Aanbieding!

Opleiding Vitaliteitstherapeut vervolg (jaar 2)

2.779,002.839,00

Een vitaliteitstherapeut helpt mensen met somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijk klachten (SOLK) naar een meer autonoom en zinvol leven. De autonomie wordt nagestreefd door te  helpen met het minderen van de klachten, zoals chronische pijn, onverklaarbare maag- en darmklachten of vermoeidheid. Vervolgens wordt er gewerkt aan een meer zinvol leven, ook als klachten blijven bestaan. Ruim 40 procent van de huisartspatiënten heeft (deels) te kampen met SOLK en er is op dit moment geen duidelijke beroepsgroep waar ze terecht kunnen. De vitaliteitstherapeut is er in gespecialiseerd.

De opleiding Vitaliteitstherapeut bestaat uit twee delen, namelijk het vitaliteitsfundament in het eerste jaar gevolgd door de afstudeerrichting Vitaliteitstherapeut in het tweede jaar. Als je inschrijft via deze pagina dan schrijf je je in voor het tweede jaar, dus Vitaliteitstherapeut Vervolg. Dat kan uitsluitend als je het Vitaliteitsfundament succesvol hebt afgerond of beschikt over een diploma Chivo Vitaliteitscoach

Let op per 22 september 2020 zijn wij verhuisd !
Lees het artikel voor meer informatie.

Meer informatie:

 • Voor de exacte lesdagen en -uren, prijsstructuur, etc. kies je een startdatum en een betaaltermijn en zal de relevante informatie direct hieronder verschijnen
 • Inhoudelijke toelichting en structuur van dit product in het algemeen, tref je onder de kopjes ‘puntsgewijs’ en ‘details’ verder op deze pagina.
 • Als er vroegboekkorting van toepassing is, dan zal deze automatisch worden verrekenend, tijdens het bestellen.

Voor vitaliteitscoaches die in het bezit zijn van een chivo diploma vitaliteitscoach en langer dan 1 jaar lid zijn van de beroepsorganisatie voor vitaliteitsprofessionals (bovv) is er een korting van 250 euro van toepassing. Vermeld in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier dat je in aanmerking komt voor deze korting, en de korting zal verrekend worden op de factuur die volgt.

 

Wissen
Artikelnummer: OVC2016 Categorie:

Extra informatie

Startdatum

Za 1 oktober 2022

Betaaltermijn

1 termijn van €2929, 2 termijnen €1479,50, totaal €2959, 3 termijnen van €991, totaal €2973, 4 termijnen van € 747,25, totaal €2989

Opleiding puntsgewijs

Voor wie?

De vitaliteitstherapeut is uitsluitend toegankelijk voor afgestudeerde Chivo vitaliteitscoaches, of voor diegenen die het vitaliteitsfundament hebben afgerond, aangezien er voortborduurd wordt op de kennis en de systemen en niet gaan herhalen. Mocht het langer dan een jaar geleden zijn geweest dat men een van de twee heeft afgerond, dan is het (opnieuw) volgen van de integrale praktijkdagen verplicht, zodat je uptodate bent.

Kernpunten

Bij somatisch onvoldoende onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) lijkt er geen fysieke reden te zijn voor de klacht(en) of onvoldoende reden voor de mate van de klacht(en). Hier zien we waarschijnlijk een interactie tussen de psyche, het brein en lichaam, waardoor het probleem veel lastiger te duiden is. De vitaliteitstherapeut is opgeleid om deze puzzel op te lossen.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit digitale syllabi en online videomateriaal. Dat maakt het mogelijk om tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de branche. Het hebben van een tablet of ereader is dan ook raadzaam. Het is ook mogelijk om zelf het materiaal uit te printen als dat je voorkeur heeft. Het hebben van een internetverbinding is noodzakelijk om het maximale uit de opleiding te halen.

Planning

De opleiding bestaat uit 15 contactdagen en heeft een studiebelasting van 5-7 uur per week bovenop de 5 netto contacturen om de twee weken. Deze studiebelasting bestaat uit het lezen van 100-150 pagina’s ter voorbereiding van een les, oefenen met (proef)cliënten en bekijken van online videomateriaal.

De details

Na een korte intro en wat kernpunten tref je verderop een gedetailleerdere beschrijving over diverse onderwerpen onder de verschillende tabbladen.

De opleiding Vitaliteitstherapeut wordt gevolgd door deelnemers die zich geïnteresseerd zijn in de minder goed verklaarbare klachten zoals chronische pijn, vermoeid en angst en daar mensen bij willen helpen. De deelnemers hechten ook waarde aan een meer integrale kijk op het mensbeeld dat verder strekt dan de biologie. Meer nog dan de toevoeging van de psychologie en ecologie, is het verlangen naar een meer integrale kijk dat getoetst is met de meest recente inzichten uit de wetenschap. De deelnemers hebben soms een achtergrond in de gezondheidszorg, maar dat is niet verplicht. Alle relevante theorie wordt namelijk onderwezen en voor deelnemers met een gezondheidsachtergrond is het overlap met hun bestaande achtergrond vooral een update van de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor de vervolgopleiding dient men een certificaat vitaliteitsfundament, ook wel bekend als jaar 1, te hebben afgerond of te beschikken over een diploma Chivo vitaliteitscoach dat niet ouder is dan 12 maanden. Is deze wel ouder, dient men eerst de integrale praktijkdagen vitaliteit te volgen.

