De oorzaak van kanker verzwegen? Over het Warburg-effect!

door | nov 13, 2014 | Voeding | 2 reacties

Regelmatig zien we via sociale media posts opduiken met de claim dat dé oorzaak van kanker allang ontdekt is en dat deze om duistere redenen niet bekend mag worden. Er wordt altijd verwezen naar het werk van Otto Warburg, die de oorzaak van kanker ontdekt zou hebben en daarmee een Nobelprijs in de wacht sleepte. Het totaal aan verkeerde aannames leidt helaas tot dubieuze voedingsadviezen.

Toen Warburg zijn Nobelprijs kreeg, was het DNA nog niet eens ontdekt

Het Warburg-effect
Otto Heinrich Warburg ontdekte het geelenzym, een katalysator die betrokken is bij de zuurstofverwerking in de cel, en ontrafelde de werking ervan. Hiervoor kreeg Warburg de Nobelprijs en niet voor de ontdekking van dé oorzaak van kanker. Het blijven herhalen van deze veronderstelling is een sterk staaltje van ongeïnformeerde geschiedvervalsing. Tijdens zijn onderzoek nam hij waar dat tumoren de voorkeur leken te hebben voor energie uit het anaerobe proces, ook bij de aanwezigheid van zuurstof. Dit wordt tegenwoordig het Warburg-effect genoemd. Hij raakte ervan overtuigd dat kankercellen ontstonden als er problemen waren met het zuurstofverwerkingssysteem in de cel. Tijdens een voordracht voor Nobelprijslaureaten presenteerde hij zijn hypothese en vatte het uiteindelijk samen tot “the prime cause of cancer is the replacement of the respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar.“. Het is belangrijk om te begrijpen dat ten tijde van de ontdekking, men nog niet eens op de hoogte was van het bestaan van DNA. Hij moest het dus doen met de toenmalige informatie en die was ontoereikend.

Tumoren voeden zich niet alleen met suiker, maar halen ook energie uit vet, lactaat en ketonen

De suiker- en pH connectie
Glucose is de enige brandstof in het lichaam die ingezet kan worden zonder zuurstof. Technisch gezien is het onttrekken van energie in dat proces ook geen verbranding, maar dissimilatie. In dit proces komen waterstofionen vrij die zuurvormend zijn en zo is er een veronderstelde link tussen kanker, suiker en de zuurgraad ontstaan. Het gegeven dat men met een PETscan en een glucose-oplossing de locatie van een tumor kan opsporen sterkt dit idee alleen maar. Op basis van deze vermeende link is het idee ontstaan dat suikerconsumptie de voornaamste oorzaak is van kanker. Het gegeven dat kankercellen mogelijk glucose prefereren wil echter niet zeggen dat een tumor ook het gevolg is van suikerconsumptie. Zo weten we dat baarmoederhalskanker het gevolg is van een virale infectie en longkanker heel sterk wordt gecorreleerd met roken. Beiden leiden tot mutaties van de aangedane cellen.

De mutaties die leiden tot kanker, leiden mogelijk ook tot het zogenaamde Warburg effect. Het is dus het gevolg en niet zozeer de oorzaak van kanker. Daarom is het ook interessant dat in een experiment, het omgekeerde Warburg effect werd waargenomen. Daarbij leidde het voeden met ketonen (vetmetabolieten) tot de groeiacceleratie van borstkankercellen (Bonuccelli G 2010). Hier was dus duidelijk geen suiker nodig en in diezelfde hypothese van het omgekeerde Warburg effect heeft glucose mogelijk een beschermend effect. Het idee is dat de hyperglucoseconsumptie niet van de tumor zelf komt, maar van de omliggende fibroblasten, die de groei van de tumor juist remmen. Zij zijn overgegaan op glycolyse, omdat de tumorcellen hun mitochondrien hebben uitgeschakeld, waardoor er meer brandstof naar de tumorcellen gaat. Het wegnemen van glucose, is in deze hypothese ook het wegnemen van de muur die tussen de tumor en de rest van het lichaam staat. Dit betekent natuurlijk niet dat het ketogeendieet de oorzaak is van kanker. Het betekent alleen dat de processen buitengewoon complex zijn en dat er niet één oorzaak is van kanker, alleen al omdat er ook niet een enkele soort kanker is. Inmiddels is overigens ook al duidelijk dat tumoren allerlei vormen van brandstof gebruiken om hun groei te bewerkstelligen, waaronder vet, lactaat en ketonen (Martinez-Outschoorn UE 2011). Er is dus geen specifieke suikerconnectie!

