Positieve psychologie deel 5: Is GRIT belangrijker dan IQ?

door | apr 12, 2017 | Coachen, Vitaliteitscoach |

Wat is er voor nodig om resultaat te halen? Dr. Martin Seligman, een van grondleggers van de positieve psychologie, schreef in zijn boek ‘Flourish‘, dat het vooral een kwestie is van ‘grit’, in het Nederlands bekend als vastberadenheid. Anders gesteld, als je het echt wilt, dan kun je het ook. Hij baseerde zijn conclusie vooral op het werk van Angela Duckworth, die een onderzoek publiceerde over de voorspellende waarde van een grittest. Volgens haar kun je grit trainen en is het een unieke factor voor succes. Naar beste traditie uit de positieve psychologie, schreef zij een zelfhulpboek en deed een verplicht rondje TED-talk.
IQ is geen goede voorspeller van resultaat, maar wat is er nieuw?
De boodschap
In de TED -talk vertelt ze dat ze tot de ontdekking kwam dat IQ geen goede voorspeller is van prestaties. Hoe dit nieuwswaardig is, is ons een raadsel. De correlatie tussen academische prestaties en IQ is namelijk 0.50, zo is al heel lang bekend. Als je het aandeel wilt weten, dien je het te kwadrateren en dat wordt dan 0,25 ofwel 25 procent. Grit en niet IQ voorspelde dat 99 procent van de cadetten van het prestigieuze West Point de basistraining succesvol konden afronden, zo kregen we te horen. Het is een positieve boodschap, want vastberadenheid is in tegenstelling tot IQ niet grotendeels aangeboren, maar vooral gerelateerd aan motivatie. Dat vel grit eventueel nadelen heeft wordt niet verder besproken.
Resultaat uit onderzoek moet vaak gecorrigeerd worden, alvorens je het kunt vertalen naar de echte wereld
De onderzoeken
Duckworth kon onder de vleugels van Martin Seligman een snelle academische carrière opbouwen. Seligman gebruikte haar overigens als een voorbeeld van intelligentie en beschrijft in het boek Flourish dat kenmerkend aan intelligentie vooral snelheid is. Het is nog maar de vraag of haar zelfdiscipline hoger was dan van andere studenten. Zij leverden een publicatie (Duckworth A 2005) af waarin ze vaststelden dat zelfdiscipline belangrijker was dan IQ voor academische prestaties (GPA-score). Sterker nog, zelfdiscipline verklaarde tweemaal zoveel van de variatie als IQ op elk van de zes uitkomstenmaten. Het is altijd lastig om dit te vertalen naar generiek publiek, omdat er in een beperkte groep deelnemers niet de complete spreiding omvat die je in een generieke populatie hebt. Dit wordt ‘range restriction’ genoemd en men dient daarop te corrigeren om de voorspellende waarde (predictieve validiteit) vast te stellen. Hoewel Duckworth en Seligman correcties op range restriction beperkt bespreken, laten ze deze over IQ in het midden. Andere onderzoekers (Sacket 2009) hebben daarom de correctie doorberekend en komen tot de conclusie dat IQ na correctie een grotere voorspellende waarde heeft dan zelfdiscipline. Het onderzoek van Duckworth levert dus geen bewijs dat zelfdiscipline belangrijker is dan IQ.
Hoe hoger de scores hoe groter de kans dat het daadwerkelijk gaat om intelligentie in plaats van motivatie
Duckworth produceert zes jaar later een meta-analyse (Duckworth A 2011) waarin ze concludeert dat IQ-testen vooral motivatie toetsen. Opvallend is dat de resultaten nogal uiteenlopend zijn en dat is nooit een goed teken. Daarnaast blijken drie onderzoeken, die het grootste effect verzorgen, van dezelfde auteurs (Bruening 1978) afkomstig zijn. Het maakt het lastig om de uitkomsten van de meta-analyse zonder meer te accepteren. Duckworth is zelf ook voorzichtig met het trekken van conclusies en stelt dat hogere scores op een IQ-test daadwerkelijk representatief zullen zijn voor ruwe intelligentie, terwijl lagere scores mogelijk te wijten zijn aan een lager IQ of verminderde motivatie. Dat klinkt al veel aannemelijker dan het idee dat IQ-testen vooral motivatietoetsingen zijn. Het betekent concreet dat als je ongemotiveerd bent, je waarschijnlijk niet je volledige potentie benut.
