EZY – Het jongerenprogramma

door | dec 20, 2022 | vitaliteit

In een wereld waarin technologie en welvaart de illusie geven dat alles mogelijk is, blijken velen juist de weg kwijt te raken. Het is een paradox die vooral de jongeren hard lijkt te treffen, zo blijkt uit de recente regen aan cijfers over de mentale gezondheid. Wij maken onderdeel uit van Project Flink en hebben daarvoor een programma ontwikkeld voor middelbare scholen op basis van de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten. In het programma dat EZY heet, adresseren we de kern van het probleem, namelijk sociale waardigheid.

Sociale waardigheid

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat we allemaal gelijkwaardig zouden moeten zijn, voelen veel jongeren dat niet. Ze ervaren een flink verschil in wat men in technische termen, subjectieve sociale status, noemt. Het betekent niet dat men aan de eigenwaarde dient te werken, omdat een halve eeuw aandacht voor eigenwaarde weinig meer heeft opgeleverd dan narcisme. Het draait om sociale waardigheid, zo laat de wetenschappelijke literatuur én de praktijk zien. Als de sociale waardigheid is aangetast dan verhoogt dat het risico op depressie, suïcidale gedachten en handelingen (Vidal C, Latkin C 2020), vooral als adolescenten schaamte ervaren (Aslund C 2009). Dan neemt de stressbestendigheid af (Rahal D et al 2020) en dat heeft invloed op de keuzes die ze later maken waaronder de studierichting (Grace MK 2017). Het gezondheidseffect is niet alleen mentaal, maar ook fysiek terug te vinden in astma-aanvallen, slaapkwaliteit en BMI (Sweenie R et al 2020). Het heeft ook invloed op ongezond eetgedrag (Rahal D et al 2023). In een Nederlands onderzoek werd vastgesteld dat er een groter verschil zat tussen de ervaren en de gewenste sociale waardigheid bij jongeren met mentale problemen (Vries de Y et al 2019). Wij besloten ons daarom niet te richten op sociale media, leefstijl of emotieregulatie, maar het programma te ontwerpen rondom sociale waardigheid. 

Identiteit en levensvaardigheden

Dat we onzeker worden is van alle tijden, maar de nieuwe wereld waarin de poel waarmee je kunt vergelijken oneindig veel groter is geworden en waarin je ook elke minuut van de dag kunt vergelijken, maakt de onzekerheid groter. Combineer dat met de vele alarmerende signalen over een onzekere toekomst en dan zal dat de sociale waardigheid aantasten. Vooral op een leeftijd waarin je identiteit nog aan het vormen bent, ongeacht het inkomen zo is gebleken. Dan is de kans groot dat het voor de rest van het leven destructief zal zijn voor de motivatie en gezondheid (Jackson B et al 2016). Het EZY programma is ontworpen om de identiteitsvorming op een gezonde manier te vormen door levensvaardigheden aan te leren waarmee de leerlingen hun eigen basis- en morele behoeften kunnen bevredigen. Daarmee kunnen ze hun sociale waardigheid opbouwen, waardoor de mentale weerbaarheid en het welbevinden toenemen. Voor een technische onderbouwing verwijzen we graag naar een recente whitepaper die we geschreven hebben over vitaliteit en waardigheid. Niemand is in de veronderstelling dat we alle problemen gaan oplossen, maar we willen de jongeren die basis geven waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Het programma

Het EZY programma wordt gegeven door vitaliteitskundigen die bijna twee jaar geschoold zijn in onderliggende theorie en werkvormen. Het programma kent 12 contactmomenten, waarbij er tien tot de kernlessen behoren, terwijl de resterende twee lessen bestaat uit introductie en afrondingsmomenten met metingen. De frequentie is veelal tweewekelijks op het mentoruur. De mentor is vaak aanwezig tijdens de EZY les in de ene week, maar besteedt ook aandacht aan het geleerde in de week dat er geen EZY les is, zodat het programma naadloos verweven wordt in de bestaande structuur. Uiteraard kan in overleg gekozen worden voor een andere inpassing in het rooster. Daarnaast zijn de ouders van de leerlingen betrokken bij het programma via een online platform, zodat ze weten wat de kinderen leren en aangemoedigd worden met concrete tips om erop in te spelen. De lessen draaien om de ervaring en zijn daarom actief waarmee ze ook vaardigheden ontwikkelen. Er is huiswerk en een werkboek, waardoor het een echte les wordt met een fysiek tastbaar object waar ze het geleerde kunnen verzamelen. Het programma is geschikt voor de onderbouw van VMBO tot en met VWO in de leeftijdscategorie 13-14 jaar. Er wordt data verzameld en gepseudonimiseerd voor programmaverbetering, voor terugkoppeling naar de school en wetenschappelijk onderzoek. De kenmerken van het EZY programma puntsgewijs opgesomd:

 

  • 12 contactmomenten met de klas
  • Verweven in het mentoruur
  • Mentor is volledig betrokken bij EZY
  • Ouders zijn betrokken bij EZY
  • Fysiek werkboek
  • Huiswerk wordt via het schoolsysteem gecommuniceerd
  • Actieve les gericht op ervaren en op vaardigheden aanleren
  • De lessen worden gegeven door vitaliteitskundigen
  • Data worden gepseudonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden

Hulp

We hebben na een aantal iteraties op een pilotschool de vorm gevonden die we zochten en willen nu breder uitrollen in 2023. Het betekent dat we middelbare scholen zoeken die willen investeren in sociale waardigheid en bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat programma’s vaak oppervlakkig op elkaar lijken, willen we graag een vrijblijvende afspraak zodat we het programma goed toe kunnen lichten. Mocht je zo’n school kennen of zelf werken op zo’n school, dan kun je het volgende formulier invullen, waarna wij heel snel contact opnemen.

EZY leads

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Chivo Connect

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun je je zo uitschrijven.


Conclusie

De wereld is definitief veranderd en de problemen lossen we niet op met oude regels, maar met nieuwe regels die passen in een nieuwe wereld. Het EZY programma is uniek omdat het de kern van het probleem adresseert, namelijk sociale waardigheid. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar en veel praktijkervaring opgedaan. Dat heeft geleid tot een compleet programma dat in een bestaande lesstructuur gerold kan worden en leerlingen ervaringen helpt opdoen en vaardigheden helpt ontwikkelen die bijdragen aan de gezonde vorming van de identiteit. Wij zijn er klaar voor om aan de slag te gaan. Help je ons?

Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Zijn familieopstellingen effectief?

Zijn familieopstellingen effectief?

Familie-opstellingen zijn populair onder coaches en therapeuten. Het is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

Oxytocine, het knuffelhormoon? Is de liefde over?

aIn 2010 werd het hormoon oxytocine wereldwijd populair. De auteurs van een baanbrekend onderzoek concludeerden dat het mensen zou helpen om elkaar meer te vertrouwen en daarmee meer te binden. In een 2011 TED talk gaf Paul Zak, een van de auteurs, een recept mee....

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Lessen over veerkracht van David Goggins

Lessen over veerkracht van David Goggins

David Goggins is een voormalig Navy seal, ultramarathonloper en motiverende spreker. Hij claimt geen bijzondere talenten te hebben, maar wel ontdekt te hebben hoe hij belemmerende gedachten kan overwinnen waardoor hij deze onmenselijke prestaties heeft neer kunnen...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Een clip is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden.

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan het community platform van Chivo. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Geraadpleegde bronnen in dit artikel zijn direct ingelinkt of bij naam genoemd