Er zijn talloze oorzaken van kanker en er is geen specifieke suikerconnectie

Conclusie
Het Warburgeffect beschrijft de voorkeur van kankercellen voor glucose dissimilatie boven zuurstofverbranding. Er wordt om die reden vaak onterecht gedacht dat suiker de oorzaak is van kanker. Deze veronderstelling is echter volledig in strijd met de feiten en oversimplificeert de complexe processen die gepaard gaan met de ontwikkeling van kanker. Voedingsadviezen die uitgaan van het Warburg-effect zouden daarom met argwaan ontvangen mogen worden, alleen al omdat ze geen rekening houden met het omgekeerde Warburg effect. Tel daarbij ook nog geschiedvervalsing op en het mag duidelijk zijn dat dé oorzaak van kanker niet gevonden is en dus ook niet verzwegen!

Meer lezen uit deze categorie 'Voeding':

Zelfkastijding of zelfcompassie? Killerbod keuzes

Er is veel commotie onder professionals over Fajah Lourens en haar 'My Killerbody Motivation' (MKBM) programma. De zorg gaat over (geestelijke) gezondheid en de juistheid van de uitspraken met betrekking tot haar killerbod. Het is voor professionals belangrijk om dit...

Clip: Stop met zwart-witdieten

De meeste diëten sluiten een of meerdere voedingsproducten uit, aangezien deze om verschillende redenen, (meer) zouden bijdragen aan overgewicht. Er bestaan volgens de bedenkers kennelijk goede en slechte voedingsmiddelen. Hoewel er successen worden behaald met deze...

Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen:

Recente artikelen (kennisbank) uit overige categorieën:

Het Hawthorne-effect in perspectief

De Griekse wijsgeer Socrates en Glaucon, broer van Plato, hadden ooit een discussie over rechtvaardigheid. Centraal in de discussie staat het verhaal van de herder, die beschikte over een ring die hem onzichtbaar maakte. Met deze ring vermoordde de herder zijn koning...

Clip: Sporten of spelen? Meer plezier, minder compensatie!

Hoewel sporten theoretisch iets zou moeten betekenen voor het afslanken, blijkt het resultaat doorgaans aanzienlijk minder te zijn dan men op basis van de inspanningsfysiologie zou mogen verwachten. De wijze waarop de fysieke activiteit wordt ervaren, zou mogelijk een...

Clip: Beter presteren met een ritueel

Bij een belangrijke taak kan de stress ervoor zorgen dat je geen resultaat haalt, ondanks het gegeven dat je wel over de capaciteiten beschikt. Beter leren presteren kan op verschillende manieren en een recent onderzoek heeft de focus gelegd op het uitvoeren van...

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De foto is afkomstig van Pink Ribbon, een stichting die projecten rondom borstkanker financiert.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Bonuccelli G (2010), Tsirigos A, Whitaker-Menezes D, e.a. Ketones and lactate “fuel” tumor growth and metastasis: Evidence that epithelial cancer cells use oxidative mitochondrial metabolism. Cell Cycle. 2010 Sep 1;9(17):3506-14
  • Martinez-Outschoorn UE (2011), Pestell RG, e.a. Energy transfer in “parasitic” cancer metabolism: mitochondria are the powerhouse and Achilles’ heel of tumor cells. Cell Cycle. 2011 Dec 15;10(24):4208-16
  • Martinez-Outschoorn UE (2012), Lin Z, Whitaker-Menezes D, e.a. Ketone body utilization drives tumor growth and metastasis. Cell Cycle. 2012 Nov 1;11(21):3964-71
  • The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1931. Otto Warburg – Nobelprize.org (Officiele website van de Nobelprijs)
  • Warburg OH (June 30, 1966). “The Prime Cause and Prevention of Cancer”.

Share This