Is er verschil tussen grit en consciëntie?
Analyse van de publicaties laat zien dat de rol van motivatie niet zo groot is als wordt gesuggereerd, maar er is duidelijk een consistent klein effect waar te nemen. Deze motivatie zou moeten leiden tot meer zelfdiscipline. De vraag is natuurlijk of zelfdiscipline wel daadwerkelijk het product is van motivatie en dus goed beinvloedbaar is. Recent verscheen er een meta-analyse (Credé M 2016) over het onderwerp en de conclusie van de auteurs is bikkelhard. Het effect van grit is zeer bescheiden en bovendien weinig nieuwswaardig, gezien de enorme overlap met consciëntie, de basis voor zelfdiscipline. Die laatste is een persoonlijkheidstrek en dat kan nauwelijks getraind worden. Tot zover, de ‘willen is kunnen’-retoriek. Hoe verklaren we dan het succes van die cadetten, die besproken zijn in de TED-talk? Ook dat is eenvoudig, aangezien bijna iedereen de basistraining haalt en hoger scoren op grit-scores leidt tot een verschil van nog geen 3 procent. Wellicht is dat wel daadwerkelijk het deel dat je kunt verbeteren als je je bovenmenselijk inspant op een taak waar je geen talent voor hebt. Het lijkt ons een nogal ongunstige prijs-prestatieverhouding. Duckworth reageerde overigens onmiddelijk op de resultaten die ze interessant vond. 
Grit of mindset?
Overwegingen
Er is iets geruststellends aan het idee dat hard werken meer oplevert dan talent, maar uitkomsten waarmee de evolutietheorie wordt gestaafd, geven toch weinig hoop. Je past wel of je past niet in een specifieke omgeving. Er is geen twijfel over mogelijk dat je jezelf kunt veranderen, maar het proces is langzaam en moeizaam. Het is daarom veel efficiënter om de omgeving te veranderen. Het betekent echter niet dat hard werken niet beloond kan worden, omdat de kans dat dingen veranderen groter wordt door actie. Het is daarom belangrijk om dingen uit te proberen en te geloven dat je niet weet of je het je kunt, als je het nog nooit geprobeerd hebt. Dat in de kern is het idee van een zogenaamde groeidenkmentaliteit. Dit concept van psychologe Carol Dweck heeft zij mindset gedoopt en gaat er vanuit dat je kinderen moet prijzen op hard werk in relatie tot de uitkomst in plaats van alleen hard werken of talent. De experimentele uitkomsten van Dweck hebben de tand des tijds doorstaan en het is mogelijk veel zinvoller dan GRIT. Inmiddels is duidelijk dat scores op IQ-testen wel kunnen dalen door omstandigheden, waaronder stress, maar dat het IQ kan stijgen boven het genetisch potentieel is onwaarschijnlijk.
Overwegingen
Er is iets geruststellends aan het idee dat hard werken meer oplevert dan talent, maar uitkomsten waarmee de evolutietheorie wordt gestaafd, geven toch weinig hoop. Je past wel of je past niet in een specifieke omgeving. Er is geen twijfel over mogelijk dat je jezelf kunt veranderen, maar het proces is langzaam en moeizaam. Het is daarom veel efficiënter om de omgeving te veranderen. Het betekent echter niet dat hard werken niet beloond kan worden, omdat de kans dat dingen veranderen groter wordt door actie. Het is daarom belangrijk om dingen uit te proberen en te geloven dat je niet weet of je het je kunt, als je het nog nooit geprobeerd hebt. Dat in de kern is het idee van een zogenaamde groeidenkmentaliteit. Dit concept van psychologe Carol Dweck heeft zij mindset gedoopt en gaat er vanuit dat je kinderen moet prijzen op hard werk in relatie tot de uitkomst in plaats van alleen hard werken of talent. De experimentele uitkomsten van Dweck hebben de tand des tijds doorstaan en het is mogelijk veel zinvoller dan GRIT. Inmiddels is duidelijk dat scores op IQ-testen wel kunnen dalen door omstandigheden, waaronder stress, maar dat het IQ kan stijgen boven het genetisch potentieel is onwaarschijnlijk.
 

