Opleiding Vitaliteitscoach vervolg

5.046,00

De opleiding Vitaliteitscoach bestaat uit twee delen, namelijk het vitaliteitsfundament in het eerste jaar gevolgd door de afstudeerrichting Vitaliteitscoach in het tweede jaar. De opleiding Vitaliteitscoach Vervolg is het tweede jaar en is alleen maar toegankelijk voor diegenen die het Vitaliteitsfundament hebben afgerond.

Vanaf 2019 zal de opleiding Vitaliteitscoach worden uitgebreid met 2 extra modules prestatiecoachen en strategisch vitaliteitsmanagement. Bovendien zullen de lesdagen niet elke week, maar om de week plaatsvinden, waardoor men meer tijd krijgt om de lesdag voor te bereiden. Daarmee wordt de duur van de opleiding verlengd naar 2 jaar. Details volgen half okt 2018.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.
SKU: OVC2016 Categorie:

Beschrijving

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

Dit deel is alleen toegankelijk voor vitaliteitscoach in opleiding die het vitaliteitsfundament hebben afgerond.

Kernpunten

Met de basis van verkennen, veranderen en volhouden, gaan we verder met het behalen van doelen in moeilijkere situaties en het doorvoeren van een vitaliteitsbeleid binnen bedrijven.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 15 contactdagen en heeft een studiebelasting van 5-7 uur per week bovenop de 5 netto contacturen om de twee weken (zie exacte data per instroom). Deze studiebelasting bestaat uit het lezen van 100-150 pagina’s ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

Na een korte intro en wat kernpunten tref je verderop een gedetailleerdere beschrijving over diverse onderwerpen onder de verschillende tabbladen.

  De opleiding Vitaliteitscoaches wordt gevolgd door beginnende en gevorderde coaches. De beginnende coaches kiezen voor het stevige fundament met concrete tools waardoor ze flexibeler zijn. De gevorderde coaches blijken in de praktijk tegen zaken aan te lopen waar ze tegenstrijdige antwoorden op krijgen en ontdekken tijdens de opleiding, juist een mooi verenigend systeem waarin wetenschap en effectiviteit in de praktijk, hand in hand gaan. De opleiding is dus geschikt voor coaches van alle niveaus.
De vitaliteitscoach verenigt de pijlers life- en leefstijlcoachen. De eerste gaat over helpen ontdekken van wat het leven de moeite van het leven waard maakt voor die persoon in die specifieke fase in het leven. Vaardigheden op het vlak van wilskracht en volhouden zijn vervolgens belangrijk om deze doelen na te kunnen streven. Indien gezondheid een belangrijk doel is of een voorwaarde om deze doelen te bereiken dan komt ook leefstijlbegeleiding aan bod. Leefstijl gaat namelijk over al het gedrag dat invloed heeft op gezondheid. Onze vitaliteitscoaches zijn uniek, omdat ze een methodiek hebben waarin ze life- en leefstijlcoachen naadloos versmelten. Een greep uit de zaken die je gaat leren.

 • Begeleiden met voeding en gedrag
 • Herstel van de relatie met voeding
 • Stressmanagement en burnoutpreventie
 • Helpen veranderen en vooral volhouden
 • Bewegen als een mens voor gezondheid en vrijheid
 • Helpen bij metabool syndroom en obesitas
 • Helpen ontdekken wat leven de moeite van het leven waard maakt

Onze gevoelens, ons gedrag en onze gezondheid zijn het product van onze genen, onze gedachten en onze omgeving. Ze zijn niet te scheiden van elkaar en het is daarom weinig zinvol om te spreken van lichaam en geest. We gaan daarom uit van een psychoneurobiologisch model dat stevig gefundeerd is in de wetenschap. Het is holistisch zonder zweverig te zijn. Het wordt steeds belangrijker om je adviezen te kunnen onderbouwen. Onze cliënten verdienen niet minder. Onze opleiding Vitaliteitscoach maakt de bijna onmogelijke spagaat om wetenschap en praktijk te verenigen vanuit een psychoneurobiologisch perspectief dat stevig onderbouwd is.

