EZY – Het jongerenprogramma

door | dec 20, 2022 | vitaliteit

In een wereld waarin technologie en welvaart de illusie geven dat alles mogelijk is, blijken velen juist de weg kwijt te raken. Het is een paradox die vooral de jongeren hard lijkt te treffen, zo blijkt uit de recente regen aan cijfers over de mentale gezondheid. Wij adviseren Project Flink en hebben daarvoor een programma ontwikkeld voor middelbare scholen op basis van de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten. In het programma dat EZY heet, adresseren we de kern van het probleem, namelijk sociale waardigheid.

Identiteitsvorming in onzekere tijden

Tijdens het opgroeien vormen we onze persoonlijke en sociale identiteit. Technologie en welvaart heeft het aantal mogelijkheden aanzienlijk vergroot. We willen nog steeds affiliëren met groepen, maar het aantal groepen is flink toegenomen. We hebben nog steeds dezelfde basisbehoeften, maar die kunnen nu op oneindig aantal manieren gevoed worden. Er zijn heel veel verschillende keuzes te maken, waar ouders niet goed in bij kunnen staan, omdat hun eigen ouders niet te maken hadden met deze keuzes. Met een beperkt aantal mogelijk nam je waarden en normen over van je ouders, ook al zat het als een slecht zittend pak. Om betere keuzes te maken hebben jongeren meer tijd nodig, maar de tijd om te ontwikkelen is vanwege prestatiedruk juist afgenomen. De recente rapporten zoals HBSC en ook Mentaal Kapitaal bevestigen dit ook. Het bindend advies van de CITO toets in 2014 is daar een voorbeeld van. Het betekent concreet dat we de tijd moeten vertragen of identiteitsvorming verantwoord moeten versnellen versnellen. Hoewel we de voorkeur zouden geven aan het eerste, is het EZY programma vanwege pragmatische redenen, gericht op het laatste.

Basisbehoeften

Met ruim een halve eeuw ontwikkeling in de sociale wetenschappen wordt steeds duidelijk wat de essentiële elementen zijn in identiteitsontwikkeling. De basis wordt gevormd door psychologische basisbehoeften. Het bevredigen ervan draagt bij aan gezonde identiteitsontwikkeling, terwijl het frustreren in verband gebracht wordt met psychopathologische ontwikkeling. Als men de basisbehoeften bevredigt dan neemt het welbevinden, de prosociale houding en ook de weerbaarheid automatisch toe. Dat komt omdat nadelige effecten van sociaal vergelijk verminderen. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van emotieregulatie. Ook is inmiddels duidelijk dat het mee ontwikkelen van een morele identiteit bijdraagt aan een gezonde groei. Om de psychische gezondheid te bewaren dienen jongeren te leren hoe ze de psychologische en de morele behoeften op een verantwoorde manier kunnen bevredigen, zodat ze een stevig psychosociaal fundament krijgen voor identiteitsontwikkeling. 

Het programma

Het EZY programma wordt gegeven door vitaliteitskundigen die bijna twee jaar geschoold zijn in onderliggende theorie en werkvormen. Het programma kent 12 contactmomenten, waarbij er tien tot de kernlessen behoren, terwijl de resterende twee lessen bestaat uit introductie en afrondingsmomenten met metingen. De frequentie is veelal tweewekelijks op het mentoruur. De mentor is vaak aanwezig tijdens de EZY les in de ene week, maar besteedt ook aandacht aan het geleerde in de week dat er geen EZY les is, zodat het programma naadloos verweven wordt in de bestaande structuur. Uiteraard kan in overleg gekozen worden voor een andere inpassing in het rooster. Daarnaast zijn de ouders van de leerlingen betrokken bij het programma via een online platform, zodat ze weten wat de kinderen leren en aangemoedigd worden met concrete tips om erop in te spelen. De lessen draaien om de ervaring en zijn daarom actief waarmee ze ook vaardigheden ontwikkelen. Er is huiswerk en een werkboek, waardoor het een echte les wordt met een fysiek tastbaar object waar ze het geleerde kunnen verzamelen. Het programma is geschikt voor de onderbouw van VMBO tot en met VWO in de leeftijdscategorie 13-14 jaar. We hebben inmiddels al proefversies lopen voor de basisschool, bovenbouw middelbare school en het MBO. Er wordt data verzameld en gepseudonimiseerd voor programmaverbetering, voor terugkoppeling naar de school en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksdeel wordt verzorgd door Chivo. De kenmerken van het EZY programma puntsgewijs opgesomd:

 

  • 12 contactmomenten met de klas
  • Verweven in het mentoruur
  • Mentor is volledig betrokken bij EZY
  • Ouders zijn betrokken bij EZY
  • Fysiek werkboek
  • Huiswerk wordt via het schoolsysteem gecommuniceerd
  • Actieve les gericht op ervaren en op vaardigheden aanleren
  • De lessen worden gegeven door vitaliteitskundigen
  • Data worden gepseudonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden

Hulp

We hebben na een aantal iteraties op een pilotschool de vorm gevonden die we zochten en willen nu breder uitrollen in 2023. Het betekent dat we middelbare scholen zoeken die willen investeren in weerbaarheidsprogramma’s op basis van identiteitsvorming. Daarnaast moeten de scholen bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat programma’s vaak oppervlakkig op elkaar lijken, willen we graag een vrijblijvende afspraak zodat we het programma goed toe kunnen lichten. Mocht je zo’n school kennen of zelf werken op zo’n school, dan kun je het volgende formulier invullen, waarna wij heel snel contact opnemen.

EZY leads

Conclusie

De wereld is definitief veranderd en de problemen lossen we niet op met oude regels, maar met nieuwe regels die passen in een nieuwe wereld. Het EZY programma is uniek omdat het de kern van het probleem adresseert, namelijk sociale waardigheid. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar en veel praktijkervaring opgedaan. Dat heeft geleid tot een compleet programma dat in een bestaande lesstructuur gerold kan worden en leerlingen ervaringen helpt opdoen en vaardigheden helpt ontwikkelen die bijdragen aan de gezonde vorming van de identiteit. Wij zijn er klaar voor om aan de slag te gaan. Help je ons?

Inschrijven nieuwsbrief #35

Schrijf je in voor één of beide nieuwsbrieven

Ontvang periodiek onze meest recente nieuwsberichten over vitaliteit en/of leefstijl. Als het geen waarde (meer) toevoegt dan kun onderaan de nieuwsbrief met een paar klikken uitschrijven.


Meer lezen uit deze categorie 'Beroepsontwikkeling':

Introductie Chivo kompas

Introductie Chivo kompas

Wat is de basis van duurzame vitaliteit, de energie die nodig is om je leven lang doelen na te streven? Dat kun je meten aan de hand van psychomarkers. We hebben ze voor je samengetrokken tot het Chivo kompas.  Het Chivo kompas Het kompas is opgebouwd uit vier...

Connect community, welkom!

Connect community, welkom!

Chivo heeft altijd actief geïnteracteerd met (aspirant)professionals, omdat kennis delen en verantwoording afleggen voor claims behoren tot de kernwaarden. We zullen dit blijven voortzetten en gaan dat doen op ons nieuwe communityplatform genaamd Connect, dat volledig...

Bestaat voedselverslaving?

Bestaat voedselverslaving?

In een recente wetenschappelijke publicatie komt men tot de conclusie dat er weinig tot geen bewijs is voor de gehypte voedselverslaving (Hebebranda J 2014). Het veronderstelde fenomeen is daarnaast slecht begrepen, aangezien men geen onderscheid maakt tussen de...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Problemen met en oplossingen voor ACT

Problemen met en oplossingen voor ACT

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v202301010)Met Acceptance Commitment Therapy (ACT) weet je feitelijk niet wat het doet, je weet niet waarom je het doet, en ook niet of je rapportages kloppen. Er zijn mensen voor minder ontslagen,...

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Bestaanszekerheid is onvoldoende

Dit artikel is integraal overgenomen uit onze nieuwsbrief VisieVitaal (v20230919)Het thema bestaanszekerheid lijkt nu het speerpunt te zijn waarmee alle politieke partijen kiezers naar hun winkel willen trekken. Op verzoek van diverse partijen hebben wij eens...

id Plein en Chivo starten een opleiding re-integratiecoach

id Plein en Chivo starten een opleiding re-integratiecoach

Een re-integratiecoach helpt werknemers om te re-integreren bij een nieuwe werkgever als dat niet lukt bij de huidige werkgever. Dit vereist gevorderde coachvaardigheden en kennis van de wet- en regelgeving. De combinatie blijkt zeldzaam te zijn, en daarom starten het...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit. Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. 

Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze connect community. Reageren op het artikel kan ook op de community, maar dan in de café's waar je lid van kunt worden.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Geraadpleegde bronnen in dit artikel zijn direct ingelinkt of bij naam genoemd