken. Daarna gingen ze voor 4 weken over op een ketogeen dieet, waarbij het eiwit gelijk bleef, maar het koolhydraten aandeel teruggeschroefd werd tot 5%. Het onderzoeksopzet is sterk, omdat de deelnemers geïnterneerd werden, hun rustmetabolisme werd bepaald via een metabole kamer en het voedsel werd verstrekt

Na het ketogeen dieet bleken de deelnemers 2 kg lichter te zijn. Dit is volledig toe te schrijven aan vochtverlies, aangezien de vetverbranding niet was toegenomen. Het triglyceridenniveau was lager dan bij het standaard dieet, maar het LDL-gehalte juist hoger. Ook bleek de CRP-waarde hoger bij het een ketogeen dieet, een teken van inflammatie. Dat een hoog vet dieet leidt tot een inflammatoire reactie is geen nieuwe vinding, maar dat dit na 4 weken adaptatie nog steeds het geval is, was nog niet eerder vastgesteld. Dit is relevant aangezien lage graad inflammatie betrokken is bij alle welvaartziekten, waaronder diabetes. Dat is het echte probleem in plaats van richten op suiker

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Conclusie

Veel onderzoeken met voedingspatronen vinden plaats in het vrije leven, waardoor controle nagenoeg onmogelijk is. In dit onderzoek waren de deelnemers opgesloten en bleek er geen verschil te zitten in de vetverbranding tijdens een hoog koolhydraat en een ketogeen dieet. Veel belangrijker nog is dat de inflammatie hoger lag bij het ketogeen dieet, een risicofactor voor diabetes. Meer leren over dit onderwerp kun je in onze los te volgen module Healthcoach, waar we de meest recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk.  
 
 
 

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Meer lezen uit deze categorie 'Vitaliteit' :

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit artikel noemen we een clip, een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan Café Chivo op Facebook.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Rosenbaum M (2019), Hall KD, Guo J, e.a. Glucose and Lipid Homeostasis and Inflammation in Humans Following an Isocaloric Ketogenic Diet. Obesity First published: 08 May 2019