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 4 modules (Functioneel Coachen, Functioneel Bewegen, Functioneel Voeden en de Wereld)
 • De volgorde van de modules kan per instroom wisselen, maar eindigt altijd met de Wereld
 • Totaal van 20 contactdagen van netto 5 uur, verdeeld over 4 modules van 5 weken per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 10-15 uur huiswerk per week, naast de contactdag
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies
    Veelvoorkomende vragen (VVV)

 • Waarom heb je geen vooropleiding nodig? Je bent bij ons een half jaar onderweg, waarin we het laatste blok vooral geïntegreerd oefenen. Onze kleine klassen stellen de docent in staat om te zien of we goede coaches afleveren evenals ons praktijkexamen. Vooropleiding en achtergrond voorspellen niet hoe goed je wordt, maar betrokkenheid en nauwkeurigheid daarentegen des te meer. Zonder vooropleiding betekent het alleen dat je in het begin overvallen kunt worden door het jargon, maar het betekent dat je vaker terug moet grijpen naar de audiovisuele ondersteuning.
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok ‘De Wereld’
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten.
 • Wordt dit vergoed als leefstijlcoach
  In 2019 wordt leefstijlbegeleiding beperkt vergoed via het basispakket. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat men lid is van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).
  1. Wij zijn benaderd om onze opleidingen te laten accrediteren door hen, zodat onze studenten lid kunnen worden van de BLCN. Wij hebben daar vanaf gezien, omdat er geen bewijs is dat gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) daadwerkelijk bijdragen aan het helpen van Nederland, zoals we hier hebben beschreven.
  2. De veronderstelling dat de vergoeding bijdraagt aan inkomenszekerheid voor (toekomstige) BLCN leefstijlcoaches is onjuist. De begroting is daarvoor veel te laag ingezet. De vergoeding is een papieren tijger.
  De twee voorgenoemde punten maken hopelijk duidelijk waarom we geen formele verbintenis hebben met de BLCN, hoewel wij het verder een prima organisatie vinden. Oud-studenten van BLCN geaccrediteerde opleidingen komen vooralsnog naar ons toe bij te scholen, omdat we de enige partij zijn die een concreet integrale aanpak heeft die wetenschappelijk onderbouwd is.  Dat is noodzakelijk als je mensen echt wil helpen, een streven dat wij belangrijker vinden dan toegang tot een beperkte vergoeding.
 • Wat is het verschil met de Personal Trainer Pro? De vitaliteitscoach werkt doorgaans in een andere omgeving en met andere klanten dan de personal trainer. In de Persontal Trainer Pro leert men Functioneel Trainen en dat is fysiek trainen in een fitnessachtige omgeving. In de Vitaliteitscoach leert men Functioneel Bewegen, waarbij beweegvormen aan bod komen, die van oorsprong tot ons repertoire behoren. Beide beroepen besteden aandacht besteden aan de fysieke vrijheid van onze klanten en daarmee ook aan de fysieke belastbaarheid van onze klanten.

Verzeker je van een plaats!

Onze klassen zijn klein, de vraag is groot.

Inschrijven

Kennisartikelen over vitaliteit

Gezondheidsmanagement in het bedrijfsleven deel 2

  Bedrijven zijn massaal gezondheidsmanagementprogramma's aan het implementeren als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid. In ons vorig artikel 'Effectiviteit gezondheidsmanagement in het bedrijf' werd duidelijk dat ze niets opleveren en toch zweren sommige bedrijven...

Lifecoachen en de verkoop van de Amerikaanse droom

Gewoon gelukkig zijn is uit en daarvoor in de plaats moeten we gaan 'thriven', het liefst volgens de Amerikaanse droom. Je kunt het ogenschijnlijk allemaal bereiken met de moderne lifecoach. Lifecoachen Het leven kent vele hobbels en soms is het handig als iemand je...

Effectiviteit gezondheidsmanagement in het bedrijf

  Steeds vaker blijken bedrijven te investeren in gezondheidsmanagement en naar schatting hebben 50 miljoen werknemers over de hele wereld deze deels of geheel ondergaan. Een effectiviteitsanalyse die de wetenschappelijke toets kan doorstaan is zeldzaam, maar recent...

Extra informatie

Startdatum

Wo 13 februari 2019 (Utrecht), Vr 15 februari 2019 (Utrecht), Za 16 februari 2019 (Utrecht), Wo 8 mei 2019 (utrecht), Do 9 mei 2019 (Utrecht), Vr 10 mei 2019 (Utrecht), Za 11 mei 2019 (Utrecht)

Betaaltermijn

1 termijn van €3549, 2 termijnen van €1789,50, totaal €3579, 3 termijnen van €1198, totaal €3594, 4 termijnen van €902,25, totaal €3609, 1 termijn van € 5346, 2 termijnen van € 2688 totaal € 5376, 4 termijnen van €1351,50, totaal 5406, 8 termijnen van € 683,25 totaal € 5466

Share This