De vitaliteitstherapeut benadert de mens als een biopsychosociale eenheid en dat betekent concreet dat men de vele mogelijke interacties zal leren leren tussen het lichaam, de geest en de omgeving. De onverklaarbare symptomen zijn soms stressgerelateerd, soms getriggerd door de omgeving en soms een hypersensitieve reactie op normale lichamelijke sensaties. Het gaat om de volgende symptomen

 • Pijn aan het bewegingsapparaat
 • Hart en longproblemen
 • Moeheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Maagdarm klachten

 

Er moet met klem worden benadrukt dat het hier gaat om patiënten die al onderzocht zijn en waarbij de klachten aanhouden, zonder dat er een onderliggende medische oorzaak is. Het betreft de diagnose SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten). Belangrijk om te vermelden is dat het hier niet gaat om een psychologische aandoening. De vitaliteitstherapeut gaat op zoek naar potentiële redenen waarom het lichaam denkt in een overleefstand te staan en op deze wijze reageert. Dat wordt structureel verkent en als er aannemelijke redenen zijn, dan worden deze aangepakt. Men leert daartoe een compleet raamwerk met concrete handelingen. Het is mogelijk dat de symptomen veroorzaakt worden door een andere aandoening zoals:

 

 • Obesitas
 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekte
 • COPD
 •  Angststoornis
 • Depressie

 

Men leert daarom ook over deze aandoeningen die soms een oorzaak en soms een gevolg kunnen zijn van de eerder genoemde onverklaarbare symptomen, waarmee men in een vicieuze cirkel terecht komt. Het ingrijpbare karakter maakt het heel lastig en dat is de reden waarom het ondergebracht dient te worden bij een specialist zoals de vitaliteitstherapeut. 

 

Structuur

 • Maximaal 12 deelnemers
 • De opleiding bestaat uit 3 modules (Medische basiskennis, Psychoneuroimmunologie (PNI) en Klinische praktijkvoering)
 • Totaal van 15 contactdagen van netto 5 uur, verdeeld over 3 modules van 10 weken per module
 • Een module wordt afgesloten met een theoretische online toets en klassikale toetsingsopdrachten
 • Tussen de contactdagen door zijn er diverse opdrachten waaronder leeswerk, video’s bekijken en oefenen
 • Elke lesdag wordt voorafgegaan door een uur herhaling van de vorige lesdag om alles scherp te krijgen
 • Op lesdag 5 van een module wordt er in principe geen nieuwe stof geïntroduceerd, maar herhalen we de hele module
 • Het is niet mogelijk om een gemiste dag in te halen, omdat er in onze kleine groepen geen ruimte meer is en omdat de lesdagen per docent iets anders in elkaar steken, maar aangezien er elke dag herhaling is van de vorige dag en de laatste herhaling van de hele module, blijkt men toch weinig te missen.

Planning

 • Elke week krijg je huiswerk op bestaande uit leeswerk en oefenopdrachten
 • Online staat staat videomateriaal van oefeningen of documentaires die men dient te beoordelen
 • Houdt rekening met 5-7 uur huiswerk per week, naast de contactdag om de twee weken
 • Je ontvangt een ongeveer een week voor aanvang digitaal leesmateriaal en instructies

 

Veelvoorkomende vragen (VVV)

 • Waar zijn vitaliteitstherapeuten werkzaam? Op dit moment werken de meeste vitaliteitstherapeuten als zelfstandige, veelal in het bedrijfsleven waar ze werknemers helpen met burnout en chronische pijn
 • Waarom maakt stage geen onderdeel uit van de opleiding? Dit was ooit het geval, maar het is gebleken dat veel stagebegeleiders onze studenten niet afdoende bij kunnen staan. We kiezen daarom voor meer oefenen tijdens het laatste blok ‘Klinische praktijkvoering’
 • Zijn jullie aangesloten bij de branche organisatie? De competenties van onze studenten zijn uniek en daarom hebben oud-studenten zelf gekozen voor het opzetten van een eigen branche-organisatie, namelijk de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). We hebben gekozen om niet aan te melden bij andere beroepsorganisaties, omdat zij het beroep onvolledig vertegenwoordigen of niet-wetenschappelijke onderbouwde methodieken dogen.
 • Wordt begeleiding vergoed door verzekeraars? Op dit moment hebben we geen contracten met zorgverzekeraars, maar het is ook niet raadzaam om daar je beslissing van af te laten hangen. De meeste vergoedingen zijn met enkele tientjes per jaar slechts symbolisch van aard. Er is geen financiële zekerheid aan te ontlenen. Afhankelijkheid van de verzekeraars heeft vele beroepsgroepen in het verleden, maar ook nu in de problemen gebracht. Wij leren onze coaches hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten.

Kennisartikelen over Vitaliteitstherapie

Wat weten we over lange COVID?

Wat weten we over lange COVID?

Besmet worden door het SARS-CoV-2 virus heeft verschillende uitwerkingen op verschillende mensen. Zo'n 40 procent is asymptomatisch en dan heb je oplopend van milde, middelmatige, ernstige klachten tot zeer ernstige klachten. Die laatste twee hebben tot nu toe de...

Beter, beter, beter met meditatie?

Beter, beter, beter met meditatie?

Oost en west lijken verenigd in het enthousiasme over meditatie. De consument, de media en de wetenschap zijn unaniem over het heilzame effect van een paar minuten mediteren per dag. Niet zweverig, wetenschappelijk bewezen effectief, geen wondermiddel, maar toch...

Verzeker je van een plaats!

Onze klassen zijn klein, de vraag is groot.