Dr. Richard Ryan en dr. Maarten VanSteenkist bespreken hun standpunt over het fenomeen ‘grit’ tijdens de conferentie over zelfdeterminatie theorie in Egmond aan Zee in 2019. Alleen audio (volume is zacht).

Hard werken loont vooral als je iets doet waar je goed in bent
Conclusie
In het oorspronkelijke concept van grit wordt verondersteld dat zelfdiscipline belangrijker is om te slagen in het leven dan IQ. In verschillende onderzoeken probeert Duckworth, uitvindster van het idee ‘grit’, dat te onderbouwen. Dit lukt matig, aangezien haar onderzoek zich niet goed laat vertalen naar het generieke publiek en omdat haar meta-analyse teveel leunt op drie onderzoeken van dezelfde auteurs. Daarnaast is het dan nog maar de vraag of zelfdiscipline wel beïnvloedbaar is en gezien de overeenkomsten met de persoonlijkheidstrek consciëntie, lijkt dat weinig hoopvol  Hard werken kan lonen, maar het is belangrijker om dat te doen met iets waar je goed in bent, in plaats van te veronderstellen dat je goed kunt worden in iets dat waar je geen talent voor hebt door heel hard te werken.

Meer lezen uit deze categorie 'Coachen':

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Stop met het nastreven van eigenwaarde

Het onderwerp eigenwaarde heeft veel psychologen beziggehouden en mag zich tot één van de meest omvangrijke dossiers in de psychologie rekenen. Het wordt ook wel zelfwaarde, zelfliefde, zelfwaardering en eigendunk genoemd en het is veel beschreven als de emotionele...

Beter, beter, beter met meditatie?

Beter, beter, beter met meditatie?

Oost en west lijken verenigd in het enthousiasme over meditatie. De consument, de media en de wetenschap zijn unaniem over het heilzame effect van een paar minuten mediteren per dag. Niet zweverig, wetenschappelijk bewezen effectief, geen wondermiddel, maar toch...

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Clip: Meer kritiek op mindfulness meditatie in de media

Mindfulness is een hype, maar is dat terecht? Er is namelijk steeds meer kritiek vanuit de media op het fenomeen dat een industrie is geworden. Een clip is een kort item over een onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp,...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Meer lezen uit overige (kennisbank) categorieën:

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

Hoe effectief is vitamine D tegen COVID-19

De coronapandemie heeft geleid tot diverse ongegronde of sterk overdreven claims van potentiële interventies ter preventie of behandeling van COVID-19. Een van die controversiële middelen betreft vitamine D. Het heeft deels te maken met het gegeven dat lage vitamine...

De anatomie van complotdenken

De anatomie van complotdenken

Het aantal complottheorieën is niet meer bij te houden. Of er meer complotdenkers zijn of dat de verschillende mediakanalen de verspreiding ervan accelereren is onduidelijk, omdat harde data ontbreken. De coronapandemie doet zelf een flinke duit in de zak en hoewel we...

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Hoe effectief is de gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Begin 2019 werd de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) beschikbaar voor Nederland en het is tijd voor een tussentijdse evaluatie. Dit doen we aan de hand van een aantal recente Nederlandse publicaties over het onderwerp, aangevuld met decennia aan internationale...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, direct onder de desbetreffende verkorte post.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Breuning S (1978), Zella SE, William F. Effects of individualized incentives on norm-referenced IQ test performance of high school students in special education classes. Journal of School Psychology, Vol 16(3), 1978, 220-226
  • Credé M (2016), Tynan MC, Harms PD. Much Ado about Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature. Journal of personality and social psychology
  • Duckworth AL (2005), Seligman ME. Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychol Sci. 2005 Dec;16(12):939-44
  • Duckworth AL (2011), Quinn PD, Lynam DR, e.a. Role of test motivation in intelligence testing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 May 10;108(19):7716-20.
  • Sackett PR (2008), Borneman MJ, Connelly BS. High-Stakes Testing in Higher Education and Employment. Appraising the Evidence for Validity and Fairness. May–June 2008 ● American Psychologist